Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну №747 від 08.12.2020р (Об утверждении Изменений в форму декларации акцизного налога и Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога)
Накази МінФіну

Наказ МінФіну №747 від 08.12.2020р (Об утверждении Изменений в форму декларации акцизного налога и Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

(не чинний)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

08.12.2020 г.

г. Киев

747

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
03 февраля 2021 г. за N 145/35767

Об утверждении Изменений в форму декларации акцизного налога и Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога

В соответствии со статьей 46 главы 2 раздела II, пунктом 223.2 статьи 223 раздела VI Налогового кодекса Украины, Законами Украины от 18 декабря 2019 года N 391-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения акцизного налога”, от 16 января 2020 года N 466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года N 375,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Изменения в форму декларации акцизного налога, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 23 января 2015 года N 14, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 30 января 2015 года за N 105/26550 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 26 сентября 2016 года N 841);

Изменения в Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 23 января 2015 года N 14, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 30 января 2015 года за N 105/26550 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 26 сентября 2016 года N 841).

2. Департаменту налоговой политики обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением этого приказа возлагаю на заместителя Министра Воробей С. И. и на Председателя Государственной налоговой службы Украины Любченко А. Н.

Министр

Сергей МАРЧЕНКО

СОГЛАСОВАНО:

 

В. и. о. председателя Государственной

регуляторной службы Украины

Олег МИРОШНИЧЕНКО

Председатель Государственной
налоговой службы Украины

Алексей ЛЮБЧЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
08 декабря 2020 года N 747

 

ИЗМЕНЕНИЯ
в форму декларации акцизного налога

1. У загальній частині декларації акцизного податку:

у рядку 05:

графу “212.1.12” виключити;

доповнити новою графою “212.1.16”;

примітку 3 після слів “за якими виникають податкові зобов’язання із сплати акцизного податку” доповнити словами “або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі призупинену) ліцензію”.

2. У третій графі рядка за кодом операції “А15” розділу А “Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше” слово та цифри “к. 11” замінити словом та цифрами “к. 10”.

3. У розділі Б “Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)”:

назву розділу доповнити словами “, рідин, що використовуються в електронних сигаретах”;

у третій графі слово та цифри “(к. 17)” замінити словом та цифрами “(к. 21)”.

4. Розділ В “Податкові зобов’язання з реалізації пального” викласти у такій редакції:

“(грн)

Код операції

Розділ В. Податкові зобов’язання з реалізації пального

Код показника додатка

Сума акцизного податку

В1

Операції з реалізації виробленого в Україні пального, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (підпункт 213.1.1 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В2

Операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.11 (к. 10)

 

В3

Операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства пального з метою власного споживання, промислової переробки, реалізації та/або передачі своїм працівникам, а також здійснення внесків пальним до статутного капіталу, у тому числі для:

Д.1 (к. 16)

 

В3.1

власного споживання

х

 

В3.2

промислової переробки

х

 

В3.3

здійснення внесків до статутного капіталу

х

 

В3.4

реалізації та/або передачі своїм працівникам

х

 

В4

Операції з реалізації пального, у тому числі:

Д.1 (к. 16)

 

В4.1

конфіскованого

х

 

В4.2

визнаного безхазяйним

х

 

В4.3

за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

В4.4

яке за правом успадкування чи з інших підстав переходить у власність держави

х

 

В5

Обсяги втраченого пального, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к. 16)

 

В6

Операції з використання товарів (продукції), кодів яких не зазначено згідно з УКТ ЗЕД у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (підпункт 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В7

Обсяги пального, ввезені зі звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к. 16)

 

В8

Обсяги скрапленого газу, використаного не за цільовим призначенням (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В9

Обсяги нафтопродуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну за нульовою ставкою або без сплати акцизного податку як сировина для виробництва етилену, у разі порушення умов їх цільового використання (підпункт 229.2.16 пункту 229.2, підпункт 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В10

Обсяги нафтопродуктів, що використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.4.16 пункту 229.4, підпункт 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В11

Обсяги речовин, отримані як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.6.14 пункту 229.6, підпункт 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В12

Обсяги бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), ввезених на митну територію України або вироблених в Україні, з яких сплачено акцизний податок за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.8.11 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В13

Обсяги бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів, реалізовані суб’єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, іншим особам на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

Д.14 (к. 10)

 

В14

Коригування податкового зобов’язання, у тому числі:

х

 

В14.1

на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16)

 

В14.2

на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.11 (к. 9)

 

В14.3

інші випадки

Д.1 (к. 16)

 

В15

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 9)

 

В16

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В17

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В18

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, за нульовою ставкою, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя (пункт 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В19

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (підпункт 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В20

Сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9, 10)

 

В21

Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1 – В13 та В20, за вирахуванням рядка В14)

х

 

“.

