Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою
Постанови КМУ

Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
Затверджений постановою КМУ від 14.10.2022 р. №1172 Опублікований в «УК» 20.10.2022 р. Чинний з 20.10.2022 р.

Суттєво. Для припинення трудового договору з померлим або безвісти відсутнім ФОПом працівник подає до будь-якого центру зайнятості заяву про припинення трудового договору, підтвердні документи, копії договору і трудової книжки.

!  Працівникам ФОПів

1. Цей Порядок визначає процедуру припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (далі — припинення трудового договору).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

працівник — фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує обов’язки та трудову функцію і працює на підставі трудового договору у роботодавця — фізичної особи;

роботодавець — фізична особа — фізична особа, яка використовує найману працю працівника на підставі трудового договору, зокрема фізична особа — підприємець;

центр зайнятості — районні, міськрайонні, міські центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості.

3. Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

заяву про припинення трудового договору (далі — заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);

копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);

інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи — підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності — відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

копію трудової книжки (за наявності).

4. У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійному фонду України та ДПС і надсилає відповідну інформацію в електронній формі, яка має містити відомості про:

працівника: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника, його дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

роботодавця: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи — підприємця) (за наявності такого у роботодавця);

дату припинення трудового договору.

Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

5. Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви працівником.

6. Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом України вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

7. Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, але не раніше ніж через три робочих дні з дня подання заяви.

8. Обробка та обмін інформацією, зазначеною у цьому Порядку, здійснюються з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.


Поділіться з друзями - підтримайте проект