Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію платників податку на додану вартість
Нормативна база бухгалтера

ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію платників податку на додану вартість

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.11.2014  № 1130

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1456/26233

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію платників податку на додану вартість

{У тексті Положення слова “виписку податкових накладних” замінено словами “складання податкових накладних” згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до розділів I, II, V, XIV, XVIII Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та інших нормативно-правових актів.

1.2. Цим Положенням визначається порядок:

реєстрації платників податку на додану вартість;

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі – Реєстр);

присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;

оприлюднення даних з Реєстру;

перереєстрації платників податку на додану вартість;

ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;

формування і надання витягів та довідок з Реєстру.

1.3. Цим Положенням визначаються форми:

заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

журналів реєстрації платників податку на додану вартість;

інших документів з питань реєстрації / анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку на додану вартість;

запитів про отримання витягу та довідки з Реєстру;

витягу та довідки з Реєстру.

1.4. Особа – будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу:

а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексомпорядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

б) фізична особа – підприємець, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Кодексомпорядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

в) юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;

г) постійне представництво;

ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.

Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які провадять спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється за його заявою.

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Такі особи мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку.

1.5. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу для цілей оподаткування платником податку на додану вартість (далі – платник ПДВ) є:

1) будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник ПДВ у порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу;

2) будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ;

3) будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;

особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, які використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті 197 розділу V Кодексу;

4) особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

5) особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (далі – управитель майна).

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;

6) особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;

7) особа, уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника ПДВ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) особа – інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції;

9) положення цього пункту не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.

1.6. Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов’язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов’язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.

Індивідуальний податковий номер становить:

1) для юридичних осіб – 12-розрядний числовий код такої структури: 1 – 7-й знаки – перші 7 знаків коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ) без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки – код області за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 10-й та 11-й знаки – код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах; 12-й знак – контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює Державна фіскальна служба України;

2) для фізичних осіб – 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) внесено серію та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить 10-значний номер, що включає номер паспорта;

3) для осіб, відповідальних за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів) відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами про розподіл продукції, – 9-значний податковий номер, який надають контролюючі органи згідно з порядком обліку платників податків і зборів, визначеним відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II Кодексу (далі – Порядок обліку). Такі особи у реєстраційній заяві проставляють зазначений податковий номер, який повинен відповідати індивідуальному податковому номеру.

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність, або договорів управління майном, або угод про розподіл продукції, реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів або кожної із зазначених угод;

4) для постійних представництв – 12-розрядний числовий код, який формується у такому самому порядку, як і для юридичних осіб, або 9-значний податковий номер, який контролюючі органи:

надають постійним представництвам, визначеним в абзаці другому підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу, при взятті їх на облік згідно з Порядком обліку;

до набрання чинності цим Положенням надали постійним представництвам, що на дату реєстрації платниками ПДВ не мали коду за ЄДРПОУ. Перереєстрація як платників ПДВ таких постійних представництв здійснюється після включення їх до ЄДРПОУ як відокремлених підрозділів іноземних організацій, крім постійних представництв, визначених в абзаці другомупідпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу.

II. Реєстр платників податку на додану вартість

2.1. Реєстр – автоматизований банк даних, створений відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;

єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

Складовою частиною Реєстру є реєстр суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

2.2. У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні – індивідуальний податковий номер, код за ЄДРПОУ, податковий номер, який надають контролюючі органи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також найменування – для юридичних осіб та прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб – підприємців;

реєстраційні – дані про реєстрацію (у тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування), перереєстрацію, анулювання реєстрації платника ПДВ, виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, зміни режимів оподаткування податком на додану вартість;

класифікаційні – дані про види діяльності суб’єкта спеціального режиму оподаткування;

кількісні – дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій та вартості поставлених товарів (послуг), які зазначаються у реєстраційних заявах;

інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим Положенням.

До Реєстру не включаються довідкові дані, які зазначаються у реєстраційній заяві, – дані про місцезнаходження (місце проживання), телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і головного бухгалтера юридичної особи – платника ПДВ. Такі дані вносяться до електронної копії реєстраційної заяви та під час розгляду реєстраційної заяви звіряються з відомостями Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює Державна фіскальна служба України.

Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

2.4. З кола обов’язків щодо ведення Реєстру Державна фіскальна служба України здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру;

організацію реєстрації платників ПДВ;

присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберіганням, захистом, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру;

оприлюднення даних з Реєстру;

формування і надання витягів та довідок з Реєстру;

відміну анулювання реєстрації платника ПДВ.

