Головна » Бухгалтеру » Консультації » Податковий борг: різні податки – різні міри впливу.
Консультації

Податковий борг: різні податки – різні міри впливу.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Наближається період сплати майнових податків, тому поговоримо про їх нюанси їх сплати.

 Адже, сплачені громадянами майнові податки зараховуються винятково до місцевих бюджетів (сплатити податок за землю, нерухомість.). Тобто, перераховані громадянами кошти забезпечують реальну фінансову самостійність місцевого самоврядування та використовуються винятково на потреби міст, селищ та сіл, і тому податківці області просять найперше погасити заборгованість при наявності та сплатити нове нарахування.

Щоб не опинитися в переліку боржників на примусове стягнення боргу, усім платникам можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації або скористатись електронними сервісами податкової служби.

Як впливає наявність податкового боргу на статус платника єдиного податку ?

Якщо у підприємця-платника єдиного податку на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів є податковий борг в розмірі більше 3060 грн, такий платник повинен в останній день другого із двох послідовних кварталів перейти на загальну систему оподаткування. В іншому випадку податковий орган має право за своїм рішенням виключити з реєстру платників єдиного податку такого боржника.

А повернутися на спрощену систему оподаткування підприємець зможе тільки після погашення боргу і після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення податковим органом.

 Стягнення податкового боргу податковою

 Якщо сказати стисло, то відповідно до вимог Податкового кодексу України, при виникненні у платника податкового боргу, йому направляється податкова вимога. Не раніше ніж через 30 днів від дати вручення податкової вимоги контролюючий орган звертається для стягнення такого боргу у судовому порядку, і після отримання відповідного рішення суду виконавчий лист виданий судом скеровується на виконання до Державної виконавчої служби для примусового стягнення податкового боргу.

Виконавчою службою в ході вжиття заходів примусового стягнення накладаються арешти на банківські рахунки та майно боржника, що унеможливлює відчуження боржником майна або розпорядження власними коштами, які знаходяться на рахунках, до повного погашення податкового боргу, визначеного у виконавчому листі. 

 Як стягується заборгованість із ЄСВ ?

Щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, можу сказати, що процедура стягнення заборгованості регулюється спеціальним Законом України, а не Податковим кодексом. Вона фактично подібна, хоча і трохи відрізняється. Так, на узгодження вимоги платнику дається 10 днів від дати її отримання, й у разі добровільного непогашення заборгованості у вказаний термін, така вимога вважається узгодженою і є виконавчим документом, який пред’являється для примусового стягнення до Державної виконавчої служби без рішення суду.

Заходи примусового стягнення заборгованості, які вживаються виконавчою службою, є аналогічними тим, що і при стягненні податкового боргу.

Податковий борг: Чи  можна сплатити його частинами?

Нагадаю, що Законом України від 04.12.2020 р. №1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено відстрочення сплати податкового боргу, який у загальній сумі не перевищує 6800 грн, для платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб.

Тобто сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня), що обліковувалася за такими платниками податків станом на 01.12.2020 і залишилась непогашеною станом на дату подання відстрочення, може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року.

Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою та надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням. При погашенні повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше 29.12.2021 р., штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) – коригуються до нульових показників.

При непогашенні повної суми відстроченого податкового боргу до 29.12.2021 р., а також у разі її погашення після 29.12.2021 р., штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Хто повинен сплачувати податки померлої фізичної особи?

 Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу стосовно особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою, або оголошена померлою чи визнана недієздатною, є особа, яка вступає у права спадщини або уповноважена здійснювати розпорядження її майном.

Які строки давності, щодо списання податкового боргу?

Якщо грошове зобов’язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності (1095 календарних днів), то податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Вийнятком є випадки, передбачені статтею 59 Податкового кодексу, а саме: строк для стягнення податкового боргу розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаю увагу, якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

 Як здійснюється розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску?

Чинним законодавством не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань сплати податків, інших обов’язкових платежів або зобов’язань перед іншими кредиторами, зобов’язання зі сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

 

ДПС

3 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X