Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну № 148 від 22.02.23 “Про затвердження Порядку заповнення реквізиту “Призначення платежу” “
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну № 148 від 22.02.23 “Про затвердження Порядку заповнення реквізиту “Призначення платежу” “

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 22 березня Київ № 148

Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Митного кодексу України, Закону України «Про платіжні послуги», Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2021 року № 93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України» та з метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, що додається.

2. Внести зміни до пункту 1 розділу І Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419, доповнивши
абзацом першим такого змісту:

«1. Цей Порядок застосовується у разі використання неструктурованого формату реквізиту «Призначення платежу» відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.».

У зв’язку з цим абзаци перший – двадцять третій вважати відповідно абзацами другим – двадцять четвертим.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 24 липня 2015 року № 666 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419;

від 05 вересня 2016 року № 811 «Про затвердження Змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 року за № 1272/29402;

від 11 березня 2019 року № 104 «Про внесення змін у додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 372/33343;

від 31 грудня 2020 року № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за № 190/35812.

4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 квітня 2023 року, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 липня 2023 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної податкової служби України, Голову Державної митної служби України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр Сергій МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

від 23 березня 2023 року № 148

 

 

 

Порядок

заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення

 

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок застосовується у разі використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:

1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;

сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я територіальних органів ДПС;

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС;

повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені;

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;

2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я митниць;

перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я Держмитслужби;

перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.

 

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс), Митному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про платіжні послуги» та в інших нормативно-правових актах.

3. Сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки / рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.

До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать:

платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави;

територіальні органи ДПС та органи державної виконавчої служби при стягненні коштів у рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

ДПС та територіальні органи ДПС при поверненні надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій;

Держмитслужба та митниці при перерахуванні до бюджету сум митних платежів та поверненні авансових платежів (передоплати), грошової застави; поверненні помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету.

ІІ. Заповнення платником реквізиту «Призначення платежу»

платіжної інструкції

 

1. Обов’язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит «Призначення платежу», під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису»;

«Номер рахунку» (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Сума податку» (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Інформація про податкове повідомлення (рішення)» (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Тип» (у разі сплати за оренду державного майна).

2. Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

 

Код виду сплати

Додаткова інформація запису

1.

податкове зобов’язання з податку на прибуток за I квартал 2022 року

101

податок на прибуток
за
I квартал 2022 року

2.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2022 року, спеціальний дозвіл від 13.06.2016 № 668

200

рентна плата за користування надрами за лютий 2022 року за спеціальним дозволом
від 13.06.2016 № 668

3.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2022 року, ліцензія
від 13.05.2019 № 6528

101

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом
за лютий 2022 року за ліцензією
від 13.05.2019 № 6528

4.

сплата єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

101

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

5.

сплата податкового боргу з податку на прибуток

140

податковий борг з податку на прибуток

6.

погашення заборгованості з єдиного внеску

140

заборгованість з єдиного внеску

7.

авансовий платіж (передоплата) ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

350

внесення авансового платежу (передоплати) для здійснення митного оформлення товару або грошової застави

8.

сплата коштів ТОВ «Патріот» у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів

355

сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів за актом перевірки від 09.09.2021
№ 0016/21/7.7-19/00509554

9

сплата митних платежів гарантом за ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

357

сплата гарантом до державного бюджету суми митних платежів за ТОВ «Патріот» згідно з фінансовою гарантією, що зареєстрована в митному органі за номером 1/UA125/2023/123456

10.

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил

358

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил
№ 2233/10000/22 від 13.06.2016

3. Сплата податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави платником на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки оформлюються за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією.

4. У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС, на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов’язання / єдиний внесок за кодом виду сплати 101.

5. У разі коли підприємством чи громадянином при сплаті митних та інших платежів, що адмініструються Держмитслужбою, у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, кошти залишаються у статусі «Нез’ясовані кошти» до моменту з’ясування.

