Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну №386 від 17.09.2019 Про внесення змін до типової бух.кореспондекнції
Накази МінФіну

Наказ МінФіну №386 від 17.09.2019 Про внесення змін до типової бух.кореспондекнції

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2019  № 386

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2019 р.
за № 1082/34053

Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 86/28216 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркарова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 вересня 2019 року № 386

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2019 р.
за № 1082/34053

ЗМІНИ
до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

У розділі 1:

рядки 1.12-1.13 викласти в такій редакції:

«

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1411 (1421) «Знос основних засобів»,
1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»,
1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації основних засобів, нарахованої у місяці вибуття

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8014 (8024),
8114 (8124) «Амортизація»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

1411 (1421) «Знос основних засобів»,
1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»,
1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

»;

доповнити розділ після рядка 1.13 новими рядками 1.14-1.16 такого змісту:

«

1.14

Відображення вартості безоплатно переданих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»,
1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»,
1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Віднесення до фінансових результатів коштів цільового фінансування, що спрямовувались на об’єкти незавершеного будівництва

54 «Цільове фінансування»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.15

Відображення вартості безоплатно отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»,
1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.16

Зарахування об’єктів незавершеного будівництва, безоплатно отриманих за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством, до складу основних засобів після введення в експлуатацію

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»,
1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

Водночас проведення другого запису

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

51 «Внесений капітал»

   

(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

 

У зв’язку з цим рядки 1.14-1.30 вважати відповідно рядками 1.17-1.33;

доповнити розділ після рядка 1.33 новими рядками такого змісту:

«

1.34

Переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

1010 «Інвестиційна нерухомість»

1011 «Земельні ділянки»,
1013 «Будівлі,
споруди
та передавальні пристрої»

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

1411 «Знос основних засобів»

1414 «Знос
інвестиційної нерухомості»

1.35

Переведення об’єктів основних засобів з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

1011 «Земельні ділянки»,
1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

1411 «Знос основних засобів»

1.36

Переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації:

   

віднесення до запасів балансової вартості

1815 «Активи
для розподілу,
передачі, продажу»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

списання суми зносу

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

віднесення до накопичених фінансових результатів балансової вартості інвестиційної нерухомості при переведенні її до складу запасів

51 «Внесений капітал»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання
кошторису»

»;

рядки 2.7, 2.8 розділу 2 викласти в такій редакції:

«

2.7

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

12 «Нематеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.8

Відображення вартості безоплатно переданих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

12 «Нематеріальні активи»

 

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації нематеріальних активів, нарахованої у місяці вибуття

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація»

 

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що безоплатно передані суб’єктам державного сектору

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),
5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

;

у розділі 3:

рядки 3.2, 3.3 замінити новими рядками 3.2-3.6 такого змісту:

«

3.2

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів, у тому числі тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення (у разі якщо це визначено цілями бюджетної програми)

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.3

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, у тому числі тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

15 «Виробничі запаси»,
18 «Інші нефінансові активи»

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

3.4

Віднесення до капітальних інвестицій вартості запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»,
1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу»

3.5

Зменшення зобов’язань за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством, після введення в експлуатацію необоротних активів

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

54 «Цільове фінансування»

3.6

Зменшення дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками на суму вартості переданих запасів, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, суб’єктом державного сектору, що їх передав, після введення в експлуатацію необоротних активів установою-отримувачем

54 «Цільове фінансування»

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

У зв’язку з цим рядки 3.4-3.18 вважати відповідно рядками 3.7-3.21;

у розділі 5:

доповнити розділ після рядка 5.2 новими рядками 5.3, 5.4 такого змісту:

5.3

Надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7512 (7522) «Трансферти»

5.4

Вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості необоротних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

7512 (7522) «Трансферти»

54 «Цільове фінансування»

».

У зв’язку з цим рядки 5.3-5.22 вважати відповідно рядками 5.5-5.24;

рядок 8.2 розділу 8 викласти в такій редакції:

«

8.2

Нарахування стипендій

8011 «Витрати на оплату праці»,
8511 «Витрати за необмінними операціями»

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

».

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Ю. Романюк


 
 
77 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X