Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » НАКАЗ МінФіну № 123 від  25.02.2021 (Про затвердження Методики здійснення верифікації виплат по безробіттю)                         
Накази МінФіну

НАКАЗ МінФіну № 123 від  25.02.2021 (Про затвердження Методики здійснення верифікації виплат по безробіттю)                         

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ     

  від  25.02.2021                                     Київ                                    № 123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 березня 2021 року за № 360/35982

Про затвердження Методики здійснення верифікації виплат по безробіттю

 

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Методику здійснення верифікації виплат по безробіттю, що додається.
 2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В.

 

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО

Наказ  Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

25 лютого  2021 року  №  123

МЕТОДИКА  здійснення верифікації  виплат по безробіттю

 

 1. Загальні положення
 2. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – виплати по безробіттю).
 3. Терміни у цій Методиці вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».
 4. 3. Цю Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання надання виплат по безробіттю та проведення верифікації.
 5. II. Здійснення верифікації виплат по безробіттю
 1. Верифікація виплат по безробіттю здійснюється шляхом порівняння даних про безробітних осіб – отримувачів виплат по безробіттю, що були надані Державним центром зайнятості (дані Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), та інформації суб’єктів надання інформації.
 2. Порядок та умови обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС (далі – ЄІС МВС).

Електронна інформаційна взаємодія між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами ЄІС МВС, здійснюється засобами ЄІС МВС.

 1. Для здійснення верифікації виплат по безробіттю використовується інформація, одержана від суб’єктів надання інформації, зокрема від:

Державної податкової служби України – щодо:

достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (дані Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО));

доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи
(дані ДРФО);

дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи;

Міністерства внутрішніх справ України – щодо:

викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України;

інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

Міністерства юстиції України – щодо:

відомостей  про смерть фізичної особи (дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян);

державної реєстрації фізичної особи – підприємця (дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

Міністерства соціальної політики України – щодо отримання реципієнтом державної допомоги (дані із Центрального сховища даних Мінсоцполітики, сформованих на підставі інформації, експортованої з відповідних автоматизованих систем районного рівня);

Міністерства освіти і науки України – щодо навчання реципієнтів для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання  (дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти);

Пенсійного фонду України – щодо:

отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

відомостей про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

 1. Для здійснення верифікації використовується вказана інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам Порядків обміну інформацією між органом, який здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації.
 2. Верифікація виплат по безробіттю відбувається за такими етапами:
 • перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, або іншими актами відповідно до законодавства (далі – валідація) щодо персональних даних реципієнта, який отримує виплату по безробіттю.

Об’єктом валідації даних про реципієнта, який отримує виплату по безробіттю, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Під час валідації персональних даних здійснюється перевірка наданої Державним центром зайнятості інформації щодо повноти та відповідності даних щодо об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, визначеним технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації;

 • перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує виплату по безробіттю.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує виплату по безробіттю, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України реципієнта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) реципієнта;

інформація щодо смерті реципієнта.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Державного центру зайнятості, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:

щодо реквізитів паспорта громадянина України реципієнта:

перевірка достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер та дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

перевірка серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, щодо наявності інформації в ЄІС МВС про його викрадення (втрату) чи визнання недійсним;

щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) реципієнта – перевірка достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків реципієнта згідно з даними ДРФО;

щодо смерті реципієнта – перевірка достовірності інформації, наданої Державним центром зайнятості, щодо наявності у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відомостей  про смерть;

3) перевірка правомірності надання виплат по безробіттю.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта щодо правомірності їх надання є інформація щодо:

працевлаштування реципієнта або виконання ним оплачуваної роботи (надання послуг);

призначення реципієнту виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;

призначення реципієнту грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

призначення реципієнту грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

навчання реципієнта для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання;

призначення пенсії реципієнту;

державної реєстрації реципієнта як фізичної особи – підприємця.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Державного центру зайнятості, з інформацією суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:

щодо працевлаштування реципієнта або виконання ним оплачуваної роботи (надання послуг):

перевірка щодо наявності доходів у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) реципієнту відповідно до умов трудового договору (контракту),  винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) реципієнту відповідно до умов цивільно-правового договору або доходу, виплаченого самозайнятій особі, одночасно з виплатою по безробіттю згідно з даними ДРФО;

перевірка щодо наявності інформації про  працевлаштування реципієнта у період, коли ним отримувалась виплата по безробіттю згідно з даними ДРФО;

перевірка щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у період, коли реципієнтом отримувалась виплата по безробіттю згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;

щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;

щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;

щодо навчання реципієнта за денною формою навчання – перевірка щодо навчання для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання  згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

щодо  призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах – перевірка щодо призначення реципієнту пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

щодо зайнятості реципієнта діяльністю як фізичної особи – підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 Директор Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової роботи                          Юрій КОНЮШЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект