Головна » Бухгалтеру » Консультації » Подаємо Звіт про суми податкових пільг без помилок
Консультації

Подаємо Звіт про суми податкових пільг без помилок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Форма Звіту про суми податкових пільг та Порядок заповнення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.10 №1233.

Відповідно до п. 3 порядку №1233 Звіт про суми податкових пільг надається протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Оскільки 40-й день після закінчення 2018 року припадає на 9 лютого (суботу), то граничний термін подання звітності переноситься на найближчий робочій день, наступний за таким вихідним днем відповідно до п. 49.20 Податкового кодексу України (далі – ПК).  Таким чином, Звіт за 2018 рік треба надати не пізніше 11 лютого (понеділок).

Звертаємо увагу, що Податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності певних підстав.

Звіт повинні надавати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації платники, які у звітному періоді користувалися пільгами з податків, передбаченими Податковим кодексом.

Якщо платник протягом 2018 року не користувався пільгами, то Звіт подавати не треба. Але якщо платник користувався пільгами у якому-небудь звітному періоді 2018 року, тоді Звіт подається, оскільки він заповнюється наростаючим підсумком. 

До речі, пільги з податків, по яких необхідно звітувати за підсумками звітного року, наведені у Довіднику пільг №91/1 та 91/2 станом на 01.01.19, ознайомитись з якими можна на сайті ДФС  в розділі «Головна>Довідники, реєстри, переліки>Довідники>Довідники пільг».

Звертаємо увагу, що подання уточнюючих Звітів не передбачено ні самою формою Звіту, ні Порядками 167 та 1233. Тож, оскільки  Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то платники мають виправляти допущені помилки в Звітах за наступні звітні періоди поточного року.

Загальні правила розрахунку суми пільги з податку на прибуток залежать від її виду. 

Якщо від оподаткування звільняється:

прибуток – то сума пільги визначається як 18% від  суми такої пільги;

виплачені доходи, отримані грошові кошти, товари, роботи, послуги – тоді сума пільги визначається як 18% від суми таких доходів/коштів/вартості майна.

Якщо пільга полягає у зменшенні суми самого податку, тоді сума пільги буде дорівнювати сумі такого зменшення.

Найбільш поширеною пільгою з податку на прибуток є податкові збитки минулих років.

Але пільгу по минулорічних збитках треба відобразити у Звіті тільки в тому випадку, якщо ці збитки зменшили прибуток звітного періоду (тобто який частково або повністю погасився минулорічними збитками).

А якщо об’єкт оподаткування податком на прибуток за наслідками 2018 року має від’ємне значення або дорівнює нулю без врахування минулорічних збитків, тоді видатки бюджету не виникають та сума пільги не розраховується.

Платники, які для визначення об’єкту оподаткування корегують фінансовий результат на різниці із розділу ІІІ Податкового кодексу, можуть користуються наступними пільгами:

  1. відповідно до пп. 141.2.4 ПК сума від’ємного значення загального фінансового результату від продажу та іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від продажу та іншого відчуження цінних паперів в наступних звітних періодах;
  2. тимчасова пільга, передбачена п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ ПК, згідно з яким, зокрема, не застосовується корегування з пп. 140.5.9 ПК відповідно до майна, переданого на потреби армії. 

Також при дотриманні умов, встановлених п. 142.1 ПК, звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів та є їх повною власністю.

Розрахунок суми пільг з податку на додану вартість здійснюється згідно Порядку, затвердженому наказом ДПАУ від 29.03.11 №167.

Податкові пільги з ПДВ визначаються по операціях, які:

  1. звільнені від оподаткування;
  2. оподатковуються за ставками 0% та7%.

Здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, не дає підставу для заповнення Звіту про суми податкових пільг.

Нагадуємо, що Звіт про суми податкових пільг є податковою декларацією (п.46.1 ПК). Тому за його неподання (несвоєчасне подання) буде накладатися штраф, встановлений п. 120.1 ПК:

  • 170 грн – за перше порушення протягом звітного року;
  • 1 020 грн – за кожне повторне порушення протягом звітного року).

Також до посадових осіб підприємства може бути застосована адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1631 КУоАП:

-за перше порушення – у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн);

-за повторне порушення – у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 225 грн). 

ДФС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X