Головна » Бухгалтеру » Консультації » ПДВ: реєстрація платником, оподатковувані операції
Консультації

ПДВ: реєстрація платником, оподатковувані операції

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Відповідно до п. 181.1 ст. 181  ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 ПКУ не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 ПКУ).

Згідно із розділами V та ХХ ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %і 14 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ

Згідно із ст. 181.1

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

А що є підтвердженням саме здійснення операцій – акти\видаткові накладні.

Тобто, фактичне здійснення слід розуміти, як актом надані послуги чи видатковою накладною відвантажені товари. 

Потрібно до реєстраційної заяви обов’язково додати документи, котрі підтверджують досягнення зазначеного в ст.18 ПКУ одного мільйону гривень. Якщо ви це робите через кабінет платника, на сайті ДПС, то заяву ви подаєте окремо, в її додатках не передбачено системою можливість подання документів. А от в розділі “Листування із ДПС” окремо подаєте документи із зазначенням теми:”Додаток1,2,… до реєстраційної зави Платника ПДВ від…(дата)

Які це документи:

  1. договори за якими здійснювались операції
  2. акти\видаткові накладні на надані послуги\відвантажені товари
  3. банківські виписки за період, який підпадає під період в якому були операції із перевищення ліміту

Нагадаємо, що реєстраційна зава подається до 10 числа місяця наступного після перевищення. 

З метою реєстрації платником ПДВ до контролюючого органу за місцем реєстрації (місцем проживання) подається заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (далі Заява № 1-ПДВ), яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі – Наказ № 1130).

Заява № 1-ПДВ може бути подана  одним із таких способів:

  • особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) такої особи;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
  • реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

В Заяві № 1-ПДВ в обов’язком порядку мають бути заповнені наступні реквізити:

1. Відмітка «юридична особа» або «фізична особа».

2. Податковий номер/серія та номер паспорта.

3. Найменування (юридична особа) або прізвище, ім’я та по батькові (фізична особа-підприємець).

4. В графі «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Податкового кодексу України» зазначається причина реєстрації платником ПДВ, що визначена у додатку до реєстраційної заяви  Наказом № 1130.

5. Бажана дата реєстрації платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування. (При поданні заяви при обов’язковій реєстрації бажана дата реєстрації не заповнюється, натомість зазначається дата перевищення ліміту в 1 мільйон гривень.)

6. У графі відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють) обов’язково заповнюються дані (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер та серія паспорта) керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, особи, яка подає заяву (представник платника).

7. Заява № 1-ПДВ обов’язково має бути підписана заявником із зазначенням дати.

Подання Заяви № 1-ПДВ до контролюючого органу здійснюється у терміни з врахуванням таких особливостей:

  1.  у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, який передбачає таку обов’язкову реєстрацію (приклади 1, 2).
  2. у разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних (приклади 3, 4).

Приклад 1 Обовязкова реєстрація юрособа

Приклад 2 обовязкова реєстрація ФОП

Приклад 3 Добровільна реєстрація юрособа

Приклад 4 Добровільна реєстрація ФОП

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X