Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну від 07.11.2011  № 1393 Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі
Накази МінФіну

Наказ МінФіну від 07.11.2011  № 1393 Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі

Поділіться з друзями - підтримайте проект

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2011  № 1393

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 44/20357

Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі

Відповідно до  статті 85 глави 8 розділу ІІ Податкового кодексу України та Законів України  „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис” НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, що додається.
  2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О.М.) в установленому порядку забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2.  Оприлюднення цього наказу.

  1. Державній податковій службі України (Захарченко В.Ю.) забезпечити  доведення цього наказу до відома великих платників податків.
  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С.І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г.А. Резніков

С. Свищева

     

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  Міністерства фінансів
України
07.11.2011 № 1393

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 44/20357

ПОРЯДОК
надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки

Загальні вимоги

1.1 Цей Порядок визначає загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання великими платниками податків податкової інформації в електронній формі до органів державної податкової служби України при проведенні документальної перевірки.

Цей Порядок поширюється на Державну податкову службу України та її територіальні органи, платників податків, яких включено до Реєстру великих платників податків.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

великий платник податків (далі – ВПП) – юридична особа, визначена підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України;

електронні документи великого платника податків (далі – електронні документи ВПП) – електронні документи, обов’язок подання яких покладено на платника податків підпунктом 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 та пунктом 85.2 статті 85 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис” та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.

Загальні вимоги до подання електронних документів ВПП

2.1. Для подання електронних документів ВПП до органів державної податкової служби, що проводять перевірку, платник податків повинен мати:

програмне забезпечення з ведення бухгалтерського обліку для формування електронних документів ВПП у затвердженому форматі;

доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень по електронній пошті;

надійний засіб електронного цифрового підпису для накладання/перевірки електронного цифрового підпису та направленого шифрування електронного документа ВПП;

отримані в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера) та печатку юридичної особи.

2.2. Для приймання електронних документів ВПП від платника податків орган державної податкової служби  повинен мати:

програмне забезпечення приймання та обробки електронних документів ВПП із надійними засобами електронного цифрового підпису для накладання та перевірки електронного цифрового підпису та направленого шифрування електронного документа ВПП;

чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів для органу державної податкової служби.

2.3. Підставою для прийняття електронного документа ВПП в електронному вигляді є:

його відповідність затвердженому формату;

підтвердження електронного цифрового підпису платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для документів у паперовій формі за умов, встановлених статтею 3 Закону України „Про електронний цифровий підпис”;

чинність відповідного посиленого сертифіката ключа на момент накладення електронного цифрового підпису;

чинність на час перевірки електронного цифрового підпису ВПП посиленого сертифіката відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів, яким видано сертифікати відкритих ключів для ВПП.

2.4. Органами державної податкової служби забезпечуються:

надання відомостей про формат електронних документів ВПП, електронна адреса та контактні телефони відповідальних осіб у листі довільної форми одночасно з повідомленням про проведення перевірки;

контроль за введенням даних відповідно до встановлених вимог;

зберігання отриманих електронних документів ВПП.

ІІІ. Порядок подання електронних документів ВПП

3.1. Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

3.2. ВПП зобов’язаний надати електронні документи ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг у разі їх наявності не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

3.3. Формування електронного документа ВПП завершується накладанням електронного цифрового підпису посадових осіб ВПП у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ВПП.

3.4. Після накладання електронного цифрового підпису ВПП здійснює зашифрування електронного документа ВПП.

3.5. Електронні документи ВПП надаються до органів державної податкової служби особисто відповідальною особою ВПП на електронних носіях або засобами телекомунікаційного зв’язку (у разі наявності технічної можливості) з описом вкладених документів.

3.6. При прийманні  електронних документів ВПП від платника податків посадовою особою органу державної податкової служби здійснюється їх розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа затвердженому формату та проводиться звірка на відповідність опису із сформованою інформацією на електронних носіях або надісланою засобами телекомунікаційного зв’язку (у разі наявності технічної можливості).

3.7. Підтвердженням отримання органом державної податкової служби електронних документів ВПП є повідомлення, яке надається відповідальній особі платника податків або направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від органу державної податкової служби протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення.

У разі одержання від органу державної податкової служби повідомлення про відхилення електронного документа ВПП відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа. Підтвердження факту одержання від органу державної податкової служби повідомлення щодо електронного документа ВПП ВПП не здійснюється.

3.8. У випадку виникнення у посадових осіб органу державної податкової служби під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні документів ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб органу державної податкової служби до документів ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати документи ВПП на вимогу органу державної податкової служби, що належать або пов’язані з предметом перевірки.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку

М.О. Чмерук

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X