5. У розділі Г “Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів”:

доповнити розділ після рядка за кодом операції “Г5” новими рядками за кодами операцій “Г5.1”, “Г5.2” такого змісту:

Г5.1

Операції з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб’єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу

Д.13 (к. 16)

 

Г5.2

Операції з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.13 (к. 16)

 

“;

доповнити розділ після рядка за кодом операції “Г9” новими рядками за кодами операцій “Г9.1”, “Г9.2” такого змісту:

Г9.1

Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб’єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9)

 

Г9.2

Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9)

 

“.

6. Розділ Е “Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії” викласти у такій редакції:

“(грн)

Код операції

Розділ Е. Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Е1

Сума податкових зобов’язань з реалізації виробленої електроенергії

Д. 7 (к. 6)

 

“.

7. У графі “Назва додатка” таблиці “Разом з декларацією акцизного податку подаються”:

після рядка таблиці:

     

Додаток 13. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

доповнити новим рядком такого змісту:

     

Додаток 14. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміні умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

“;

назву додатка 4 викласти у такій редакції:

“Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою”;

назву додатка 7 викласти у такій редакції:

“Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії”;

назву додатка 10 викласти у такій редакції:

“Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу”.

8. У додатках 11, 12 до декларації слова “коригувальними акцизними накладними” замінити словами “розрахунками коригування до акцизних накладних”.

9. Доповнити декларацію новим додатком 14, що додається.

10. У додатку 4:

назви додатка, граф 10, 13 – 15 після слів “за нульовою” доповнити словами “або за зниженою”;

у графі 8 слова “(Д) або класифікатором звільнень (К)” виключити.

11. У додатку 8:

у четвертій графі таблиці:

слово та цифри “Б13.1” замінити словом та цифрами “Б12”;

слово та цифри “В18” замінити словом та цифрами “В21”;

слово та цифри “Г11.1” замінити словом та цифрами “Г10.1”;

слово та цифри “Е2.1” замінити словом та цифрою “Е1”;

у п’ятій графі таблиці:

слово та цифри “Б13.2” замінити словом та цифрами “Б13”;

слово та цифри “Г11.2” замінити словом та цифрами “Г10.2”;

слово та цифри “Е2.2” виключити;

у шостій графі:

слова та цифри “Б14.1”, “Б14.2” виключити;

слова та цифри “Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7” замінити словами та цифрами “Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7”;

у сьомій графі:

слова та цифри “Б14.1”, “Б14.2” виключити;

слова та цифри “Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7” замінити словами та цифрами “Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7”;

у восьмій – десятій графах слова та цифри “Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7” замінити словами та цифрами “Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7”.

12. У додатку 10:

у графі “Розділ” слово “Б” виключити;

у назві додатка слово “Зразок” виключити.

13. Додатки 2, 6 та 7 до декларації викласти у новій редакції, що додається.

И. о. директора Департамента
налоговой политики

Виктор ОВЧАРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
08 декабря 2020 года N 747

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога

1. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:

“2. Декларацию составляют и представляют лица, определенные статьей 212 раздела VI Кодекса плательщиками акцизного налога (далее – плательщик).

За каждый установленный Кодексом отчетный период независимо от того, проводили ли плательщики хозяйственную деятельность в отчетном периоде и возникают ли налоговые обязательства по уплате акцизного налога, заполняют и подают соответствующие разделы и приложения к Декларации:

субъекты хозяйствования, которые в соответствии с пунктом 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса являются плательщиками акцизного налога и имеют действующие (в том числе остановленные) лицензии на право осуществления деятельности с подакцизной продукцией, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством;

плательщики, определенные подпунктом 212.1.15 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса.

Другие плательщики заполняют и подают разделы и приложения к Декларации только относительно тех операций, которые они осуществляют и по которым у них возникают налоговые обязательства по уплате акцизного налога.

Плательщик, который в соответствии с подпунктом 212.1.11 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса является субъектом хозяйствования розничной торговли, осуществляющим реализацию подакцизных товаров, заполняет и подает только раздел “д” и приложения 6 к Декларации.

За отчетный период, в котором плательщик налога, определенный подпунктом 212.1.16 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса, использовал товары (продукцию), коды которых согласно УКТ ВЭД не указаны в подпункте 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса (кроме природного газа в газообразном состоянии по коду 2711 21 00 00 согласно УКТ ВЭД), в качестве топлива для заправки транспортных средств, оборудования или устройств с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с двигателями внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом, заполняет и подает раздел “в” и приложение 1 к Декларации.

Отметка о представлении конкретного раздела Декларации и приложения к Декларации с указанием количества экземпляров и количества страниц проставляется на последнем листе Декларации.”.

2. В разделе II.

в пункте 2 слова “Государственной фискальной службы Украины” заменить словами “Государственной налоговой службы Украины”;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

“10. При расчете налогового обязательства по ставкам, установленным в иностранной валюте, применяется официальный курс гривни к иностранной валюте, установленный Национальным банком Украины, действующей на первый день квартала, в котором осуществляется реализация товара (продукции), и остается неизменным в течение квартала. Курс отмечается с шестью знаками после запятой.”.

3. В разделе III:

абзац второй пункта 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Плательщик, определенный подпунктом 212.1.15 пункта 212.1 статьи 212 Кодекса, а также плательщик, имеющий действующие (в том числе остановленные) лицензии на право осуществления деятельности с подакцизной продукцией, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством, обязаны подавать соответствующий раздел Декларации и приложение/приложения к ней за каждый отчетный (налоговый) период независимо от того:

проводил ли такой плательщик хозяйственную деятельность в этом периоде, не проводил;

возникают ли налоговые обязательства по уплате акцизного налога, не возникают.”;

пункт 16 после абзаца третьего дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Плательщик, определенный подпунктом 212.1.15 пункта 212.1 статьи 212 Кодекса, при регистрации в ЕРАН расчета корректировки к акцизной накладной, составленной в прошлом отчетном (налоговом) периоде, обязан представить:

либо уточняющую декларацию вместе с расчетом суммы акцизного налога, увеличивающей или уменьшающей налоговые обязательства в результате исправления самостоятельно выявленной ошибки, допущенной в предыдущих отчетных периодах (приложение 8). В случае если у плательщика в результате регистрации в ЕРАН расчета корректировки возникают налоговые обязательства по акцизному налогу, плательщик обязан уплатить сумму недоплаты и штраф в размере трех процентов такой суммы до представления уточненной декларации;

либо расчет суммы акцизного налога, увеличивающей или уменьшающей налоговые обязательства в результате исправления самостоятельно выявленной ошибки, допущенной в предыдущих отчетных периодах (приложение 8), в составе отчетной (отчетной новой) Декларации за отчетный (налоговый) период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства. В случае если у плательщика в результате регистрации в ЕРАН расчета корректировки возникают налоговые обязательства по акцизному налогу, плательщик обязан уплатить сумму недоплаты и штраф в размере пяти процентов такой суммы до представления отчетной (отчетной новой) Декларации.”.

В связи с этим абзац четвертый считать абзацем седьмым;

в пункте 17 слова и цифры “приказом Министерства финансов Украины от 15 декабря 2015 года N 1146 “Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, местных финансовых органов и территориальных органов Государственной казначейской службы Украины в процессе возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств”, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31 декабря 2015 года за N 1679/28124″ заменить словами и цифрами “приказом Министерства финансов Украины от 11 февраля 2019 года N 60 “Об утверждении Порядка информационного взаимодействия Государственной фискальной службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени”, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 08 апреля 2019 года за N 370/33341″.

4. В разделе IV:

в абзаце третьем подпункта 4 пункта 3 слова и цифры “А1 – А10” заменить словами и цифрами “А1 – А9, А10.1, А10.2”;

в пункте 4:

абзац первый и подпункт 8 после слов “табачных отходов” дополнить словами “, жидкостей, используемых в электронных сигаретах”;

подпункты 1, 2 после слов “табачными отходами,” дополнить словами “жидкостями, используемыми в электронных сигаретах,”;

подпункты 3, 4 и 7 после слов “табачных отходов,” дополнить словами “жидкостей, используемых в электронных сигаретах,”;

подпункт 5 после слов “табачных отходов” дополнить словами “, жидкостей, используемых в электронных сигаретах”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5 Раздел В “Налоговые обязательства с реализации топлива” заполняется плательщиками акцизного налога, определенными подпунктами 212.1.1, 212.1.15, 212.1.16 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса, осуществляющими реализацию топлива в понимании абзаца второго подпункта 14.1 .212 пункта 14.1 статьи 14 раздела I Кодекса (понятие топлива определено подпунктом 14.1.1411 пункта 14.1 статьи 14 раздела I Кодекса), в следующем порядке:

1) в первых графах строк В1 – В13 указываются коды разделов и операций с подакцизными товарами (продукцией), налогообложение которых предусмотрено разделом VI Кодекса;

2) во вторых графах строк В1 – В13 отмечается перечень операций с подакцизными товарами (продукцией), в результате которых возникает налоговое обязательство по уплате акцизного налога;

3) в третьих графах строк В1 – В13 указываются коды показателей приложений к Декларации, используемых для исчисления сумм акцизного налога с подакцизных товаров (продукции), и номера граф приложений, данные которых вносятся в Декларацию;

4) в четвертых графах строк В1 – В13 указываются суммы акцизного налога с подакцизных товаров (продукции), исчисленные по формам согласно приложениям 1, 11 к Декларации.

Суммы акцизного налога в четвертых графах строк В1, В3 – В12 исчисляются по форме согласно приложению 1 к Декларации, которая заполняется и предоставляется с указанием в верхнем левом углу приложения кода операции и строки, определенных в первой графе раздела В.

Сумма акцизного налога в четвертой графе строки В2 исчисляется по форме согласно приложению 11 к Декларации, а строки В13 – согласно приложению 14 к Декларации;

5) в строке В14 указываются суммы уменьшения (корректировки) налога, исчисляемые также по форме согласно приложению 1 к Декларации:

в строке В14.1 отмечается уменьшение (корректировка) суммы налога на сумму, исчисленную с возвращенных подакцизных товаров (продукции) плательщику, которые ранее были реализованы, как это предусмотрено пунктом 217.5 статьи 217 раздела VI Кодекса;

в строке В14.2 отмечается уменьшение (корректировка) суммы налога на сумму акцизного налога, уплаченной с подакцизного сырья, использованного при производстве топлива, согласно пункту 217.6 статьи 217 раздела VI Кодекса. Для каждого случая изготовления топлива с использованием подакцизного сырья подается отдельный расчет согласно приложению 1 к Декларации;

в строке В14.3 указываются суммы уменьшения налога в других случаях (корректировка налогового обязательства на сумму утраченных товаров (продукции), с которых не возникает налоговое обязательство при обстоятельствах, перечисленных в пункте 216.3 статьи 216 раздела VI Кодекса);

6) в строке В15 проставляется сумма льгот по операциям, освобождаемым от налогообложения согласно перечню таких операций, указанным в пункте 213.3 статьи 213 раздела VI Кодекса. Начисление такой суммы акцизного налога осуществляется по форме согласно приложению 4 к Декларации;

7) в строке В16 проставляется сумма льгот по налоговым векселям, выданным при получении нефтепродуктов по нулевой ставке для производства этилена согласно пункту 229.2 статьи 229 раздела VI Кодекса;

8) в строке В17 проставляется сумма льгот по налоговым векселям, выданным для получения нефтепродуктов как сырья для производства в химической промышленности по нулевой ставке согласно пункту 229.4 статьи 229 раздела VI Кодекса, по данным графы 10 приложения 4 к Декларации;

9) в строке В18 проставляется сумма льгот по налоговым векселям, выданным для получения веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, полученных в качестве сырья для производства в химической промышленности, по нулевой ставке, в том числе по операциям по передаче веществ в пределах одного юридического лица без оформления налогового векселя, согласно пункту 229.6 статьи 229 раздела VI Кодекса, по данным графы 10 приложения 4 к Декларации;

10) в строке В19 проставляется сумма льгот по налоговым векселям, выданным при реализации бензинов авиационных или топлива для реактивных двигателей с уплатой акцизного налога по ставке, установленной подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса без применения повышающего коэффициента 10, согласно подпункту 229.8.12 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса, по данным графы 10 приложения 4 к Декларации;

11) в строке В20 проставляется сумма льгот по операциям, определенным пунктами 213.2, 213.3 статьи 213 и статьей 229 раздела VI Кодекса, применение которых приостановлено в соответствии с подпунктом 38.5 пункта 38 подраздела 10 раздела XX Кодекса. Суммы акцизного налога, рассчитанные на основании подпункта 38.5 пункта 38 подраздела 10 раздела XX Кодекса, отражаются: в графе 9 приложения 4 к Декларации – по операциям, определенным пунктами 213.2, 213.3 статьи 213 раздела VI Кодекса, в графе 10 приложения 4 к Декларации – по операциям, определенным статьей 229 раздела VI Кодекса;

12) в строке В21 указывается сумма налоговых обязательств по этому разделу, определяемая как сумма строк В1 – В13 и В20 за вычетом строки В14.”;

в пункте 6:

в подпунктах 4, 5 и цифру “согласно приложению 1” заменить словами и цифрами “согласно приложению 13“;

в подпункте 6:

слово и цифры “Г10” заменить словом и цифрой “Г9”,

слова и цифры “согласно приложениям 1, 4” заменить словами и цифрами “согласно приложениям 13, 4″;

после подпункта 6 дополнить новыми подпунктами 7, 8 следующего содержания:

“7) в строке Г9.1 проставляется сумма льгот по операциям по безвозмездной передаче во владение и пользование субъектам, принимающим участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляемых путем проведения операции Объединенных сил (ООС), органам прокуратуры в Донецкой и Луганской областях: конфискованных подакцизных товаров, определенных подпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса (далее для этого пункта – транспортные средства); транспортных средств, признанных бесхозными; транспортных средств, по которым не обратился владелец до конца срока хранения; транспортных средств, которые по праву наследования или на других законных основаниях перешли в собственность государства, временно, на период проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению проведения операции Объединенных сил (ООС), освобождаемых от обложения акцизным налогом в соответствии с пунктом 31 подраздела 5 раздела XX Кодекса.