2.5. Головні управління державної фіскальної служби в областях та місті Києві, міжрегіональні головні управління державної фіскальної служби забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.

2.6. Державні податкові інспекції здійснюють:

приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;

обробку даних заяв та документів щодо реєстрації (у тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування), перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;

реєстрацію (у тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування), перереєстрацію, анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;

формування і надання витягів з Реєстру;

підготовку та обробку документів щодо відміни анулювання реєстрації;

моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру.

III. Реєстрація платників податку на додану вартість

3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація платників ПДВ проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого ідентифікатора.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є анульованою з дати виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього Положення.

3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені у пункті 1.4 розділу Iцього Положення та які відповідають вимогам пункту 1.5 розділу I цього Положення.

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку відповідно до Порядку обліку.

3.3. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

{Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою.

3.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1):

1) заява подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника ПДВ.

Правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами реєстраційних заяв, поданих засобами електронного зв’язку або як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді;

2) реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана контролюючому органу:

а) особами, які підлягають обов’язковій реєстрації згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), – не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181розділу V Кодексу;

б) особами, які прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу (підпункт 6 пункту 1.5 розділу I цього Положення), – не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних;

3) якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників ПДВ за угодою, такі інвестори мають подати реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому інвесторами було прийнято рішення про реєстрацію. Перебіг строку у 5 робочих днів, установленого для реєстрації платника ПДВ контролюючим органом, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючими органами заяв про реєстрацію платника ПДВ від усіх інвесторів, які не діють як оператори.

Якщо з’являється новий інвестор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, за якою всі інвестори, які не діють як оператори, вже зареєстровані як платники ПДВ, такий новий інвестор зобов’язаний подати реєстраційну заяву для реєстрації платником ПДВ за угодою до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому така особа набула прав та обов’язків інвестора.

Оператор зобов’язаний повідомити контролюючі органи за своїм місцем обліку та за місцем обліку відповідних інвесторів про прийняття рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою протягом 10 календарних днів після прийняття такого рішення;

4) реєстраційна заява обов’язково має бути підписана заявником із зазначенням дати. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню (крім розділу 2 для юридичних осіб, які подали заяву державному реєстратору у спосіб, визначений в абзаці третьому підпункту 1 цього пункту);

5) будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, не подала до контролюючого органу реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом, та за загальними правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 розділу ХІV Кодексу, відповідно до яких:

ставкою єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотків;

{Абзац другий пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 4 відсотків.

{Абзац третій пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких особливостей:

1) у разі переходу осіб зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, у випадках, визначених главою 1розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява подається:

не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, при яких реєстрація платниками ПДВ є обов’язковою;

не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1статті 182 розділу V Кодексу, та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ;

2) платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотків (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), у разі добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам, визначеним пунктом 181.1статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, реєстрація їх платниками ПДВ діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість;

{Підпункт 2 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3) особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не застосовує спрощеної системи оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, в обов’язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:

встановленим для третьої групи платників єдиного податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу);

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Якщо контролюючим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість;

4) не зареєстровані платниками ПДВ платники єдиного податку першої – другої груп, які перевищили у календарному кварталі обсяг доходу, визначений для відповідної групи платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, що встановлена для третьої групи і передбачає сплату податку на додану вартість, реєструються платниками ПДВ з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів№ 21 від 02.02.2015}

{Абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

{Абзац третій підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

У цьому разі реєстраційна заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу, та одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку відповідно до абзацу першого цього підпункту.

{Абзац другий підпункту 4 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

5) платник єдиного податку першої – третьої груп може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість, якщо така особа одночасно відповідає вимогам:

{Абзац перший підпункту 5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

встановленим для третьої групи платників єдиного податку;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

6) платник єдиного податку четвертої групи реєструється платником ПДВ (у тому числі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, встановленимиКодексом та цим Положенням, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку четвертої групи.

Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт “б” підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних.

Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації в особи виникнуть обставини або операції, у зв’язку з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов’язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт “а” підпункту 2 пункту 3.5 цього розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням.

Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, зі спрощеної системи оподаткування, подала до контролюючого органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день строку у 5 робочих днів від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.

Якщо особа зазначила у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, зазначеному у реєстраційній заяві.

3.8. При реєстрації платника ПДВ обов’язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку – юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.

З метою підтвердження достовірності відомостей про відповідність особи вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7статті 183 розділу V Кодексу, така особа відповідно до підпункту 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу подає до контролюючого органу документи, що підтверджують такі відомості.

3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 5 робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

3.10. Контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 1.5 розділу I, пункти 3.3, 3.4,підпункт 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення), а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 – 183.7 статті 183 розділу V Кодексу.

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

з дня внесення запису до Реєстру у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

{Абзац сьомий пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 цього розділу.

{Пункт 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3.13. При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.

3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані реєстрації платника ПДВ, реєстрація платником ПДВ діє до закінчення такого строку.

У таких випадках до Реєстру вноситься дата такого строку.

Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, платник ПДВ підлягає перереєстрації.

3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки зі сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

Особа, утворена шляхом перетворення платника ПДВ, реєструється платником ПДВ з урахуванням таких особливостей:

1) якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ – юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням;

2) якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає контролюючому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

До дати реєстрації юридична особа, утворена у результаті перетворення, використовує дані реєстрації припиненої юридичної особи.

3.16. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані податкової реєстрації вносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (додаток 2).

3.17. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, документи, додані до таких заяв, та інші документи щодо реєстрації платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) такого платника податків.

IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість

4.1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у разі зміни даних про платника ПДВ, які стосуються коду за ЄДРПОУ, податкового номера, який надається контролюючими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, і якщо зміни не пов’язані із припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III цього Положення.

У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному органі і взяття на облік в іншому здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

У разі зміни даних про платника ПДВ, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах Реєстру платник ПДВ подає відповідно до підпункту 1 пункту 3.5 розділу IIIцього Положення реєстраційну заяву до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.

Контролюючий орган здійснює перереєстрацію платника ПДВ з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ.

4.2. Для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою “Перереєстрація”. У реєстраційній заяві платник ПДВ зазначає дані станом на дату заповнення заяви, у тому числі критерії, за якими станом на дату заповнення заяви особа відповідає статусу платника ПДВ згідно з розділом VКодексу.

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою “Перереєстрація”.

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою “Перереєстрація”. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

{Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

4.3. До дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов’язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов’язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеномупідпунктом 1 пункту 3.15 розділу III цього Положення, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім’я, по батькові).

4.4. У разі встановлення розбіжностей у записах Реєстру або невідповідності внесених до Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності неправильних записів або помилок у записах Реєстру контролюючий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з’ясовує причини та обставини, за яких виникли такі розбіжності.

У разі підтвердження недостовірності даних контролюючий орган інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та Державну фіскальну службу України. Відповідні коригування у Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ. Для цього платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою “Перереєстрація у зв’язку із помилками (невідповідностями)” та додаток до реєстраційної заяви – згоду на проведення відповідних змін із зазначенням їх суті. При цьому датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви.

{Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеноїстаттею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначенихрозділом V Кодексу;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута;

е) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників ПДВ, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.

5.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом “а” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт “а” пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останніх 12 календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останніх 12 поточних календарних місяців, що були подані до контролюючого органу.

Анулювання реєстрації згідно з підпунктом “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт “б” пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ – юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника ПДВ відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом “г” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт “г” пункту 5.1 цього розділу) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;

включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення платника ПДВ з Реєстру.

5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах “а” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти “а” – “з” пункту 5.1 цього розділу).

Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (додаток 3). Таку заяву платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

{Абзац другий пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ уносяться до журналу анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 3-РЖ (додаток 4).

5.4. Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами “а”, “б”цього пункту Кодексу. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.11 цього розділу.

Про анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою, контролюючим органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації).

У разі якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами “а”, “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду, контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.

Якщо на підставі заяви суб’єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату податку на додану вартість, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з підпунктом “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

5.5. Анулювання реєстрації за ініціативою відповідного контролюючого органу може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти “б” – “з” пункту 5.1 цього розділу).

Контролюючі органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.

