Головна » Бухгалтеру » Консультації » ПДВ та помилково перераховані кошти на рахунок – позиція ДФС
Консультації

ПДВ та помилково перераховані кошти на рахунок – позиція ДФС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області у своєму листі від 12.05.2017 р. № 151/ІПК/10/04-36-12-01-16 роз’яснило щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за грошовими коштами, помилково зарахованими контрагентом на поточний рахунок підприємства у разі їх повернення на рахунок контрагента у 5-денний термін.

По-перше, податківці акцентують, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПК України (згідно підпунктів «а», «б» пункту 185.1 статті 185 ПК України).

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (згідно пункту 187.1 статті 187 ПК України):

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

б) дата відвантаження товарів.

Тобто, якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до статті 187 ПКУ виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

Під помилковим списанням/зарахуванням коштів розуміється списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача (пункт 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22).

Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 16.03.1995 р. № 227/95 підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

Тобто, грошові кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не підлягають оподаткуванню ПДВ у разі виконання наступних умов:

1) відсутність договірних відносин між суб’єктами господарювання,

2) повернення коштів у встановлений для таких випадків 5-денний термін.

Врахувавши зазначені положення, фіскали дійшли правильного висновку, що у випадку якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Вищезгадана позиція ДФС України також викладена на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «База знань» в підкатегорії 101.05.

Насамкінець, фіскали роблять висновок, що у разі відсутності договірних відносин між суб’єктами господарювання та повернення помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у встановлений для таких випадків 5-денний термін, податкові зобов’язання з ПДВ у платника податку не виникають.

В іншому випадку, тобто, у разі якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг наявні, то на дату надходження коштів платник податку; на вимогу положенням пункту 201.1 статті 201 ПК України, зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПК України термін.

Беручи до уваги вищевказані умови, контролери підкреслюють необхідність застосування статті 192 ПК України, якою регламентовано порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.

Так, відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПК України якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН податкових накладних.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН:

• постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

• отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Таким чином, якщо між платниками податку існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) товарів/послуг на дату зарахування коштів на поточний рахунок повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

Водночас, на дату повернення коштів такий постачальник має обов’язок скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов’язання після реєстрації отримувачем такого розрахунку в ЄРПН.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

X