Головна » Бухгалтеру » Консультації » Податкова соціальна пільга — 2022
Консультації

Податкова соціальна пільга – 2022

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Чи змінилося щось у правилах застосування ПСП у 2022 році?

У 2022 році змінилися тільки розміри ПСП і граничний розмір зарплати для застосування ПСП.

Розміри ПСП/межі для ПСП у 2022 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Граничний розмір зарплати, що надає право на ПСП

Розмір ПСП

Звичайна (п.п. 169.1.1)

3470 грн

1240,50 грн

Звичайна «на дітей»

(п.п. 169.1.2)

Для одного з батьків —

3470 грн х кількість дітей віком до 18 років;

для другого — 3470 грн

1240,50 грн х кількість дітей віком до 18 років

Підвищена «на дітей»

(пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

1860,75 грн х кількість дітей віком до 18 років, на яких надається ПСП

Підвищена

(пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3)

3470 грн

1860,75 грн

Максимальна (п.п. 169.1.4)

3470 грн

2481 грн

Самі ж правила застосування ПСП залишилися колишні. Нагадаємо їх.

1. ПСП застосовують виключно до зарплатного доходу (ознака «101» у 4ДФ). У справі тільки працівники зі статусом резидента України.

2. Якщо працівникові нараховувалася зарплата за період її збереження, у тому числі відпускні або лікарняні, то суми таких виплат (їх частини) відносять до відповідних місяців, ЗА які вони були нараховані. Тобто «перехідні» відпускні та лікарняні для цілей застосування ПСП треба відносити до зарплати того місяця, за який вони нараховані.

Усі інші зарплатні виплати, у тому числі й премії, доплати, надбавки, нараховані (донараховані/відсторновані) за попередні місяці, з метою їх оподаткування і застосування ПСП враховуємо в тому місяці, в якому вони були фактично нараховані (донараховані/відсторновані) в бухобліку.

3. При виплаті зарплати за першу половину місяця (так званого авансу) ПСП не застосовуємо.

4. ПСП застосовують тільки за одним місцем роботи. Працівник має право самостійно вирішувати, у якого роботодавця до його зарплати застосовуватиметься ПСП. Як саме? Подавши йому заяву на ПСП і документи, що підтверджують його право на ПСП (за необхідності).

5. Розмір ПСП — фіксована величина. Його не треба перераховувати пропорційно відпрацьованому часу в конкретному місяці. Важлива тільки сума доходу та підстави для застосування ПСП.

6. При застосуванні ПСП суму ПДФО розраховуємо так: ПДФО = (Зарплата – ПСП) х 18 : 100.

Чи можна застосовувати ПСП до зарплати в місяці прийняття на роботу? Чи тільки з наступного місяця?

У новоприйнятого працівника право на ПСП з’являється вже в місяці прийняття на роботу, незалежно від того, скільки днів цього місяця він відпрацював. Виняток — якщо попередній роботодавець уже застосував до зарплати такого працівника ПСП у місяці звільнення. Адже в одному місяці ПСП не може бути застосована двома роботодавцями.

Дізнатися про це на новому підприємстві можна тільки з вуст самого працівника. Розпитайте його про це детальніше, оскільки, як ви розумієте, працівник просто міг не надати цьому факту якогось значення.

При цьому жодних підтвердних документів від нього вимагати не треба. Це нічим не передбачено. Якщо працівник порушив порядок застосування ПСП, відповідальність за це несе він сам, а не його роботодавець.

Чи потрібно щорічно поновлювати заяву про застосування ПСП і підтвердні документи? Як скласти заяву на ПСП?

Щорічного подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування залишається незмінною, ПКУ не передбачає. Що стосується підтвердних документів, то тут усе залежить від строку їх дії.

Наприклад, якщо раніше працівник мав право на звичайну ПСП на двох дітей, а в лютому 2022 року виникло право на застосування ПСП на трьох дітей, то треба поновити заяву і донести підтвердні документи.