6. При сплаті коштів на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції може:

1) не визначати напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

У такому випадку платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює тільки поле «Додаткова інформація запису» з інформацією щодо переказу коштів у довільній формі.

При цьому платник, використовуючи засоби електронного кабінету, може:

визначити напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки;

не визначати напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка. У такому разі кошти перераховуються з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 351.5 статті 351 Кодексу;

2) самостійно визначити напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

У такому випадку платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Номер рахунку»;

«Сума податку»;

«Інформація про податкове повідомлення (рішення)»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Номер рахунку» платник заповнює номер бюджетного/небюджетного рахунку;

у полі «Сума податку» платник заповнює суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок;

у полі «Інформація про податкове повідомлення (рішення)» платник заповнює номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (у разі якщо кошти сплачуються на підставі таких документів);

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Номер рахунку

Сума податку

Інформація про податкове повідомлення (рішення)

Додаткова інформація запису

1.

земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси,
в сумі 1000,00 грн

UA235689784512235689784512235

1000,00

земельний податок
за 2022 рік,
м. Черкаси

2.

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року, в сумі 3000,00 грн

UA123456789123456789123456789

3000,00

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого
2022 року

3.

військовий збір за квітень в сумі 1000,00 грн

UA258147369258147369258147369

1000,00

військовий збір за квітень
2022 року

4.

рентна плата, податкове повідомлення-рішення

00016172365,
сума 5000,00 грн

UA545478781212898956562323855

5000,00

00016172365

рентна плата, податкове повідомлення-рішення

3) платник, який використовує єдиний рахунок, за бажанням може оформити платіжну інструкцію одночасно за декількома напрямами зарахування на бюджетні/небюджетні рахунки коштів, що сплачуються на єдиний рахунок.

При цьому реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюється стільки разів, скільки платежів бажає сплатити платник платіжною інструкцією, із заповненням реквізитів відповідно до підпункту 2 пункту 6 цього Порядку за кожним таким платежем.

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Декілька напрямів сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Номер рахунку

Сума податку

Додаткова інформація запису

1.

Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 3 000,00 грн за напрямами сплати:

______________________________

земельний податок за 2022 рік,

м. Чернігів, в сумі 1000,00 грн;

______________________________

земельний податок за 2022 рік,

м. Київ, в сумі 2000,00 грн

_______________

UA897564231159785123456852759

_______

1000,00

_______________

земельний податок за
2022 рік,
м. Чернігів

UA445566887799112233554466445

2000,00

земельний податок
за 2022 рік,
м. Київ

2.

Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 6 000,00 грн за напрямами сплати:

______________________________

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати
за першу половину лютого
2022 року, в сумі 3000,00 грн

______________________________

податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року в сумі
2000,00 грн;

_____________________________

військовий збір за лютий 2022 року в сумі 1000,00 грн

_______________

UA123456789123456789123456789

_______

3000,00

_______________

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

UA147258369147258369147258369

2000,00

податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року

UA258147369258147369258147369

1000,00

військовий збір за лютий 2022 року

7. При сплаті за оренду державного майна за договором орендної плати (вид орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток) у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції платник податків заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Додаткова інформація запису»;

«Тип».

У полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію (складові зазначеної інформації розділяються між собою знаком «;» без пробілів) щодо переказу коштів:

податковий номер сторони, з якою укладено договір оренди державного майна (орендаря);

податковий номер сторони, яка уклала договір оренди державного майна (балансоутримувача);

номер договору оренди державного майна;

дата договору оренди державного майна;

податковий номер органу приватизації, який є стороною договору оренди державного майна (орендодавця);

цифрова ознака виду орендної плати державного майна (1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

у полі «Тип» платник заповнює код класифікації доходів бюджету.

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Додаткова інформація запису

Тип

1.

