Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Обмеження права виїзду за кордон керівника платника-боржника
Держоргани інформують

Обмеження права виїзду за кордон керівника платника-боржника

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Закон № 1914, починаючи з 1 січня 2022 року, наділив податкові органи можливістю застосовувати тимчасове обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника за межі України як забезпечувальний захід виконання судового рішення або рішення керівника
контролюючого органу про стягнення суми податкового боргу (прим. 8).

Відповідні зміни внесено до статей 14, 20, 87 та 91 Кодексу, статей 283 і 289-2 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 6 Закону України від 21 січня 1994 року № 3857-XII «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Важливо розуміти, що таке обмеження може запроваджуватись виключно на підставі рішення суду щодо керівника платника податків – боржника та полягає у тимчасовій забороні його виїзду за межі України.
У зв’язку з введенням нового інструменту та необхідністю його реалізації на практиці:

 1.  Уточнено право контролюючого органу на отримання інформації щодо боржників.
  Зокрема, податкові органи вправі отримувати безоплатно від державних органів, органів
  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх
  посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних
  реєстрів (кадастрів), не лише інформацію, документи і матеріали що необхідні для
  контролю за нарахуванням та сплатою податків, а й конкретно – стосовно керівників
  юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників (у визначених
  Кодексом випадках) (прим. 9).
 2.  Надано право контролюючому органу звертатися до суду щодо встановлення
  тимчасового обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних
  представництв нерезидентів-боржників за межі України у разі невиконання податкового
  обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої
  юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу (прим. 10).

Умови застосування тимчасового обмеження

Тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України може застосовуватися до керівника платника податків – юридичної особи або постійного представництва нерезидента за наявності у такого платника податків податкового боргу, для якого виконуються дві умови одночасно:

 1. сума податкового боргу перевищує 1 мільйон гривень, та
 2. цей податковий борг не був погашений протягом 240 календарних днів з дати вручення платнику податків податкової вимоги (прим. 11).

Разом із тим виключенням у застосуванні цього інструменту є: існування зобов’язання держави щодо повернення боржнику помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань, бюджетного відшкодування податку на додану вартість, загальна сума непогашеної заборгованості держави перед боржником дорівнює або перевищує суму податкового боргу такого боржника (прим. 12). Наявність такого факту згідно вимог Закону № 1914 є підставою для підготовки документів для звернення до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівника за межі України (прим. 13).

При цьому, згадана непогашена заборгованість держави перед платником податків включає як загальнодержавні податки та збори (в тому числі бюджетне відшкодування податку на додану вартість), так і місцеві податки. Нагадаємо, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43 розділу ІІ Кодексу, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу (прим. 14).

Як дізнатись про обмеження

З метою інформування керівника платника податків-боржника про застосування щодо ньоготимчасового обмеження у праві виїзду за межі України передбачається ведення Реєстру  керівників платників податків-боржників, який буде публічним (прим. 16).

Цей Реєстр буде оприлюднюватись на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України. Форма Реєстру керівників платників податків – боржників, порядок його ведення, наповнення відомостями та оприлюднення затверджується Міністерством фінансів України.

Реєстр керівників платників податків – боржників, стосовно яких застосовано тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, наповнюється відомостями, зокрема про прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) такого керівника, назву та реєстраційний код платника податків, реквізити судового рішення, суму податкового боргу, початок та закінчення (із зазначенням підстави) тимчасового обмеження.

Інформація щодо застосування тимчасового обмеження до керівника платника податківборжника буде розміщуватись в Реєстрі не пізніше наступного робочого дня з дня отримання контролюючим органом рішення суду, що набрало законної сили, яким таке тимчасове обмеження встановлюється (прим. 17).

У ці ж строки контролюючий орган інформує про запровадження тимчасового обмеження центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону – Адміністрацію Державної прикордонної служби України, у порядку обміну інформацією, затвердженому Міністерством фінансів України та Міністерством внутрішніх справ України.

Коли обмеження знімуть?

Підставами для закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду керівника платника податків-боржника за межі України є:

 1. погашення податкового боргу у сумі, зазначеній у рішенні суду;
 2. отримання у встановленому законодавством порядку інформації про зміну керівника боржника;
 3. отримання рішення суду про відкриття провадження у справі про банкрутство такого боржника
  (прим. 18).

Не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення підстав для закінчення дії тимчасового
обмеження у праві виїзду за межі України контролюючий орган:

 1. інформує Адміністрацію Державної прикордонної служби України про скасування встановленого
  тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника за межі України;
 2. наповнює такими відомостями Реєстр керівників платників податків – боржників.

 

ІнфоЛист ДПС № 2\22


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X