Головна » Бухгалтеру » Податковий облік » Оподаткування поворотньої фінансової допомоги від засновника в 2015 р.
Податковий облік

Оподаткування поворотньої фінансової допомоги від засновника в 2015 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

У січні 2015 року підприємство, що є платником податку на прибуток, одержало поворотну фінансову допомогу від засновника, що також є платником податку на прибуток. Строк повернення – вересень 2015 року. Чи є така операція об’єктом оподаткування з огляду на зміни, внесені до Податкового кодексу Законом від 28.12.2014 р. № 71-VIII?

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII (далі – Закон № 71), розділ ІІІ ПКУ викладено в новій редакції.

Так, згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, об’єкт оподаткування визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

У п. 140.1 ПКУ наведені різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (в тому числі процентів за борговими зобов’язаннями), та умови, за якими здійснюється відповідне коригування фінансового результату до оподаткування.

При цьому, згідно з п. 57.1 ПКУ податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком. Згідно з п. 137.4 ПКУ податковим (звітним) періодом з податку на прибуток є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 цього Кодексу.

Крім того, слід зауважити, що у пп. 14.1.257 ПКУ абзац сьомий (сума відсотків, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася не повернутою на кінець звітного періоду, у складі безповоротної фінансової допомоги) виключений.

Таким чином:

• оскільки згідно з п. 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, то при отриманні поворотної фінансової допомоги дохід не визнається як в бухгалтерському, так і в податковому обліку;

• оскільки згідно з п. 5 П(С)БО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, то при поверненні поворотної фінансової допомоги витрати не визнаються як в бухгалтерському, так і в податковому обліку;

• оскільки договором не передбачено нарахування та сплати процентів за користування коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, ніякі коригування фінансового результату до оподаткування щодо фінансових операцій за борговими зобов’язаннями не здійснюються.

Тобто, навіть якщо передбачене договором повернення суми допомоги не відбудеться до закінчення звітного 2015 року, у податковому обліку вказана операція не відображається.

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

43 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X