Суммы льгот по акцизному налогу указываются по данным графы 10 приложения 4 к Декларации;

8) в строке Г9.2 проставляется сумма льгот по операциям по безвозмездной передаче подакцизных товаров, определенных подпунктами 215.3.5 – 215.3.52 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса, в соответствии с перечнем товаров, утвержденным Кабинетом Министров Украины, которые являются конфискованным имуществом, имуществом, признанным бесхозным, имуществом, за которым не обратился владелец до конца срока хранения (в том числе имуществом, определенным в статье 184 Таможенного кодекса Украины), которое по праву наследования или на других законных основаниях переходит в собственность государства, в распоряжение Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, других субъектов, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляемых путем проведения операции Объединенных сил (ООС), органов прокуратуры в Донецкой и Луганской областях, которые временно, на период с начала проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению проведения операции Объединенных сил (ООС) до 01 июля 2020 года, освобождаются от обложения акцизным налогом согласно подпункту 38.12 пункта 38 подраздела 10 раздела XX Кодекса;”.

В связи с этим подпункт 7 считать подпунктом 9;

в пункте 9 слова и цифры “Г11” и “Г11.1 – Г11.7” заменить словами и цифрами “Г10” и “Г10.1 – Г10.7”;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8 Раздел Е” Налоговые обязательства с реализации электрической энергии” заполняется в следующем порядке:

1) в строке Е1 в первой графе указываются коды раздела и операций по реализации электрической энергии, налогообложение которых предусмотрено разделом VI Кодекса;

2) в строке Е1 во второй графе указывается перечень операций по реализации электрической энергии, проданной на рынке электрической энергии, в результате которых у плательщика возникает налоговое обязательство по уплате акцизного налога;

3) в строке Е1 в третьей графе указываются коды показателей приложений к Декларации, используемых для исчисления сумм акцизного налога с электрической энергии, и номера граф приложений, данные которых вносятся в Декларацию;

4) в строке Е1 в четвертой графе указываются суммы налогового обязательства по акцизному налогу с реализации электрической энергии, рассчитанные по форме согласно приложению 7 к Декларации.”.

5. В разделе V:

в пункте 1:

абзац первый после слова “производители” дополнить словами и цифрами “и плательщики налога, определенные подпунктом 212.1.16 пункта 212.1 статьи 212 раздела VI Кодекса”;

подпункт 1 дополнить двумя абзацами следующего содержания:

“Для сжиженного газа (пропан или смеси пропана с бутаном), других газов, бутана, изобутана, в соответствии с подпунктом 230.1.3 пункта 230.1 статьи 230 раздела VI Кодекса учитываемых по условному коду 2711 в литрах, приведенных к температуре 15° C, отмечается условный код товара 2711 00 00 00.

Для товаров (продукции), используемых в качестве топлива для заправки транспортных средств, оборудования или устройств с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с двигателями внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и коды которых согласно УКТ ВЭД не указаны в подпункте 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса (кроме природного газа в газообразном состоянии по коду 2711 21 00 00 согласно УКТ ВЭД), отмечается условный код 2710 00 00 00″;

подпункт 4 после слова “пива,” дополнить словами “жидкостей, используемых в электронных сигаретах”, а после слов и цифр “приведенного к t 15° C” дополнить словами “, ТВЭНов – тыс. шт.”;

подпункт 6 после слова “пиво,” дополнить словами “жидкости, используемые в электронных сигаретах,” а после слова “кг,” дополнить словами “ТВЭНы – тыс. шт.,”;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

“8) в графе 9 “Обороты с реализации и/или передачи в пределах одного предприятия, ввоз подакцизных товаров (продукции)” проставляются облагаемые обороты с реализованного (переданного), ввезенного товара (продукции) в единицах измерения согласно графе 7, предусмотренные статьей 215 раздела VI Кодекса, используемые для исчисления акцизного налога (для ликеро-водочных напитков, коньяка и спирта – гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5/100) для пива, вина, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, табачных изделий (по кодам УКТ ВЭД, в которых первые четыре цифры 2403, кроме 2403 99 90 10) – гр. 8 х гр. 5, для топлива – гр. 9 – объем топлива в тыс. л, приведенного к t 15° C, для ТВЭНов – оборот в тыс. шт.;”;

подпункт 10 после слова “вина,” дополнить словами “жидкостей, используемых в электронных сигаретах,” а после слов и цифр “приведенного к t 15° C” дополнить словами “, для ТВЭНов – оборот в тыс. шт.”;

в пункте 2:

подпункт 2 дополнить двумя абзацами следующего содержания:

“Для сжиженного газа (пропан или смеси пропана с бутаном), других газов, бутана, изобутана, в соответствии с подпунктом 230.1.3 пункта 230.1 статьи 230 раздела VI Кодекса учитываемых по условному коду 2711 в литрах, приведенных к температуре 15° C, отмечается условный код товара 2711 00 00 00.