Рішення про анулювання реєстрації за ініціативою контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:

1) затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт, розподільчий баланс або документальне підтвердження факту затвердження цих документів (для платників ПДВ – юридичних осіб) та відомості (повідомлення, документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення про припинення юридичної особи, або копія такого рішення (для юридичних осіб, відомості про яких не включаються до Єдиного державного реєстру), заява або повідомлення платника ПДВ, уповноваженого органу чи особи про прийняття рішення про припинення платника ПДВ (для постійних представництв нерезидентів, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном, угод про розподіл продукції), відомості (повідомлення, документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (для фізичних осіб – підприємців) (підстава -підпункт “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

2) заява про реєстрацію платника єдиного податку суб’єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава – підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу):

є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

є фізичною особою – підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку;

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

3) довідка про подання/неподання платником ПДВ контролюючому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту у таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців (підстава – підпункт “г” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) – податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до контролюючого органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку);

4) судове рішення щодо визнання недійсними установчих документів (підстава – підпункт “ґ” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

5) ухвала суду про ліквідацію юридичної особи – банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава – підпункт “д” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

6) судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов’язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава – підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

7) судове рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава – підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (підстава – підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

9) інформація органів державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи – підприємця (підстава – підпункт “є” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

10) судове рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою, про визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи – підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого рішення (підстава – підпункт “є” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

11) повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи – підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава – підпункт “ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

12) документ, який підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (підстава – підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

13) документ, який підтверджує закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ (підстава – підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);

14) інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Кодексом.

5.6. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган приймає рішення про анулювання реєстрації особи – платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов’язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 5). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов’язково вказуються підстави (одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу.

Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 6). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Один примірник рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.

5.7. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається контролюючим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи – за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податків – фізичній особі або відповідальній особі платника податків – юридичної особи чи будь-якій особі за наявності належним чином оформленої довіреності від платника податків (далі – Представник платника). Особа, яка отримує рішення, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Анулювання реєстрації платника або переліку платників ПДВ, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, здійснюється за рішенням контролюючого органу.

Якщо для певної групи платників ПДВ наявні однакові, визначені законодавством, підстави для анулювання реєстрації та дата анулювання реєстрації, контролюючий орган може скласти рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 7-РПДВ (додаток 7). Перелік платників ПДВ, яким анулюється реєстрація (далі – Перелік), наводиться у додатку до такого рішення. У цьому разі контролюючий орган направляє (видає) особі, реєстрацію якої анульовано, засвідчені копію відповідного рішення та витяг з Переліку із даними стосовно цієї особи.

5.8. Якщо контролюючий орган або пошта не може вручити платнику податків примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податків чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до контролюючого органу, де зберігається облікова справа платника податків.

5.9. Контролюючий орган, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв’язку із внесенням змін до рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру, засвідчена копія додаткового рішення направляється до Державної фіскальної служби України.

Контролюючий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.

5.10. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56Кодексу або до суду.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.

Підставою для внесення до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за ініціативою контролюючого органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Рішення із копіями відповідних документів направляється до Державної фіскальної служби України для внесення відповідних змін до Реєстру.

Якщо анулювання реєстрації платника ПДВ було здійснене згідно з рішенням про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 7-РПДВ (додаток 7), то скасування анулювання реєстрації платника ПДВ проводиться шляхом скасування запису про такого платника у Переліку. При цьому не скасовуються рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ та анулювання реєстрації інших платників ПДВ, включених до Переліку.

Рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Кодекс, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов’язки або є заступником керівника.

У разі скасування рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, контролюючий орган вносить до Реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ із урахуванням таких особливостей:

1) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи відсутня наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється;

2) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована платником ПДВ повторно, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ;

3) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації відповідає даті, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку, а причина анулювання – підпункту “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням контролюючого органу;

4) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи є анульованою наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата та причина анулювання реєстрації – даті та причині анулювання повторної реєстрації.

5.11. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;

зазначену в судовому рішенні;

припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;

що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.

5.12. У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку з яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов’язаний визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

З дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних.

У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначенихрозділом V Кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

5.13. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу у разі подання інвестором (його постійним представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про розподіл продукції, контролюючому органу декларації (податкового розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається.

5.14. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом VКодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

{Пункт 5.14 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

5.15. Відновлення реєстрації особи, якій з 01 червня 2014 року анульовано реєстрацію як платника ПДВ у зв’язку з її місцезнаходженням (місцем проживання) та перебуванням на обліку в контролюючому органі на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя станом на 31 травня 2014 року, здійснюється на підставі реєстраційної заяви з позначкою “відновлення реєстрації”, поданої до відповідного контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) або з дати завершення строку тимчасової окупації. Датою реєстрації особи платником ПДВ (у тому числі датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування), яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті здійснення запису у Реєстрі про таке відновлення.

