Головна » Юристу » Законодавство » НАКАЗ МінЕкономіки19.04.2007 N 103 “Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями”
Законодавство

НАКАЗ МінЕкономіки19.04.2007 N 103 “Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            19.04.2007 N 103 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   16 жовтня 2007 р. 
                   за N 1181/14448 
 

       Про затвердження Правил продажу товарів 
        на замовлення та поза торговельними 
          або офісними приміщеннями 
 

   Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" 
( 1023-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 
N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення", а також з метою впровадження передових технологій 
продажу товарів Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Правила продажу товарів на замовлення та поза 
торговельними або офісними приміщеннями, що додаються. 

   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства 
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29.03.99 
N 199 ( z0249-99 ) "Про затвердження Правил продажу товарів на 
замовлення та вдома у покупців", зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 21.04.99 за N 249/3542. 

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра економіки України Слюсаренко О.О. 

 Міністр                          А.Кінах 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Перший заступник Голови 
 правління Центральної спілки 
 споживчих товариств України              М.В.Людвічук 

 Т.в.о. Голови 
 Державного комітету України 
 з питань технічного регулювання 
 та споживчої політики                  І.Б.Саєвич 

 Заступник Міністра 
 фінансів України                  А.І.Мярковський 

 В.о. Голови Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва               К.О.Ващенко 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства 
                   економіки України 
                   19.04.2007 N 103 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   16 жовтня 2007 р. 
                   за N 1181/14448 
 

               ПРАВИЛА 
       продажу товарів на замовлення та поза 
       торговельними або офісними приміщеннями 
 

          Розділ I. Загальні положення 

   1.1. Ці Правила визначають відносини між  споживачем  і 
суб'єктом господарювання - продавцем товарів на замовлення та поза 
торговельними або офісними приміщеннями на підставі договору 
купівлі-продажу, укладеного на відстані чи поза торговельними або 
офісними приміщеннями, а також регламентують вимоги в дотриманні 
прав  споживачів  щодо належної якості, безпеки і належного 
торговельного обслуговування.
   Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання сфери 
торгівлі незалежно від форм власності, які зареєстровані  в 
установленому порядку.
   Ці Правила  спрямовані  на  поліпшення  торговельного 
обслуговування населення шляхом максимального скорочення часу на 
придбання товарів, надання послуг з доставки товарів споживачам. 

   1.2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні:
   дистанційна торгівля  -  форма  продажу  товарів  поза 
торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та 
його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням 
вибраного товару споживачем;
   договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і 
продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких 
реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину 
оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, 
талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);
   договір, укладений на  відстані,  -  договір,  укладений 
продавцем  із  споживачем за допомогою засобів дистанційного 
зв'язку;
   договір, укладений  поза  торговельними  або  офісними 
приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, 
іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;
   засоби дистанційного зв'язку - телекомунікаційні  мережі, 
поштовий  зв'язок,  телебачення, інформаційні мережі, зокрема 
Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на 
відстані;
   продаж товарів на замовлення - вид торгівлі, за якої споживач 
укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані 
за допомогою засобів дистанційного зв'язку або здійснює  їх 
попереднє замовлення безпосередньо в продавця. 

   1.3. Асортимент товарів, що продаються на замовлення та поза 
торговельними або офісними приміщеннями, визначається суб'єктом 
господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із 
законодавством заборонений.
   У випадках,  передбачених  законодавчими  актами, суб'єкт 
господарювання, що здійснює продаж товарів на замовлення та поза 
торговельними  або  офісними  приміщеннями,  повинен отримати 
відповідні дозвільні документи (ліцензії, торговельний патент 
тощо). 

   1.4. Суб'єкт  господарювання  зобов'язаний  забезпечити 
споживачів необхідною, достовірною, своєчасною  та  доступною 
інформацією про перелік послуг, що надаються, тарифи на них, час 
приймання і видачі замовлень, асортимент і ціни на товари, що 
пропонуються  до  продажу, години доставки замовлень додому, 
споживчі властивості товарів, строки їх придатності до споживання 
або гарантійні строки та строк служби.
   На вимогу споживача продавець зобов'язаний  надати  йому 
документи, які підтверджують якість, безпеку та ціну товарів.
   У документах  на  товари,  що  підлягають  обов'язковій 
сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката 
відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або 
декларації  про відповідність, якщо це встановлено технічним 
регламентом.
   Суб'єкт господарювання   відповідно   до  законодавства 
зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний 
ремонт реалізованих товарів в установленому порядку. 