Для товаров (продукции), используемых в качестве топлива для заправки транспортных средств, оборудования или устройств с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с двигателями внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом и коды которых согласно УКТ ВЭД не указаны в подпункте 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса (кроме природного газа в газообразном состоянии по коду 2711 21 00 00 согласно УКТ ВЭД), отмечается условный код 2710 00 00 00;”;

подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

“4) в графе 4″ Объемы топлива по месту деятельности по акцизным накладным, расчетам корректировки к акцизным накладным (в тыс. л, приведенного к t 15° C) – полученного” указываются объемы топлива, приведенного к t 15° C, полученного субъектом хозяйствования в отчетном периоде, указанного в других экземплярах зарегистрированных в Едином реестре акцизных накладных (далее – ЕРАН):

акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;

расчетах корректировки к акцизным накладным, которыми корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном периоде;

5) в графе 5 “Объемы топлива по месту деятельности по акцизным накладным, расчетам корректировки к акцизным накладным (в тыс. л, приведенного к t 15° C) – реализованного” указываются объемы реализованного субъектом хозяйствования топлива, приведенного к t 15° C, указанного в первых экземплярах зарегистрированных в ЕРАН:

акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;

расчетах корректировки к акцизным накладным, которыми корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном периоде;”;

подпункты 4, 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

“4) в графе 4″ Объемы спирта этилового по месту деятельности по акцизным накладным, расчетам корректировки к акцизным накладным (в дал 100-процентного спирта, приведенного к t 20° C) – полученного” указываются суммарно объемы спирта этилового в дал 100-процентного спирта, приведенного к t 20° C, полученного субъектом хозяйствования в отчетном периоде, указанного в других экземплярах зарегистрированных в Едином реестре акцизных накладных (далее – ЕРАН):

акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;

расчетах корректировки к акцизным накладным, которыми корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном периоде;

5) в графе 5 “Объемы спирта этилового по месту деятельности по акцизным накладным, расчетам корректировки к акцизным накладным (в дал 100-процентного спирта, приведенного к t 20° C) – реализованного” указываются объемы реализованного субъектом хозяйствования 100-процентного спирта, приведенного к t 20° C, указанного в первых экземплярах зарегистрированных в ЕРАН:

акцизных накладных, составленных в отчетном периоде;

расчетах корректировки к акцизным накладным, которыми корректируются показатели акцизной накладной, составленной в отчетном периоде;”;

дополнить раздел после пункта 4 новым пунктом 5 следующего содержания:

“5. Приложение 14 “Расчет суммы акцизного налога с реализации топлива при изменении условий налогообложения в соответствии с подпунктом 229.8.13 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса” заполняется в следующем порядке:

1) в графе 2 “Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” указывается код подакцизного товара (продукции), приобретенного субъектами хозяйствования, определенными в подпунктах 2, 3 подпункта 229.8.10 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса, с уплатой акцизного налога по ставкам, определенным подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса без применения повышающего коэффициента 10 и реализованного на условиях, установленных подпунктом 229.8.13 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса (далее – с доплатой акцизного налога);

2) в графе 3 “Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” указываются названия подакцизных товаров (продукции);

3) в графах 4, 5 “Реквизиты налогового векселя, на основании которого топливо получено по ставке без учета коэффициента” указываются дата и учетный номер налогового векселя, согласно которому субъектом хозяйствования получены бензины авиационные и/или топливо для реактивных двигателей по ставкам акцизного налога, определенным подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса без применения повышающего коэффициента 10,

4) в графе 6 “Объем реализованного топлива в отчетном периоде в соответствии с подпунктом 229.8.13 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса в литрах, приведенного к t 15° C” указываются объемы топлива, приведенного к t 15° C, реализованного с доплатой акцизного налога по зарегистрированным в ЕРАН в отчетном периоде акцизным накладным/расчетам корректировки к акцизным накладным, составленным субъектом хозяйствования;

5) в графе 7 “Ставки акцизного налога (евро) единицы измерения согласно подпункту 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса без применения коэффициента” проставляются специфические ставки акцизного налога в евро, установленные подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

6) в графе 8 “Ставки акцизного налога (евро) единицы измерения согласно подпункту 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса с применением коэффициента” проставляются специфические ставки акцизного налога, установленные подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса, увеличенные на коэффициент к ставке налога: гр. 7 х 10 (коэффициент к ставке акцизного налога);

7) в графе 9 “Ставки акцизного налога (евро) – разница в пересчете на единицу товара” указывается расчетная ставка акцизного налога в евро, рассчитанная согласно подпункту 229.8.13 пункта 229.8 статьи 229 раздела VI Кодекса, применяемая для исчисления налогового обязательства: (гр. 8 – гр. 7) / 1000;

8) в графе 10 “Сумма налогового обязательства, подлежащеая уплате в бюджет, грн.” указывается начисленная сумма акцизного налога с реализации бензинов авиационных и/или топлива для реактивных двигателей другим лицам, с округлением до двух знаков после запятой: (гр. 6 х гр. 9 х курс евро).”.

В связи с этим пункты 5 – 16 считать соответственно пунктами 6 – 17;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. Приложение 2 “Расчет суммы акцизного налога с табачных изделий, на которые установлены специфические и адвалорные ставки акцизного налога одновременно” заполняется в следующем порядке:

1) в графе 2 “Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” указываются коды товаров в соответствии с УКТ ВЭД, на которые подпунктом 215.3.2 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса установлены ставки акцизного налога;

2) в графе 3 “Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” указывается название товара в соответствии с указанным в графе 2 кодом товара согласно УКТ ВЭД;

3) в графе 4 “Имя собственное товара с дополнительной информацией относительно характеристик (при наличии)” указывается перечень подакцизных товаров по собственным названиям, на которые установлены максимальные розничные цены в соответствии с деклараций об установленных производителем или импортером максимальных розничных ценах на подакцизные товары;

4) в графе 5 “Максимальная розничная цена (далее – МРЦ) с учетом НДС и акцизного налога” указываются максимальные розничные цены на подакцизные товары в гривнах, задекларированные производителем в установленном порядке, вступившие в силу в отчетном периоде, с учетом налога на добавленную стоимость и акцизного налога;

5) в графе 6 “Содержание продукции в единице товара, на который установлена МРЦ” указываются количество штук сигарет (папирос), сигар и т.д. в пачке и содержание табака в кг. в пачке, коробке с каждым собственным названием, на которую установлена МРЦ;

6) в графе 7 “Вес нетто в единице товара, на который установлена МРЦ, кг. (для товаров (продукции) по коду 2402 10 00 90 согласно УКТ ВЭД)” указывается вес нетто единицы товара (продукции), классифицируемого по коду 2402 10 00 90 согласно УКТ ВЭД. Приводится только вес тех составных частей (элементов), которые принадлежат к подакцизным товарам (продукции) в килограммах, без учета веса любой тары или упаковки, с округлением до пяти знаков после запятой;

7) в графе 8 “Количество реализованного (переданного), ввезенного товара в единицах измерения, на который установлена МРЦ” указываются объемы реализованного (переданного), ввезенного товара по каждому собственному названию, на которые установлена МРЦ;

8) в графе 9 “Оборот по реализации (передаче), ввозу товара для исчисления по адвалорной ставке (гр. 5 х гр. 8)” проставляются обороты по реализации (передаче), ввозу в гривнях, исчисленные исходя из количества товара по каждому собственному названию и МРЦ, с учетом НДС и акцизного налога;

9) в графах 10, 11 “Количество реализованного (переданного), ввезенного товара для исчисления по специфическим ставкам налога” указываются фактические объемы реализованного (переданного), ввезенного в единицах измерения товара, на который установлены специфические ставки налога, для исчисления суммы акцизного налога. Данные приводятся в штуках для всех табачных изделий, на которые установлены специфические и адвалорные ставки (гр. 10 = гр. 6 х гр. 8) и в кг – только для подакцизных товаров (продукции) по коду 2402 10 00 90 согласно УКТ ВЭД (гр. 11 = гр. 7 х гр. 8, округление до пяти знаков после запятой);

10) в графе 12 “Ставки акцизного налога, установленные Кодексом – адвалорные” проставляются адвалорные ставки акцизного налога в процентах, установленные подпунктом 215.3.21 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

11) в графе 13 “Ставки акцизного налога, установленные Кодексом – специфические” проставляются специфические ставки акцизного налога в гривнах, установленные подпунктом 215.3.2 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

12) в графах 14 – 16 “Сумма акцизного налога, исчисленная – по адвалорной ставке, по специфическим ставкам, общая сумма налога” проставляются суммы акцизного налога в гривнах, исчисленные отдельно по адвалорной ставке, по специфической ставке, и общая сумма акцизного налога, исчисленная по двум ставкам одновременно;

13) в графах 17, 18 “Минимальное налоговое обязательство, установленное Кодексом” проставляется в гривнях размер минимального акцизного налогового обязательства, установленный подпунктом 215.3.3 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса: за 1000 шт. – для всех табачных изделий, на которые установлены специфические и адвалорные ставки (гр. 17) за 1 кг. – только для подакцизных товаров (продукции), классифицируемых по коду 2402 10 00 90 согласно УКТ ВЭД (гр. 18);

14) в графе 19 “Минимальное налоговое обязательство по объемам товара в шт.” проставляется в гривнях минимальное налоговое обязательство, исчисленное с учетом объемов товара (продукции) (для всех табачных изделий, на которые установлены специфические и адвалорные ставки). Для проверки: гр. 19 = гр. 17 х гр. 10/1000;

15) в графе 20 “Минимальное налоговое обязательство по объемам товара, кг” проставляется в гривнях минимальное налоговое обязательство, исчисленное с учетом объемов товара (продукции),  классифицируемого по коду 2402 10 00 90 согласно УКТ ВЭД (гр. 18 х гр. 11);

16) в графе 21 “Сумма акцизного налога с объемов товара, грн.” проставляется в гривнях сумма налогового обязательства, рассчитанная по двум (для сигарет) или тремя (для сигарилл, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака) ставкам, определяемая путем сравнения исчисленных сумм налога:

для сигарет – в графе 16 и минимального налогового обязательства по объемам товара в графе 19 и к начислению берется та сумма, которая имеет большее значение (в соответствии с порядком, определенным в пункте 221.2 статьи 221 раздела VI Кодекса);

для сигарилл, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака – в графе 16 минимального налогового обязательства по объемам товара в штуках, рассчитанного в графе 19 и минимального налогового обязательства по объемам товара в килограммах, рассчитанного в графе 20 и к начислению берется та сумма, которая имеет большее значение.

В графах 7, 11, 18, 20, которые не заполняют производители и/или импортеры сигарет, указывается “0”.”;

в пункте 8:

абзац первый, подпункты 8, 10 после слов “по нулевой” дополнить словами “или по сниженной”;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

“7) в графе 8 “Код льготы согласно справочнику налоговых льгот” указывается код льготы по акцизному налогу согласно справочнику налоговых льгот;”;

подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

“Суммы акцизного налога, рассчитанные на основании подпункта 38.5 пункта 38 подраздела 10 раздела XX Кодекса отражаются: в гр. 9 приложения 4 к Декларации – по операциям, определенным пунктами 213.2, 213.3 статьи 213 раздела VI Кодекса, в гр. 10 приложения 4 к Декларации – по операциям, определенным статьей 229 раздела VI Кодекса;”;

подпункт 10 после слов “без уплаты акцизного налога,” дополнить словами и цифрами “или без применения повышающего коэффициента, установленного подпунктом 215.3.4 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса,”;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

“10. Приложение 6 “Расчет суммы акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров” заполняется при осуществлении розничной торговли пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табаком и промышленными заменителями табака, отдельно для каждой административно-территориальной единицы, в пределах которой находятся места осуществления реализации подакцизных товаров с обязательным указанием соответствующего кода органа местного самоуправления по КОАТУУ, в следующем порядке:

в графе 2 “Вид подакцизных товаров” указывается название товара (продукции), который (которую) в соответствии с подпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса отнесен к подакцизным;

в графе 3 “Стоимость (с налогом на добавленную стоимость и без учета акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров) подакцизных товаров, реализованных в розничной торговой сети и в сети общественного питания” указывается общая стоимость (с налогом на добавленную стоимость и без учета акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров) реализуемых в розничной торговой сети и в сети общественного питания потребителям независимо от формы расчетов подакцизных товаров, определенных подпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

в графе 4 “Ставка налога (%)” проставляется размер ставки акцизного налога в процентах, установленной подпунктом 215.3.10 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса для пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака;

в графе 5 “Сумма налогового обязательства, подлежащая уплате в бюджет (грн.) (гр. 3 х гр. 4) / 100” указывается сумма акцизного налога, определяемая путем умножения показателя графы 3 на показатель графы 4 и деления на 100;

итог показателей отмечается в строке “Всего” и переносится в четвертую графу строки Д1.1 раздела Д Декларации.”;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

“11 Приложение 7 “Расчет суммы акцизного налога с реализации электрической энергии” заполняется в следующем порядке:

1) в графах 2 “Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” и 3 “Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД” указываются код и описание товаров согласно УКТ ВЭД, согласно подпункту 215.3.9 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

2) в графе 4 “Стоимость (без налога на добавленную стоимость и акцизного налога) реализованной электроэнергии” отмечается стоимость без налога на добавленную стоимость и без акцизного налога реализованной электрической энергии;

3) в графе 5 “Ставка акцизного налога” проставляется размер ставки акцизного налога, установленной подпунктом 215.3.9 пункта 215.3 статьи 215 раздела VI Кодекса;

4) в графе 6 “Сумма налогового обязательства, подлежащая уплате в бюджет, грн.” указывается сумма акцизного налога, определяемая путем умножения графы 4 в графу 5.”;

в абзаце первом пункта 14 в названии приложения 10 слово “Образец” исключить.

6. В тексте Порядка слово “колонка” во всех падежах и числах заменить словом “графа” в соответствующих падежах и числах.

И. о. директора Департамента
налоговой политики

Виктор ОВЧАРЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

листопад, 2021

X