Чи можуть скористатися правом на ПСП на двох дітей обоє з батьків — батько і мати, кожен — за своїм місцем роботи?

Працівник, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП на дітей (з розрахунку на кожну таку дитину) у звичайному розмірі (п.п. 169.1.2 ПКУ). У 2022 році розмір ПСП за цією підставою дорівнює добутку 1240,50 грн. на кількість дітей віком до 18 років, на яких надається пільга.

Цією пільгою можуть скористатися обоє з батьків. Але є нюанс. Граничний розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП на дітей, для кожного з двох батьків буде свій. Його величина становить у 2022 році:

— для одного з батьків — 3470 грн x кількість дітей віком до 18 років. Тобто, наприклад, якщо такий з батьків хоче скористатися ПСП на двох дітей, то його зарплата не повинна перевищувати 6940 грн, на трьох — 10410 грн, на чотирьох — 13880 грн;

— для другого — 3470 грн.

Рішення про те, хто з батьків скористається правом на визначення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей, батьки дитини (дітей) приймають самостійно виходячи з рівня зарплат обох з батьків.

Причому той з батьків, хто скористався правом на збільшення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей, повинен зазначити в заяві про застосування ПСП, що чоловік (дружина) при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується таким правом. Жодних довідок з місця роботи чоловіка (дружини) надавати не треба.

У працівника є двоє дітей до 18 років. Але з їх матір’ю він розлучений. Чи має він право на ПСП на цих дітей?

Як зазначалося вище, ПСП на дітей на підставі п.п. 169.1.2 ПКУ мають право обоє з батьків, які утримують двох або більше дітей віком до 18 років.

Якщо батьки перебувають у шлюбі, то жодних документів для підтвердження факту утримання дітей їм надавати не треба.

А ось якщо батько проживає окремо від дітей, то податківці у своїх роз’ясненнях (103.08.02 БЗ) рекомендують просити в працівника надати документи, що підтверджують факт утримання ним дітей.

Такими документами, на їхню думку, можуть бути: довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально засвідчений договір між колишніми чоловіком і дружиною про здійснення батьківських прав і виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

Саме тому, якщо, наприклад, працівник утримує крім рідних дітей до 18 років ще й дитину дружини, яка не всиновлена ним, то він не матиме права на ПСП на неусиновлену дитину, оскільки в нього не виникає обов’язку з її утримання. Але на своїх дітей він матиме право на ПСП (103.08.02 БЗ).

Чи може працівник скористатися ПСП за декількома підставами?

За загальним правилом, якщо працівник має право на ПСП за двома і більше підставами, то до його заробітної плати може застосовуватися одна ПСП за підставою, яка передбачає її найбільший розмір. Виняток — ситуація, коли працівник утримує двох або більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину (дітей) з інвалідністю. У цьому випадку (п.п. 169.3.1 ПКУ):

— на дитину (дітей) з інвалідністю надають ПСП у підвищеному розмірі (у 2022 році — 1860,75 грн з розрахунку на кожну дитину з інвалідністю);

— на інших дітей — ПСП у звичайному розмірі (1240,50 грн з розрахунку на кожну дитину).

Чи має право на ПСП працівник-сумісник?

Сумісники мають право на ПСП. Але для них є певні особливості.

Зовнішній сумісник. Він може скористатися ПСП за місцем роботи за сумісництвом, якщо не користується ПСП за основним місцем роботи. Річ у тому, що ПСП застосовують тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). Ну і, звичайно, зарплата сумісника не повинна перевищувати граничного розміру доходу для застосування ПСП.

Внутрішній сумісник. ПСП застосовують до нарахованого зарплатного доходу за одним місцем його нарахування/виплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). Отже, якщо один роботодавець нараховує працівникові зарплату за двома трудовими договорами (працівник — внутрішній сумісник), то з граничним розміром доходу, що надає право на ПСП, він повинен порівнювати загальний (сукупний) зарплатний дохід, нарахований такому працівникові. Тобто додаємо зарплату за основною посадою і зарплату за внутрішнім сумісництвом. Далі отриманий результат порівнюємо з граничним, що надає право на ПСП. Загальна сума зарплати вища за граничний дохід — ПСП немає. Нижча — застосовуємо ПСП.

Чи має право на ПСП як одинока мати — працівниця, у якої є двоє дітей до 18 років, але вони її новим чоловіком не усиновлені?

Для цілей п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування ПСП мають дитину (дітей) віком до 18 років і при цьому не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону (п. 5 Порядку № 1227*).

Порядок подання документів для застосування ПСП, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227.

Оскільки в ситуації, описаній у запитанні, жінка перебуває в шлюбі, то скористатися ПСП як одинока мати вона вже не може. Навіть незважаючи на те, що її новий чоловік не усиновив дітей.

Водночас працівниця може користуватися правом на ПСП на двох дітей у звичайному розмірі (див. вище).

У працівника є двоє дітей віком до 18 років, які проживають з матір’ю. Чоловік розлучений і сплачує аліменти на дітей. Чи має він право на підвищену ПСП на дітей як одинокий батько?

Ні, не має. Пояснимо чому. Справді, п. 5 Порядку № 1227 відносить до одиноких батьків осіб, які на момент застосування пільги мають дитину (дітей) віком до 18 років і не перебувають у шлюбі.

Водночас при визначенні статусу «одинокий батько» треба враховувати ще й норми СКУ. Так, з урахуванням абзацу другого ч. 2 ст. 143 СКУ, можна дійти висновку, що батько може вважатися одиноким, якщо його батьківство визначене у свідоцтві про народження дитини або визнане за рішенням суду, при цьому він не перебуває в шлюбі з матір’ю дитини і утримує і виховує таку дитину без матері.

Тобто той факт, що батько двох дітей не перебуває в шлюбі і справно платить аліменти (бере участь у їх утриманні), ще не робить його одиноким батьком. Для цього працівник повинен проживати разом з дитиною (дітьми) окремо від матері дитини (дітей).

Оскільки діти працівника з ним разом не проживають, він може розраховувати тільки на звичайну ПСП на дітей як батько, який утримує двох дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ). Звісно, за умови, що його місячна зарплата не перевищить граничний розмір доходу для застосування ПСП на дітей.

Які існують підстави для припинення застосування ПСП, окрім перевищення суми граничного доходу? З якої дати припиняти застосування ПСП?

Розпочнемо з пільги на дітей. Така пільга надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а в разі її смерті до досягнення вказаного віку — до кінця року, на який припадає смерть. Тобто якщо, наприклад, дитині виповнилося в січні 2022 року 18 років, то право на ПСП у його батька (матері) збережеться весь 2022 рік (звісно, за дотримання всіх умов застосування «дитячої» пільги). Але! Якщо в році, в якому дитина вже досягла 18 років, його батько (мати) звільниться, то на новому місці роботи він (вона) право на ПСП не отримає. Адже на момент прийняття на нову роботу дитині працівника вже виповнилося 18 років.

Крім того, право на ПСП на дітей утрачається починаючи з податкового місяця, в якому відбулася одна з таких подій: працівника позбавляють батьківських прав чи він відмовляється від дитини або передає дитину на держутримання, у тому числі в установах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах його повного утримання.

ПСП за підставами, передбаченими пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ, припиняють надавати з місяця, наступного за місяцем, у якому працівник утрачає відповідний статус.

А ще право на ПСП утрачається з місяця, в якому працівник відмовляється від застосування ПСП; порушено порядок застосування ПСП. Якщо працівник: помер; оголошується судом померлим; визнається судом безвісно відсутнім; втрачає статус резидента; звільнений з місця роботи, то ПСП надають з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому відбулася така подія (п.п. 169.3.4 ПКУ).

Тобто, наприклад, у місяці звільнення право на ПСП ще зберігається.

Звісно, за умови, що зарплата працівника не перевищить граничного розміру доходу.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X