   1.5. У  разі  реалізації товарів поза торговельними або 
офісними приміщеннями продавець зобов'язаний надати споживачеві 
документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для 
виникнення взаємних прав та обов'язків. Такий документ повинен 
містити інформацію про:
   1) дату укладення договору;
   2) найменування та місцезнаходження продавця;
   3) найменування товару;
   4) ціну;
   5) строк виконання робіт (надання послуг);
   6) інші істотні умови договору;
   7) права та обов'язки сторін договору.
   У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе 
відповідальність згідно із законодавством. 

   1.6. У разі реалізації товарів за договором на відстані 
продавець повинен надати споживачеві інформацію про:
   1) найменування продавця, його місцезнаходження та порядок 
прийняття претензії;
   2) основні характеристики товару;
   3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
   4) гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з 
утриманням чи ремонтом товару;
   5) інші умови поставки або виконання договору;
   6) мінімальну  тривалість  договору, якщо він передбачає 
періодичні поставки товару;
   7) вартість   телекомунікаційних  послуг,  якщо  вона 
відрізняється від граничного тарифу;
   8) період прийняття пропозицій;
   9) порядок розірвання договору.
   У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе 
відповідальність згідно із законодавством.
   Факт надання інформації повинен бути підтверджений письмово 
або  за  допомогою  електронного  повідомлення.  Інформація, 
підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем в 
односторонньому порядку.
   Якщо послуга  надається засобами дистанційного зв'язку і 
оплачується  через  оператора  телекомунікаційних  послуг, 
підтвердження інформації не вимагається. 

   1.7. Споживач має право розірвати договір, укладений поза 
торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про 
це продавця протягом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, 
який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або 
офісними приміщеннями чи прийняття товару або першої поставки 
такого товару, за умови, що такий товар є річчю, а прийняття чи 
поставка товару відбувається пізніше часу одержання споживачем 
документа на їх продаж.
   Продавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не 
пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про 
розірвання договору. Споживач має право не повертати товар до 
моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей. 

   1.8. Споживач має право розірвати укладений на відстані 
договір шляхом повідомлення продавця про це протягом чотирнадцяти 
днів з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання 
товару чи першої поставки товару.
   Якщо відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1.6 цього 
розділу підтвердження інформації не вимагається, споживач може 
розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його 
укладення.
   У разі продажу матеріальних речей їх  повернення  також 
свідчить про розірвання договору.
   Якщо підтвердження  інформації  не  відповідає  вимогам 
пункту 1.6 цього розділу, строк, протягом якого споживач має право 
розірвати договір, становить дев'яносто днів з моменту одержання 
такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей - з 
моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом 
цього строку підтвердження інформації було виправлене, споживач 
має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту 
одержання виправленого підтвердження. 

   1.9. У разі, коли інше не передбачено договором, споживач не 
має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:
   1) надання послуги або поставка товару електронними засобами 
зв'язку за згодою споживача відбулися до закінчення  строку 
розірвання договору, визначеного у пункті 1.8 цього розділу, про 
що споживачу було повідомлено у підтвердженні інформації;
   2) споживач  відкрив  аудіо-  чи  відеокасету або носій 
комп'ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними. 

   1.10. Продавець  повинен  повернути  сплачені  гроші  та 
відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв'язку з поверненням 
продукції, протягом тридцяти днів з моменту одержання повідомлення 
споживача про недійсність договору.
   У разі розірвання договору споживач  повинен  повідомити 
продавця про місце, де товар може бути повернений.
   Договором може передбачатися, що товар, який був надісланий 
поштою, повинен у разі розірвання договору також бути повернений 
поштою.
   Будь-які витрати,  пов'язані  з  поверненням  товару, 
покладаються на продавця. Продавець повинен відшкодувати витрати 
споживача у зв'язку з поверненням товару. 

