Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Нацбанк знову пом’якшив валютне регулювання: найбільше за останні півтора року
Новини законодавства

Нацбанк знову пом’якшив валютне регулювання: найбільше за останні півтора року

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Національний банк України продовжує поступово лібералізувати адміністративні обмеження, запроваджені у 2014-2015 рр. для стабілізації ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках. З цією метою Правління Національного банку затвердило постанову № 342 від 07.06.2016 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України”. 

Як і раніше, пом’якшення має поступовий характер та спрямоване на поліпшення бізнес-клімату та, водночас, збереження макрофінансової стабільності. Підґрунтям для такого рішення стала подальша стабілізація ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках, зокрема перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському валютному ринку з середини березня, зумовлене підвищенням цін на сировинні товари на світових ринках та збільшенням попиту на продукцію українського експорту. Як наслідок, з початку 2016 року чиста купівля іноземної валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становила 953.3 млн дол. США, зокрема лише у червні – 180.0 млн дол. США. Ці кошти було спрямовано на поповнення міжнародних резервів.

Також Правління Національного банку взяло до уваги поступове відновлення довіри до банківського сектору, про яке свідчить тривале зростання обсягу депозитів домогосподарств в національній валюті протягом тривалого періоду та поновлення зростання обсягу депозитів домогосподарств в іноземній валюті у квітні цього року. Окрім того, сьогодні присутні такі позитивні сигнали як тривале перевищення продажу населенням валюти банкам над її купівлею, а також наявність валютної ліквідності у банків, про що свідчить високий попит на державні облігації внутрішньої позики в іноземній валюті.

З огляду на це Національний банк пом’якшує вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб з 75% до 65%. Це буде мати позитивний вплив на діяльність підприємств-експортерів.

Також підвищено максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти та банківських металів з 6 тис. до 12 тис. гривень в еквіваленті. Крім того обмеження щодо суми операції з продажу банківських металів не буде поширюватись на монети, вироблені з дорогоцінних металів (у тому числі інвестиційні монети України).

Максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти та банківських металів підвищено  з 6 тис. до 12 тис. гривень в еквіваленті.

Водночас Національний банк спростив порядок проведення валютно-обмінних операцій. Це закріплено у постанові Правління № 341 від 07.06.2016 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

По-перше, банки та фінансові установи, які здійснюють обмін валют, відтепер можуть змінювати курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом операційного (робочого) дня. Це дозволить для знизити для них ризики, які можуть виникати в результаті змін ринкової кон’юнктури протягом дня, і, як наслідок, зменшити спред між курсами купівлі та продажу іноземної валюти.

По-друге, дозволено встановлювати різні курси купівлі та продажу іноземної валюти у касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну валюти, які розташовані за різними адресами. Завдяки цьому банки та фінансові установи зможуть краще реагувати на регіональні особливості валютного ринку.

По-третє, при здійсненні готівкових операцій конвертації однієї іноземної валюти в іншу банкам дозволено використовувати власний комерційний курс, а не офіційний курс НБУ.

По-четверте, розширено перелік іноземних валют, які банки та фінансові установи можуть конвертувати. Відтепер вони можуть здійснювати конвертацію готівки іноземної валюти не лише 1-ї групи, а й 2-ї групи Класифікатора іноземних валют.

По-п’яте, Національний банк спростив документообіг при проведенні валютообмінних операцій. Як і раніше, фізична особа, яка бажає придбати іноземну валюту, має пред’явити документ, що посвідчує особу та її резидентність. Але відтепер касир має здійснювати копіювання сторінок відповідного документа та зберігати його у документах дня лише у випадках, коли сума купівлі іноземної валюти перевищує 150 тис. грн. Це дозволить зменшити витрати банків та фінансових установ на проведення валютообмінних операцій та пришвидшити їх для клієнтів.

На думку Правління Національного банку, цей комплекс заходів має створити підґрунтя для детінізації готівкового валютного ринку.

Національний банк переглянув й обмеження на обсяг видачі готівки з рахунків клієнтів банків. Відповідно до постанови № 342, відтепер клієнти банків можуть знімати з рахунків готівку в іноземній валюті та банківських металах на суму до 100 тис. грн. на добу, замість 50 тис. грн. на добу. Також цілком знято обмеження на обсяг видачі готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис. грн. на добу. Таке рішення має сприяти подальшому відновленню довіри до банківською системи та посиленню притоку депозитів як у гривні, так і у валюті.

 

Відтепер клієнти банків можуть знімати з рахунків готівку в іноземній валюті на суму до 100 тис. грн. на добу, замість 50 тис. грн. Також цілком знято обмеження на обсяг видачі готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис. грн. на добу. 

 

З метою поліпшення інвестиційного клімату Правління НБУ прийняло рішення дозволити репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 рр. Постанова № 342 передбачає, що повернути такі дивіденди за кордон зможуть емітенти корпоративних прав та акцій, за якими виплачуються дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок в цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. Для повернення за кордон дивідендів одна особа може обрати лише один уповноважений банк. Порядок зміни уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, аналогічний до порядку, що передбачений для операцій з імпорту товарів.

Для нівелювання впливу репатріації дивідендів на стан валютного ринку Національний банк встановив граничну суму дивідендів, яку дозволяється повертати за кордон. Протягом календарного місяця особа може повернути за кордон дивіденди лише у межах загальної суми, що не перевищує більшого з двох наступних граничних значень – 1 млн дол. США (в еквіваленті) або 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають/підлягали поверненню за кордон такою особою. Якщо ці 10% становлять понад 5 млн дол. США (в еквіваленті), то максимальна сума репатріації дивідендів протягом календарного місяця не може перевищувати 5 млн дол. США (в еквіваленті).

 

НБУ дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 рр.  Щоправжа, встановив ряд обмежень, найважливіше з яких: сума дивідендів, які виводяться щомісяця, не може перевищувати або 1 млн дол. США або 10% від загального обсягу дивідендів (але і тут є додаткове обмеження у 5 млн).

 

Таке рішення, з одного боку, задовольнить потребу іноземних інвесторів в репатріації дивідендів, а з іншого боку, не буде спричиняти надмірний тиск на міжбанківський валютний ринок. В подальшому Національний банк має на меті дозволити репатріацію дивідендів за попередні роки до 2014 року, а також за 2016 рік.

Зміни, окреслені в постанові № 342, окрім змін щодо репатріації дивідендів, набувають чинності 09 червня 2016 року і діють до 14 вересня 2016 року включно. Норми щодо репатріації дивідендів набувають чинності 13 червня 2016 року. Зміни, окреслені в постанові № 341 набувають чинності 15 червня 2016 року і не мають строку дії.

Загалом, незалежно від строків дії постанови № 342, Національний банк планує й надалі продовжувати поступову лібералізацію валютного регулювання, якщо цьому буде сприяти стан грошово-кредитного і валютного ринків та української економіки в цілому.

Джерело: НБУ

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

X