Контролюючі органи відмовляють у реєстрації платником ПДВ особам, які мають місцезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, до закінчення строку тимчасової окупації.

VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування

6.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (далі – сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;

з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання основних фондів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 – 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником ПДВ – суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником ПДВ – їх виробником.

Норми статті 209 розділу V Кодексу не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).

6.2. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування у контролюючому органі за основним місцем обліку з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 183 розділу V Кодексу для реєстрації платників ПДВ.

У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників ПДВ на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності.

6.3. Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС (додаток 8) має бути подана сільськогосподарським підприємством до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

Якщо місяцю, в якому подається заява за формою № 1-РС, передує місяць, в якому сільськогосподарським підприємством, не зареєстрованим як платник ПДВ, вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу, таке підприємство спочатку реєструється платником ПДВ на загальних умовах відповідно дорозділу III цього Положення, після чого переходить на застосування спеціального режиму оподаткування згідно з цим розділом.

6.4. У заяві за формою № 1-РС сільськогосподарським підприємством зазначається питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

Заява має містити виключний перелік видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, відомості щодо яких включені до Єдиного державного реєстру та які підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені статтею 209 розділу V Кодексу.

6.5. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви зобов’язаний внести до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування запис про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування або письмову відмову у такій реєстрації у разі подання недостовірних даних або у випадках, визначених пунктом 6.10 цього розділу.

6.6. Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як суб’єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із дотриманням вимог пунктів 3.2, 3.8, 3.10 розділу III цього Положення.

У цьому разі датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

6.7. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

6.8. Заява про реєстрацію зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, зазначених у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з пунктом 6.3 цього розділу, контролюючий орган вносить до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування перелік видів діяльності, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначених статтею 209 розділу V Кодексу.

У разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства – суб’єкта спеціального режиму оподаткування (у тому числі зміни кодів видів діяльності на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375 (діяв до 31 грудня 2013 року) (далі – КВЕД-2005), на коди видів діяльності на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі – КВЕД-2010), у разі внесення їх до Єдиного державного реєстру) таке підприємство підлягає перереєстрації у порядку, визначеному пунктом 6.17 цього розділу.

6.9. Щодо реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, перереєстрації чи виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства, вносяться дата внесення запису про такі види діяльності, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

6.10. Контролюючий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи);

{Підпункт “б” пункту 6.10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

в) був виключений із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у зв’язку з перевищенням питомої ваги несільськогосподарських товарів (послуг) та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування не спливло 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб’єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 1.5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначенихпунктом 5.1 розділу V цього Положення, або за яких підлягає виключенню з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (пункти 6.11, 6.21 цього розділу);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 6.3 цього розділу).

6.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановленийстаттею 209 розділу V Кодексу. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 209розділу V Кодексу та цим Положенням;

таке підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб’єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

6.12. У випадку, визначеному пунктом 6.11 цього розділу, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом VКодексу. Реєстрація такого платника ПДВ може бути анульована згідно з розділом V цього Положення.

6.13. У випадку, визначеному пунктом 6.11 цього розділу, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов’язане подати до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 9), а також заяву про реєстрацію як платника податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.

6.14. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяви (заяв) у строки, встановлені пунктом 6.13 цього розділу, та контролюючий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (додаток 10). На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення.

6.15. Якщо за результатами документальної або камеральної перевірки контролюючий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу), на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для такої реєстрації, то контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

6.16. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, або вказало неправильно місяць, в якому було допущено перевищення, то після встановлення такого факту контролюючим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС у такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення. Дати реєстрації платником ПДВ, виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування не змінюються.

6.17. Перереєстрація платника ПДВ зі спеціальним режимом оподаткування здійснюється у разі виникнення змін (доповнень) у даних платника ПДВ, що містяться у реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах цього реєстру.

У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до розділу IV цього Положення з урахуванням того, що для перереєстрації сільськогосподарського підприємства – суб’єкта спеціального режиму оподаткування подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС із позначкою “Перереєстрація”.

6.18. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського підприємства, утвореного в результаті перетворення суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське підприємство протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає контролюючому органу заяви про реєстрацію його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС та про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб’єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування припиненого сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у заяві за формою № 1-РС новоствореним сільськогосподарським підприємством не вказується. Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість застосовується новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати завершення перетворення.

6.19. Сільськогосподарським підприємством, включеним до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, застосовується спеціальний режим оподаткування з урахуванням такого:

1) при провадженні діяльності, яка відповідає видам діяльності, внесеним до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, та постачанні сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до пунктів 209.7, 209.8 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.1 цього розділу), сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, унесеної до реєстру, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

2) сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами розділу V Кодексу та ставками, визначеними статтею 193 розділу V Кодексу при постачанні несільськогосподарських товарів (послуг) або товарів (послуг), одержаних від провадження видів діяльності, не внесених до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

3) при постачанні товарів (послуг) та виписці податкових накладних сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування використовується індивідуальний податковий номер, зазначений у Реєстрі.

6.20. Сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб’єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм розділу V Кодексу, чи звільнення від сплати цього податку.

Якщо на підставі заяви юридичної особи – суб’єкта спеціального режиму оподаткування про перехід на застосування ставки єдиного податку зі ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи)”, а слова та цифри „підпункту 293.3.1 або підпункту 2 підпункту 293.3.2 контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.1 або підпункту 2підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування згідно з підпунктом “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу суб’єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта спеціального режиму оподаткування з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

{Абзац другий пункту 6.20 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

6.21. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:

а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах;

б) підприємство підлягає реєстрації як платник ПДВ на загальних підставах;

в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.

За наявності підстав, визначених у підпунктах “а”, “б” цього пункту (підпункти “а”, “б”пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник ПДВ на загальних підставах.

За наявності підстави, визначеної у підпункті “в” цього пункту (підпункт “в” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), або інших підстав, визначених у підпунктах “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 184 цього Кодексу.

6.22. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі, визначеній у підпункті “а” пункту 6.21 цього розділу, здійснюється за ініціативою сільськогосподарського підприємства.

Для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство подає до контролюючого органу, в якому воно зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ з позначкою “Перереєстрація”, якщо було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою “Перереєстрація”, якщо не було допущено перевищення, визначеногопунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу).

Контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дня отримання таких заяв знімає сільськогосподарське підприємство з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування – в інших випадках, визначених розділом V Кодексу та цим Положенням.

6.23. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі, визначеній у підпункті “б” пункту 6.21 цього розділу, може бути здійснене за ініціативою контролюючого органу у порядку, визначеному пунктом 209.11статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.11 цього розділу).

6.24. Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставах, визначених у підпункті “в” пункту 6.21 цього розділу (підпункт “в” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу), або в інших випадках, визначених упідпунктах “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпункти “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу), може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або контролюючого органу.

Для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС – у випадку, визначеному у підпункті “в” пункту 6.21 цього розділу (підпункт “в” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ – в інших випадках, визначених у підпунктах “б” – “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти “б” – “з” пункту 5.1 розділу V цього Положення).

Виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації за ініціативою контролюючого органу оформляється рішенням про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-РПДВ.

Якщо контролюючий орган встановить факт перевищення, яке сільськогосподарське підприємство досягло до виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання реєстрації, то на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС до такого реєстру вноситься дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, що відповідає першому числу місяця, в якому було допущено перевищення.

6.25. Якщо виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування проведене за ініціативою контролюючого органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

Протягом трьох робочих днів після перереєстрації один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування надсилається контролюючим органом такому підприємству за правилами, встановленими пунктами 5.6 – 5.9 розділу V цього Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (додаток 11). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

6.26. Оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.10 розділу V цього Положення.

У разі скасування анулювання реєстрації платника ПДВ – суб’єкта спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюються.

У разі скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюється. Якщо на дату скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування в особи є анульованою реєстрація як платника ПДВ, дата та причина виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування відповідає даті та причині анулювання реєстрації платником ПДВ.

VII. Порядок формування і надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з реєстру платників податку на додану вартість

7.1. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Державна фіскальна служба України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та власному офіційному веб-сайті:

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;

інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Додатково до таких даних з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, із зазначенням дати внесення запису про такі види діяльності, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

7.2. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

7.3. Якщо за ініціативою контролюючого органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати:

отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у випадку, передбаченому у пункті 5.7 розділу V цього Положення;

оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до цього Положення у випадку, передбаченому у пункті 5.8 розділу V цього Положення.

7.4. За запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 12) подається особисто платником ПДВ або уповноваженою на це особою або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

7.5. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ВР (додаток 13) формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату формування витягу.

У формі витягу зазначаються:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника ;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування;

перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства;

дата внесення запису про види діяльності.

У витягу найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля витягу заповнюються способом комп’ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

Витяг підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою.

7.6. Витяг видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

1) якщо особа обрала спосіб отримання витягу поштою, він надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у запиті, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У контролюючому органі витяг може одержати сам платник ПДВ або Представник платника. Особа, яка отримує витяг, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, контролюючий орган у другій половині останнього календарного дня строку у 2 робочих дні надсилає за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ витяг поштовим відправленням з післяплатою за рахунок одержувача;

3) якщо контролюючий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ витяг у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти такий витяг, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилався витяг, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення витягу. Така довідка разом із витягом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг в контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому контролюючий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку;

4) якщо особа подала запит в електронному вигляді, то Державна фіскальна служба України протягом 2 робочих днів від дати надходження такого запиту надсилає витяг на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

7.7. За запитом у електронній формі платників ПДВ, які подають податкові декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, контролюючі органи надають безоплатно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до пункту 7.1 цього розділу.

Усі розділи запиту про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗДР (додаток 14) підлягають заповненню.

У запиті щодо кожного контрагента – об’єкта запиту вказується індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

7.8. За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у довідці з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ДР (додаток 15) щодо кожного об’єкта запиту надаються такі відомості:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

дата анулювання реєстрації;

причина анулювання реєстрації;

підстава для анулювання реєстрації;

дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування;

дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;

дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

Державна фіскальна служба України протягом 5 робочих днів від дати надходження запиту надсилає довідку на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

7.9. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до законодавства України.

Порядок і умови надання Державною фіскальною службою України відомостей з Реєстру про реєстрацію/анулювання реєстрації платників ПДВ державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. ЧмерукДодаток 1
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 3.5)

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість
(Форма № 1-ПДВ)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}


Додаток 2
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 3.16)

(Форма № 2-РЖ)

ЖУРНАЛ
реєстрації платників податку на додану вартість*
_________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер реєстрації заяви

Дата реєстрації заяви

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника

Результат розгляду заяви (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, запропоновано подати нову заяву)

Індивідуальний податковий номер платника

Дата реєстрації платником податку

Дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування

Дата перереєстрації платника податку

Дата внесення до Реєстру запису про реєстрацію / перереєстрацію платника податку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Додаток 3
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.3)

ЗАЯВА
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(Форма № 3-ПДВ)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}


Додаток 4
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.3)

Форма № 3-РЖ

ЖУРНАЛ
анулювання реєстрації платників податку на додану вартість*
____________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер реєстрації заяви

Дата реєстрації заяви

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника

Індивідуальний податковий номер платника

Результат розгляду заяви (прийнято рішення про анулювання, відмовлено в анулюванні реєстрації, запропоновано подати нову заяву)

Підстава для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації

Дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Дата внесення до Реєстру запису про анулювання реєстрації / виключення з реєстру спеціального режиму оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Додаток 5
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.6)

РІШЕННЯ
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(Форма № 6-РПДВ)


Додаток 6
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.6)

Форма № 6-РЖ

ЖУРНАЛ
обліку рішень про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість*
____________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер рішення

Дата затвердження рішення

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Індивідуальний податковий номер платника

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Підстава для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації

Дата внесення до Реєстру запису про анулювання реєстрації

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника)

Причина неможливості вручення примірника рішення платнику та дата складання відповідної довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Додаток 7
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.7)

РІШЕННЯ
про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
(Форма № 7-РПДВ)

Додаток 8
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.3)

ЗАЯВА
про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
(Форма № 1-РС)

Додаток 9
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.13)

ЗАЯВА
сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
(Форма № 3-РС)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}

Додаток 10
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.14)

РІШЕННЯ
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування
(Форма № 6-РРС)


Додаток 11
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.25)

Форма № 6-РЖС

ЖУРНАЛ
обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Номер рішення

Дата затвердження рішення

Код за ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер

Найменування сільськогосподарського підприємства

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування

Підстава для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Дата, з якої підприємство вважається платником податку на додану вартість на загальних підставах

Дата внесення до Реєстру запису про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника)

Причина неможливості вручення примірника рішення платнику та дата складання відповідної довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Додаток 12
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.4)

ЗАПИТ
про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 1-ЗВР)

Додаток 13
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.5)

ВИТЯГ
з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 2-ВР)

Додаток 14
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.7)

ЗАПИТ
про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 1-ЗДР)

Додаток 15
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.8)

ДОВІДКА
з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 2-ДР)

16 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X