Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » ПОРЯДОК №440 ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру
Нормативна база бухгалтера Постанови КМУ

ПОРЯДОК №440 ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2016 р. № 440

ПОРЯДОК 
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

 1. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація) відповідно до пункту 133.4статті 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
 2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:

дотримання єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій, а також ведення їх обліку контролюючими органами;

контролюючих органів відомостями, що містяться в Реєстрі, для здійснення контролю за неприбутковими організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

організації проведення суцільного і вибіркового аналізу;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.

 1. Створення і ведення Реєстру здійснюється ДФС.
 2. До Реєстру включаються неприбуткові організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанов КМ № 195 від 29.03.2017№ 423 від 22.05.2019}

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою:

(0031) – бюджетні установи;

(0032) – громадські об’єднання;

(0033) – політичні партії;

(0034) – творчі спілки;

(0035) – релігійні організації;

(0036) – благодійні організації;

(0037) – пенсійні фонди;

(0038) – спілки;

(0039) – асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

(0040) – житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);

(0041) – дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

(0042) – садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

(0043) – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

(0044) – професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;

(0045) – організації роботодавців та їх об’єднання;

(0046) – сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

(0047) – кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

(0048) – інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Дата присвоєння/скасування ознаки неприбутковості вказує на початок/закінчення її дії.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (далі – контролюючий орган).

 1. Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості згідно з пунктом 4цього Порядку.
 2. Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон), а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.
Читати по темі:  Постанова КМУ №217 від 29.03.2017 р.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;

державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом.

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом.

 1. Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом трьох робочих днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

виключення неприбуткової організації з Реєстру;

зміну ознаки неприбутковості.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6цього Порядку;

невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

{Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення  неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному статтею 42Кодексу, а другий залишається в контролюючому органі.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

{Абзац десятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 цього Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в абзаці першому цього пункту.

Читати по темі:  ПОСТАНОВА КМУ від 17 липня 2013 р. № 509

{Абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. ДФС здійснює:

забезпечення ведення обліку неприбуткових організацій;

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розроблення нормативних документів про створення, ведення та користування даними Реєстру.

 1. Контролюючий орган здійснює:

прийом реєстраційних заяв та перевірку наданих документів;

прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

{Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

внесення відповідної інформації до Реєстру;

{Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.

{Абзац п’ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

 1. Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, зокрема:

код згідно з ЄДРПОУ;

найменування неприбуткової організації;

дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;

ознаку неприбутковості;

дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;

дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;

дату скасування ознаки неприбутковості;

дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;

найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

 1. З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному пунктом 11цього Порядку.

121. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 цього Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган у строк, визначений в абзаці шостому цього пункту, надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.

{Порядок доповнено пунктом 121 згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. Контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру.
Читати по темі:  Строк реєстрації неприбуткових установ та організцій у Реєстрі подовжено

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою “зміни”, до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 цього Порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

 1. Розгляд реєстраційної заяви з позначкою “зміни” здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному пунктами 7і 8цього Порядку.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

{Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації – вимогам, визначеним абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133Кодексу;

{Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанов КМ № 195 від 29.03.2017№ 423 від 22.05.2019}

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);”;

{Абзац п’ятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

за ініціативою неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

{Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

 1. Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації – вимог, визначених абзацом другимпідпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

{Абзац другий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017}

 

Додаток 1 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 травня 2019 р. № 423

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА 
платника податку

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017; в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019}

 

Додаток 2 
до Порядку

РІШЕННЯ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

Додаток 3 
до Порядку

ЗАПИТ 
про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019}

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2020

X