Перехід на загальну систему

Граничний річний обсяг доходу для ФОПа на ЄП групи 3 — 1 167 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 3 п. 291.4 ПКУ).

Згідно з нормами п. 3 пп. 293.8 ПКУ платники ЄП, які перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку 15%, а також зобов’язані у порядку, встановленому гл. 1 розд. ХІV ПКУ, перейти на загальну систему оподаткування.

Про обов’язок перейти на загальну систему оподаткування у разі перевищення граничного обсягу доходу з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення, зазначено у пп. 1 пп. 298.2.3 ПКУ.

Заява про відмову від спрощеної системи подається до податкової служби не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (див. п. 293.8 ПКУ).

Тобто останній день подання заяви для переходу на загальну систему оподаткування з 01.01.2024 —  20.01.2024.

Подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 16.07.2019 №308. Код заяви в електронній формі — F0102003.

Заяву заповнюють таким чином.

На початку заяви ставлять позначку в полі «Відмова» (див. зразок 1).

Зразок 1

Потім у загальному порядку заповнюють «шапку» заяви з розділу 1 до розділу 4.

У розділі 5, зокрема в 5.5., наводять підставу подання заяви і причину відмови (див. зразок 2).

Зразок 2

Відтак у загальному порядку заповнюють розділи 6, 7 і 8. Розділи 9, 10, 11 не заповнюють.

Наприкінці заяви наводять ПІБ суб’єкта господарювання та його підпис.

Подаючи річну декларацію платника ЄП, врахуйте, що обсяг доходу, який оподатковується ЄП за ставкою 5% (у розмірі граничного обсягу доходу), показують у рядку 06 декларації, а суму перевищення загальної суми доходу над граничним рівнем доходу, яка оподатковується за ставкою 15%, — у рядку 07 декларації.

Відповідно, суму податку за ставкою 5% розраховують у рядку 11, а за ставкою 15% — у рядку 09.

Варто врахувати, що це остання декларація платника ЄП. Тому в «шапці» декларації ставлять позначку в рядку 8.2 (див. зразок 3).

Зразок 3

Інші показники декларації відображають у загальному порядку.

Якщо разом із декларацією подають додаток 1, то в ньому також ставляться позначки в «шапці» щодо переходу на сплату інших податків (див. зразок 4).

Зразок 4

Решту показників додатка 1 заповнюють у загальному порядку.

Реєстрація платником ПДВ

Якщо ФОП переходить на загальну систему внаслідок перевищення граничного обсягу доходу, очевидно, що такий обсяг доходу перевищує 1 млн грн, тож ФОП вписується у вимоги обов’язкової реєстрації платником ПДВ (див. п. 181.1 ПКУ).

У такому разі ФОП зобов’язаний подати заяву на реєстрацію платником ПДВ згідно з нормами пп. 183.4 ПКУ у строк не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому перейдено на загальну систему.

Тобто в описаній ситуації заява має бути подана до 10.01.2024 включно.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви податковий орган має внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника податку (див. п. 183.9 ПКУ):

— з першого числа календарного місяця, в якому перейдено на загальну систему, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на загальну систему, на день подання реєстраційної заяви не настало;

— з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, на день подання реєстраційної заяви настало.

Тобто якщо заяву подати у грудні 2023 року, то ФОП стане платником ПДВ з 01.01.2024.

Якщо ж заяву подати у січні 2024 р., до 10.01.2024, то ФОП стане платником ПДВ з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ.

Подають заяву за формою №1-ПДВ (за формою додатка до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1130). Код цієї заяви в електронному кабінеті — F1310109.

Приклад заповнення заяви №1-ПДВ див. у зразку 5.

Зразок 5

На зворотному боці заяви (тут не наводимо) також треба зазначити загальну суму оподатковуваних операцій і дату досягнення цієї суми.