   1.11. У разі розірвання договору, укладеного на відстані чи 
поза торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача 
зберігати у себе товар припиняється по закінченні шістдесяти днів 
після його одержання. Якщо продавець не вживає заходів для 
повернення його собі протягом зазначеного періоду, такий товар 
переходить у власність споживача без виникнення зобов'язання з 
оплати його вартості.
   Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен 
зберігати одержаний товар у незміненому стані.
   Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з 
вини споживача, не позбавляє його права на розірвання договору. 
Зменшення вартості товару внаслідок відкриття упаковки, огляду чи 
перевірки товару не позбавляє права споживача на розірвання 
договору. 

   1.12. Якщо споживачеві не було  надано  документ,  який 
засвідчує  факт  здійснення правочину поза торговельними або 
офісними приміщеннями, такий правочин не  є  підставою  для 
виникнення обов'язків для споживача.
   У разі ненадання документа або підтвердження  інформації 
споживач повідомляє продавця про недійсність договору. 

   1.13. Якщо  всупереч  вимогам  цього  розділу  протягом 
установлених строків продавець не здійснює повернення сплаченої 
суми грошей за товар у разі розірвання договору, споживачеві 
виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару 
за кожний день затримки повернення грошей. 

   1.14. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть 
здійснюватися готівкою  та/або  в  безготівковій  формі  (із 
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) 
відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві  в 
обов'язковому  порядку  видається  розрахунковий  документ 
установленої форми на повну суму проданої  продукції,  який 
засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги. 

   1.15. Реклама  товарів,  що пропонуються для продажу на 
замовлення та поза торговельними або офісними  приміщеннями, 
здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу. 

   1.16. Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або 
офісними приміщеннями проводиться із додержанням вимог правил 
продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів. 

   1.17. Транспортні  засоби  для  перевезення  споживачам 
продовольчих товарів повинні відповідати вимогам законодавства 
щодо безпеки та якості харчових продуктів. 

   1.18. Відпуск товарів на замовлення та поза торговельними або 
офісними приміщеннями проводиться в упакованому вигляді, якщо інше 
не встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті 
зобов'язання. Упаковка товарів  повинна  відповідати  вимогам 
санітарних правил та забезпечувати збереження товарів.
   Суб'єкт господарювання може надавати додаткові послуги з 
упаковки товарів у спеціальну тару, комплектування замовлень 
(наборів) у подарунковому оформленні, їх доставки.
   Зразки спеціальної тари із зазначенням її вартості повинні 
бути виставлені на огляд споживача. 

   1.20. Суб'єкти господарювання, що  здійснюють  реалізацію 
товарів через спеціалізовані магазини, крамниці, магазини-склади, 
через відділи замовлень магазинів (крамниць), повинні забезпечити 
наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому 
розміщується  інформація  про  найменування  власника  або 
уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і 
номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. 

   1.21. Вимоги споживача до якості, безпеки,  гарантійного 
ремонту та обміну товарів задовольняються суб'єктом господарювання 
відповідно до Закону України "Про  захист  прав  споживачів" 
( 1023-12 ). 

        Розділ II. Порядок продажу товарів 
           на замовлення покупців 

   2.1. Суб'єкти господарювання можуть продавати товари  на 
замовлення споживачів через спеціалізовані магазини, крамниці, 
магазини-склади, через відділи замовлень магазинів (крамниць), а 
також за допомогою засобів дистанційного зв'язку. 

   2.2. Замовлення  на товари приймаються від споживачів у 
порядку, встановленому суб'єктом господарювання (безпосередньо у 
магазині, за допомогою засобів дистанційного зв'язку, за місцем 
роботи громадян на підприємствах, установах, організаціях, з 
доставкою). 

   2.3. Доставка  замовлень  проводиться  в  узгоджений  зі 
споживачем час. Форма  і  порядок  оплати  за  товари,  що 
придбаваються,  визначаються за погодженням між споживачем і 
суб'єктом господарювання. 

   2.4. Замовлення на продовольчі та  непродовольчі  товари 
оформлюється на бланку замовлення у двох примірниках, у якому 
зазначаються: найменування суб'єкта господарювання, назва товару, 
його ціна (за один кілограм або сто грамів, одиницю розфасовки, 
упаковки, штуку, один метр тощо), кількість, загальна вартість 
товару, вартість послуг, що надаються додатково, дата (час) 
виконання замовлення тощо.
   Перший примірник оформленого бланка замовлення передається 
споживачу, другий - залишається у суб'єкта господарювання. Якщо 
проведена попередня оплата, то в бланку замовлення робиться 
спеціальна відмітка.
   На товари  споживачу видається розрахунковий документ із 
зазначенням усіх належних реквізитів. 

   2.5. При оплаті замовлення, що прийняте за допомогою засобів 
дистанційного зв'язку, споживачу видається перший примірник бланка 
замовлення з відміткою про оплату та дату (час)  виконання 
замовлення,  яка  завіряється  штампом (печаткою) і підписом 
уповноваженої особи суб'єкта господарювання. На товари споживачу 
видається розрахунковий документ.
   При передачі споживачу замовлення уповноважена особа суб'єкта 
господарювання  забезпечує  перевірку  відповідності  товарів 
виконаному замовленню.
   На другому  примірнику  бланка замовлення споживач своїм 
підписом підтверджує отримання замовлення та сплату грошей. 

   2.6. При  доставці  прийнятого  за  допомогою  засобів 
дистанційного зв'язку замовлення на непродовольчі товари, на які 
нормативними документами встановлено гарантійні строки, споживачу 
передається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. 
У цих документах обов'язково робиться відмітка про дату продажу 
(день  доставки) та найменування суб'єкта господарювання, що 
виконав замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом 
уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
   Уповноважена особа  суб'єкта  господарювання  повинна  в 
обов'язковому порядку проінформувати споживача про найменування та 
місцезнаходження підприємства, що здійснює  функції  суб'єкта 
господарювання щодо прийняття претензій від споживачів, а також 
проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів. 

   2.7. При  виконанні  прийнятого  замовлення   суб'єкт 
господарювання не має права вносити зміни до асортименту товарів і 
змінювати ціни на них без узгодження зі споживачем. У разі 
неможливості виконання договору через відсутність замовленого 
товару суб'єкт господарювання повинен негайно повідомити про це 
споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди 
споживача на укладення договору.
   Суб'єкт господарювання може використовувати стандартну умову 
у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності 
іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:
   1) інший товар відповідає меті використання  замовленого 
товару;
   2) має таку ж або кращу якість;
   3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару.
   Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути 
повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому 
пунктом 1.6 розділу I цих Правил. 

   2.8. Якщо продаж товарів на замовлення здійснюється  за 
допомогою засобів дистанційного зв'язку - за договором, укладеним 
на відстані, продавець повинен поставити  споживачеві  товар 
протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з 
моменту одержання згоди споживача на укладення договору. 

       Розділ III. Порядок продажу товарів поза 
       торговельними або офісними приміщеннями 

   3.1. Суб'єкт господарювання, зважаючи на свої можливості, 
визначає територію, на якій здійснюватиметься продаж товарів поза 
торговельними або офісними приміщеннями. 

   3.2. Уповноважена  особа  суб'єкта  господарювання,  який 
здійснює продаж  товарів  поза  торговельними  або  офісними 
приміщеннями,  повинна  пред'явити  споживачу  документ,  що 
підтверджує свою належність до  суб'єкта  господарювання  та 
виконання відповідних обов'язків. 

   3.3. На товари, що продані поза торговельними або офісними 
приміщеннями, видається розрахунковий документ.
   Споживачеві товарів, на які встановлені гарантійні строки, 
крім зазначених документів, видається технічний паспорт чи інший 
документ, що його замінює. У цих документах обов'язково робиться 
відмітка про дату продажу та найменування суб'єкта господарювання, 
що здійснює продаж товарів, яка завіряється штампом (печаткою) і 
підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
   Уповноважена особа  суб'єкта  господарювання  повинна  в 
обов'язковому порядку проінформувати споживача про найменування та 
місцезнаходження  підприємства,  що здійснює функції суб'єкта 
господарювання щодо прийняття претензій від покупців, а також 
проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів. 

    Розділ IV. Відповідальність суб'єкта господарювання 

   4.1. Суб'єкт  господарювання  у своїй діяльності повинен 
керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про безпечність 
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), 
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування  та  послуг"  ( 265/95-ВР ), Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ), та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють торговельну діяльність. 

   4.2. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх 
компетенції відповідно до законодавства. 

   4.3. За порушення законодавства про захист прав споживачів 
суб'єкт  господарювання  несе  відповідальність  згідно  із 
законодавством. 

 Директор департаменту 
 регуляторної політики                  В.Жовтуха 

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка