Головна » Бухгалтеру » Консультації » Оплати листка непрацездатності при встановленні інвалідності
Консультації

Оплати листка непрацездатності при встановленні інвалідності

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Згідно п. 4.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001р. № 455 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2001р. за №1005/6196 (далі – Інструкція № 455) за наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі захворювання на туберкульоз – протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності, ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або лікування направляє такого хворого для огляду до МСЕК.

У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК, дата встановлення інвалідності обов’язково вказується у листку непрацездатності (п. 4.3 Інструкції № 455).

В п. 4.4 Інструкції № 455 передбачено, що особам, не визнаним інвалідами:

  1. у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
  2. у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.
Читати по темі:  Щодо оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності у разі звільнення працівника

При відмові хворого від направлення до МСЕК або несвоєчасному прибутті його на експертизу без поважної причини, факт відмови або нез’явлення засвідчується відповідною позначкою про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 4.5 Інструкції № 455).

Правила заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004р. № 532/274/136-ос/1406 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2004р. за № 1456/10055 (далі – Інструкція № 532).

Інструкцією № 532 передбачено, що

  • у графі «Направлений до МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії (п. 3.9 Інструкції № 532);
  • у графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого (п. 3.10 Інструкції № 532).

Згідно із п. 3.11 Інструкції № 532 у графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

  1. «визнаний інвалідом певної групи та категорії»;
  2. «інвалідом не визнаний, потребує долікування»;
  3. «інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕКУ разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

Враховуючи вище викладене, у разі встановлення працівнику інвалідності, листок непрацездатності повинен бути закритий. Оплаті буде підлягати період тимчасової непрацездатності, визначений в листку непрацездатності, до дня встановлення інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). При цьому, день встановлення групи інвалідності оплаті не підлягає.

Читати по темі:  За якою формою та який порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ

Також повідомляємо, що дні огляду на МСЕК вважаються днями, не відпрацьованими з поважної причини, які відносяться до тимчасової непрацездатності. Тому, в подальшому при оплаті листків непрацездатності, такі календарні дні підлягають виключенню із розрахункового періоду.

Управління праці


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

липень, 2021

X