згідно з договором оренди, укладеним між державним підприємством, органом, установою, організацією (балансоутримувач) (00000000 – податковий номер), господарським товариством (орендар) (11111111 – податковий номер) (№ 150
від 02.07.2021) та органом приватизації (орендодавець) (22222222 – податковий номер), плата за оренду державного майна (1 – орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200)

00000000;11111111;№150;02.07.2021;22222222;1

22080200

2.

згідно з договором оренди, укладеним між фізичною особою – підприємцем (3333333333 – податковий номер) (№ 150 від 02.07.2021) та органом приватизації (22222222 – податковий номер), плата за оренду державного майна (1 – орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200)

3333333333;№150;02.07.2021;22222222;1

22080100

8. У разі сплати податку, збору, платежу та єдиного внеску готівкою платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, заповнює відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою.

9. Сплата податку, збору, платежу та єдиного внеску здійснюється платником безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, – податковим агентом або представником платника.

 

ІІІ. Заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції органами виконавчої влади

1. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС, перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на бюджетні/небюджетні рахунки, списанні коштів передоплати (доплати) митних платежів Держмитслужбою та митницями у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» територіальні органи ДПС, органи державної виконавчої служби, Держмитслужба та митниці заповнюють код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

у полі «Додаткова інформація запису» заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

У разі заповнення поля «Додаткова інформація запису» Держмитслужбою або митницями заповнюється інформація щодо переказу коштів, складові якої розділяються між собою знаком «;» без пробілів.

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Код виду сплати

Додаткова інформація запису

1.

Орган державної виконавчої служби перераховує кошти в рахунок погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб, стягнутого з платника в межах виконавчого провадження
№ 258905180 (виконавчий документ
від 02.06.2021 № 23456-10У), на бюджетний рахунок

147

стягнення, виконавче провадження № 258905180, виконавчий документ
від 02.06.2021 № 23456-10У

2.

Держмитслужба перераховує кошти підприємств з єдиного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні платежі, де 43958385 – податковий номер митниці, яка здійснила митне оформлення; 15010100  – код бюджетної класифікації; 01 – код бюджетної програми; С.060 – код символу звітності; 020 – код виду надходжень

351

43958385;15010100;01;С.060;020

3.

Волинська митниця перераховує кошти з депозитного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні та інші платежі, де 44029610 – податковий номер митниці; 14070200 – код бюджетної класифікації; 01 – код бюджетної програми; С.050 – код символу звітності; 029 – код виду надходжень

351

43958385;14070200;01;С.050;029

2. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Номер рахунку»;

«Сума податку»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Номер рахунку» заповнюють номер бюджетного/небюджетного рахунку;

у полі «Сума податку» заповнюють суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок;

у полі «Додаткова інформація запису» заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям / декілька

напрямів сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Номер рахунку

Сума податку

Додаткова інформація запису

1.

Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу платника з податку на доходи фізичних осіб на бюджетний рахунок (UA879546213879546213879546213) у сумі 5000,00 грн

UA879546213879546213879546213

5000,00

податковий борг з податку на доходи фізичних осіб

2.

Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти в сумі 6 000,00 грн на єдиний рахунок у рахунок погашення:_

податкового боргу підприємства з податку на прибуток на бюджетний рахунок (UA578954565123578954651235789) у сумі 4000,00 грн

__________________________

заборгованості з єдиного внеску на небюджетний рахунок (UA245627892132456789132456278) у сумі 2000,00 грн

_______________

UA578954565123578954651235789

______

4000,00

________________

податковий борг з податку на прибуток

UA245627892132456789132456278

2000,00

заборгованість з єдиного внеску

3. У разі коли при стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції поле «Номер рахунку» заповнено з помилками, то перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки проводиться на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 351.5 статті 351 Кодексу.

