Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Аналітика » Перехід на електронні трудові книжки: як змінився законопроект до другого читання
Ініціативи законотворців Аналітика

Перехід на електронні трудові книжки: як змінився законопроект до другого читання

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Його основна ідея полягає в запровадженні обліку трудової діяльності працівника в електронній формі у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (Реєстр застрахованих осіб).

Реформа обліку трудової діяльності працівника передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок, що в перспективі створить можливості для:

 1. зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;
 2. спрощення доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності;
 3. врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;
 4.  усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Окрім того ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для запровадження автоматичного призначення пенсій та соціальних виплат.

Основні правки депутатів, які були враховані до другого читання, полягають у наступному.

 1. При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, буде мати право подати вимогу про оформлення трудової книжки.
 2. На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
 3. Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
 4. Відповідні записи про навчання також заноситься до цього ж реєстру.
 5. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП, а також за вимогою працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.
 6. Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.
 7. Для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя замість трудової книжки буде подавати відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копію послужного списку (за наявності).

Копія трудової книжки залишається в переліку документів, які подає кандидат на посаду:

 • члена Рахункової палати;
 • директора Українського інституту книги.

8. Відомості про складення Присяги державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування вноситимуться замість трудової книжки до Реєстру застрахованих осіб. Але, такі відомості повинні занести в трудову книжку на вимогу такої особи.

До реєстру також занесуть відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

Це ж саме стосується і прокурорів.

9. Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора будуть подаватися відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформацію про проходження стажування вноситимуть замість трудової книжки до Реєстру застрахованих осіб.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника буде вважатися виконаним боржником з дня видання відповідно до  законодавства про працю наказу або розпорядження про поновлення стягувача на роботі, після чого виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Сьогодні для виконання рішення необхідно внести запис до трудової книжки.

10. Трудові книжки не застосовуватимуться для підтвердження факту звільнення з роботи працівника.

При цьому залишається незрозумілим, чому роботодавець при звільненні працівника не зобов’язується повернути надану йому при укладенні трудового договору трудову книжку у разі, якщо вона була йому передана працівником.

ГНЕУ з сумнівом поставилося до законопроекту, оскільки запровадження електронного обліку такого масштабу потребуватиме не тільки суттєвих коштів на належне комп’ютерне забезпечення, в тому числі, програмне, але і людських ресурсів для внесення всіх відомостей в електронну базу.

Крім того, на думку Головного управління:

1) зберігається нині діючий порядок обліку трудової діяльності працівників, у тому числі тих, які вперше приймаються на роботу після набуття чинності проектом, шляхом внесення відповідних записів до трудової книжки (за бажанням працівника). Відповідно, копія трудової книжки визначається як один із документів, що підтверджує трудову діяльність особи, що фактично передбачено чинним законодавством;

2) не врегульовується питання щодо свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є «єдиним для всіх видів загальнообов’язкового державного соціального страхування документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

Згідно з чинними положеннями статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застрахована особа має право отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також зобов’язана пред’являти зазначене свідоцтво на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду.

Проте, фактично на сьогодні зазначене свідоцтво не видається;

3) не врегульовується питання щодо посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування – «спеціального документу у вигляді електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками, який забезпечує документування, збереження і використання індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою права у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, на якому може зберігатися інша інформація для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання коштів та послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (пункт 8 частини першої статті  Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Проектом не визначені гарантії дотримання прав застрахованих осіб, передбачених статтею 32 Конституції України, щодо збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, що буде міститися в реєстрі застрахованих осіб, а також захисту від несанкціонованого втручання в діяльність організаційно-технічної системи, якою є Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Проектом не врегульовані такі важливі питання як доступність інформації застрахованим особам, які не мають електронного ключа, а можливо, і засобів комп’ютерної техніки, можливість самостійного контролю коректності відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб про них; надання права та можливості роботодавцю внесення змін до відомостей про застрахованих осіб, виправлення помилок у внесених відомостях, визначення порядку перенесення даних з паперових носіїв до реєстру застрахованих осіб та інші.

До речі, суддів законопроект взагалі не торкається. Щодо них в Раду внесено окремий документ під назвою «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (реєстр. № 3624 від 10.06.2020).

Згідно з ним для участі у доборі кандидат на посаду судді подає замість трудової книжки копію послужного списку (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування кандидата на посаду судді.

 

СЮГ


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка