Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Наказ ДФС від 19.01.2017 р. №26
Нормативна база бухгалтера

Наказ ДФС від 19.01.2017 р. №26

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

19.01.2017                                                 №26

Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та з метою забезпечення виконання пункту 35 глави 5 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016 – 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р зі змінами,

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Класифікатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв (далі – Класифікатор);

Опис Класифiкатора.

2. Керівникам структурних підрозділів ДФС, митниць ДФС забезпечити використання у роботі кодів, встановлених Класифікатором.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДФС:

від 23.02.2016 № 154 «Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи»;

від 15.03.2016 № 221, від 11.04.2016 № 293, від 19.04.2016 № 338 «Про внесення змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи»;

від 29.06.2016 № 559, від 05.07.2016 № 607, від 03.08.2016 № 679, від 11.08.2016 № 699, від 15.08.2016 № 703, від 21.09.2016 № 786, від 21.09.2016 № 787, від 24.10.2016 № 884, від 21.11.2016 № 959 «Про внесення Змiн до наказу ДФС вiд 23.02.2016 № 154».

4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.

5. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 № 168.

6. Цей наказ набирає чинностi з 01 лютого 2017 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови                                                                                              М.В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДФС

19.01.2017 № 26

 

Опис Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

 

  1. Код Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, зазначений у колонцi «Код місця митного оформлення» цього Класифiкатора, складається з восьми знакiв i формується за такою схемою:

UA МММППП, де:

МММ – код ДФС, митницi ДФС;

ППП – код місця митного оформлення.

  1. У колонцi «Ознака пункту пропуску» цього Класифiкатора зазначаються три знаки, з яких:

перший знак – цифри 1 – 4, 9, якi визначають категорiю пункту пропуску, пункту контролю, а саме:

1 – мiжнародний;

2 – мiждержавний;

3 – мiсцевий;

4 – мiжнародний, мiсцевий;

9 – iнше;

другий знак – цифри 1 – 9, якi визначають вид сполучення через пункт пропуску, а саме:

1 – автомобiльне;

2 – залiзничне;

3 – повiтряне;

4 – рiчкове;

5 – морське;

6 – поромне;

7 – пiшохiдне;

8 – трубопровiдне;

9 – лiнiя електропередачi;

третiй знак – цифри 0 – 7, якi визначають сумiжну країну, на кордонi з якою розташовано пункт пропуску, або її вiдсутнiсть, а саме:

0 – сумiжна країна вiдсутня;

1 – Росiйська Федерацiя;

2 – Республiка Бiлорусь;

3 – Республiка Польща;

4 – Словацька Республiка;

5 – Угорщина;

6 – Румунiя;

7 – Республiка Молдова.

В.о. директора Департаменту

організації митного контролю                                                  О.А. Центнарук

 

Класифікатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних підрозділів

35 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X