4. У разі внесення до надавача платіжних послуг готівкових коштів, вилучених у рахунок погашення податкового боргу, територіальні органи ДПС у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, вносять відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою та перерахуванні таких коштів на бюджетний/єдиний рахунок, рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

5. При поверненні (перерахуванні) сум грошових зобов’язань, коштів єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави митних, інших платежів, пені на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок або рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюють такі поля:

«Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції»;

«Код виду сплати» (не заповнюється у разі здійснення ДПС підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС та у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);

«Сума податку» (лише у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);

«Додаткова інформація запису».

У поле «Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції» Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення документа (звернення/висновок), його номер та дату;

у поле «Код виду сплати» Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

у поле «Додаткова інформація запису» Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять інформацію щодо суті платежу (підкріплення рахунку територіального органу ДПС / повернення єдиного внеску на інший небюджетний рахунок / повернення єдиного внеску на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг / повернення (перерахування) грошових зобовязань та пені).

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям повернення

Реквізит «Призначення платежу»

Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції

Код виду сплати

Додаткова інформація запису

Тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення

Номер

Дата

1.

ДПС здійснює підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС згідно зі зверненням цього органу від 27.06.2022 № 1 з метою подальшого повернення ним коштів єдиного внеску

Звернення

1

27.06.2022

підкріплення рахунку ГУ ДПС у Вінницькій області

2.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок на поточний рахунок ТОВ «Патріот» у банку (висновок
від 28.06.2022 № 30)

Висновок

30

28.06.2022

107

повернення коштів єдиного внеску на рахунок
ТОВ «Патріот»

3.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок ТОВ «Патріот» (висновок від 28.06.2022 № 30) на інший небюджетний рахунок

Висновок

30

28.06.2022

108

повернення єдиного внеску на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області

4.

Держмитслужба повертає кошти авансових платежів (передоплати) на рахунок ТОВ «Патріот» (висновок від 28.06.2022 № 30), відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

30

28.06.2022

352

повернення коштів авансових платежів (передоплати)

5.

Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС
від 28.12.2022 № 55 повертає кошти з бюджетного рахунка на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

55

28.12.2022

107

повернення грошових зобовязань

6.

Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС
від 22.12.2022 № 35 перераховує кошти з одного бюджетного рахунка на інший бюджетний рахунок

Електрон

ний висновок

35

22.12.2022

108

перерахування грошових зобовязань

7.

Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на депозитний рахунок митниці Держмитслужби

Електрон

ний висновок

45

24.11.2022

353

повернення помилково сплачених сум митних платежів

8.

Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на

рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

45

24.11.2022

353

повернення помилково сплачених сум митних платежів

6. При поверненні коштів єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції територіальні органи ДПС заповнюють такі поля:

«Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції»;

«Сума податку»;

«Додаткова інформація запису».

У поле «Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції» територіальні органи ДПС вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення документа (висновок/заключення), його номер та дату;

у поле «Сума податку» територіальні органи ДПС вносять суму, яка має бути зарахована на єдиний рахунок;

у поле «Додаткова інформація запису» територіальні органи ДПС вносять інформацію щодо переказу коштів (повернення єдиного внеску на єдиний рахунок).

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу»

прикладу

Напрям повернення

Реквізит «Призначення платежу»

Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції

Сума податку

Додаткова інформація запису

Тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення

Номер

Дата

1.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок у сумі 5000,00 грн ТОВ «Патріот» (висновок
від 28.06.2022 № 30) на єдиний рахунок

Висновок

30

28.06.2022

5000,00

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок

7. Перерахування коштів, стягнутих органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження, а також стягнутих територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу/заборгованості на бюджетні/небюджетні рахунки, здійснюється такими органами за кожним напрямом сплати, за кожним кодом виду сплати та оформлюється окремою платіжною інструкцією.

8. Формат, структура інформації, яка міститься у відповідних полях реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції та кодів видів сплати при перерахуванні коштів на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок, а також на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, та з бюджетного, небюджетного, єдиного рахунків, що передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства, Держмитслужби та Казначейства, визначаються відповідними протоколами.

Директор Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової роботи Юрій КОНЮШЕНКО

 

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка