Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. ЗРАЗОК
Закони, положення, нормативи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. ЗРАЗОК

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ТОВ «______________»

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. N 108/95-ВР, положень Колективного договору.

Це Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників підприємства і поширюється на всіх членів трудового колективу.

Система преміювання вводиться з метою посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу і зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.

 1. Загальні положення.

 1.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.

 1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія.

 1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників підприємства за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня . виконавчої та трудової дисципліни.

 2. Показники преміювання

 2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:

– виконання заходів та завдань, передбачених виробничими планами та планами науково-дослідних робіт;

– виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва, органів державної влади України);

– трудова дисципліна.

 3. Джерела, розміри і порядок преміювання.

 3.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється за результатами роботи щомісячно в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у відсотках до посадового окладу, включаючи надбавки і доплати.

 3.2. Індивідуальний розмір премій співробітникам за виконання показників, зазначених в п. 2 цього Положення, встановлюється без обмежень і визначається:

– кожному працівникові за поданням керівника відділу;

– керівнику відділу за поданням заступника керівника підприємства.

Читати по темі:  ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (рахунки 30-39)

 3.3. Преміювання керівництва підприємства згідно зі штатним розписом здійснюється щомісячно у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, у порядку та розмірах, які визначені у пункті 3.1 та у першому абзаці пункту 3.2.

 3.4. Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання.

 3.5. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць у зв’язку з призовом до лав Збройних сил України, переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням у зв’язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин, які передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час.

 3.6. Працівники, які звільнилися за власним бажанням або з ініціативи адміністрації, на яких були накладені адміністративні стягнення та які не забезпечили своєчасне і якісне виконання роботи, преміюванню не підлягають.

3.7. Керівнику, його заступникам, керівникам відділів надається право позбавляти премії частково або повністю у разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.

 3.8. Зниження розміру премії або позбавлення її повністю оформлюється наказом по підприємству за той період, в якому було допущено порушення, із зазначенням причини згідно з переліком упущень, що додається.

  1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи та з нагоди ювілейних та святкових дат

 4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат з урахуванням особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом керівника підприємства.

 4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.

 5. Порядок і терміни преміювання

 5.1. Проект наказу про преміювання працівників підприємства готує відділ кадрів і подає для розгляду керівнику підприємства.

 5.2. Премія виплачується не пізніше терміну виплати зарплати за першу половину місяця, наступного за звітним.

Читати по темі:  Неповний робочий час: визначення суми індексації

 6. Перелік виробничих упущень та порушень трудової дисципліни, за які повністю або частково здійснюється позбавлення премії

 6.1 Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку:

– систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без поважних причин до 3 год. – позбавлення премії до 25%;

– невиконання завдань керівників підрозділів та робіт – позбавлення премії до 50%;

– поява на робочому місці в нетверезому стані – позбавлення премії до 100%;

– прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 год. – позбавлення премії до 100%.

 6.2. Невиконання посадових та технологічних інструкцій:

– повторне протягом трьох місяців від попередження, але яке не спричинило виготовлення браку, інших фінансових втрат тощо – позбавлення премії до 25%.

– яке спричинило виготовлення браку, інші фінансові втрати тощо – позбавлення премії до 100%.

Підпис керівника Печатка підприємства Дата затвердження


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2021

X