Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ Мінфіну №15 від 17.01.2022р.(Внесення змін в форму податкової накладної)
Накази МінФіну

Наказ Мінфіну №15 від 17.01.2022р.(Внесення змін в форму податкової накладної)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2022 р.

м. Київ

N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2022 р. за N 129/37465

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307

Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року N 131), такі зміни:

1) назву графи 7 Розділу Б викласти в такій редакції:

“Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість”;

2) виноску “1” викласти в такій редакції:

1 У порядковому номері після символа “/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.”;

3) у формі додатка 1 до податкової накладної назву графи 6 викласти в такій редакції:

“ціна одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість”;

4) у формі додатка 2 до податкової накладної “Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної”:

назву графи 8 викласти в такій редакції:

“ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів”;

назву графи 9 викласти в такій редакції:

“ціна або максимальна роздрібна ціна (-) (+)”;

виноску “1” викласти в такій редакції:

1 У порядковому номері після символа “/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.”.

2. Внести до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 6 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

“Платники податку на додану вартість у разі здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код “6”.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) в абзаці першому пункту 15 після слів “У разі постачання товарів/послуг,” доповнити словами “крім постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни,”;

3) підпункт 5 пункту 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування податку на додану вартість.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект