Головна » Бухгалтеру » Консультації » Порядок електронної перевірки органами ДФС ПН/РК
Консультації

Порядок електронної перевірки органами ДФС ПН/РК

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

 Перевірка податкової накладної

Верхня ліва частина

У випадку якщо у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» с позначка «X», то повинен бути зазначений тип причини (значення від «01» до «15», крім ПН, складених до 01.03.2017, в яких можуть бути значення від «01» до «17»). У випадку якщо у йолі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» ПН є позначка «X», а тип причини не зазначено (або навпаки), або зазначено дані, відмінні від вищевказаних (01 -15; для ПН, складених до 01.03.20117: 03 – 17), то така ПН не приймається до реєстрації в ЄРПН. за результатом обробки у квитанції № 1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги абзацу першого пункту 8 Порядку заповнення податкової накладної»

та відповідно:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги абзацу першого пункту 8 Порядку заповнення податкової накладної: поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» містить недопустимі значення».

Заголовна частина

«Дата складання» – заповнюється у форматі ДДММРРРР, де ДД – день, ММ – місяць, РРРР – рік. Підлягає обов’язковому заповненню, та не може бути більше дати реєстрації такої ПН (системної дати).

Дата реєстрації в ЄРПН не може перевищувати дату складання більше ніж 365 календарних днів для ПН/РК, дата складання яких більша або дорівнює 01.01.2017, та 180 днів для ПН/РК, складених до 01.01.2017. У іншому випадку така ПН не приймається до реєстрації в ЄРПН, за результатом обробки у квитанції № 1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги статті 201 Податкового кодексу України, а саме: помилка в полі «Дата складання»».

Виключення становлять ПН не зареєстровані в ЄРПН, які реєструються протягом доби разом з РК та в яких одночасно дотримані наступні умови:

дата складання до 01.02.2015 року (при чому дата реєстрації (системна дата) не може бути більше ніж 1095 календарних днів з дати складання такої ПН),

сума ПДВ до 10 тис.грн., не містять кодів УКТ ЗЕД та у полях «Індивідуальний податковий номер покупця» «Індивідуальний податковий номер продавця» не зазначено умовний ІПИ «0», «100000000000», «200000000000», «300000000000», «400000000000», «500000000000»,

сума ПДВ не обмежена, може містити коди УКТ ЗЕД та у полі «Індивідуальний податковий номер покупця» зазначено умовний ІПН «0» (дата складання таких ПН може бути лише до 28.02.2014 включно та застосовується для реєстрації ПН/РК за рішенням суду), «100000000000» (дата складання таких ПН може бути лише починаючи з 01.01.2015), «300000000000» (дата складання таких ПН може бути лише з 01.12.2014), «400000000000» (дата складання таких ПН може бути лише починаючи з 01.03.2014), або в яких у полі «Індивідуальний податковий номер продавця» зазначено умовний ІПН «200000000000», «300000000000» (дата складання таких ПН може бути лише до 01.01.2015), «500000000000» (дата складання таких ПН може бути лише починаю™ з 01.01.2015).

У випадку надсилання на реєстрацію ПН, в якій дата складання до 01.02.2015 та дотримано попередні умови, перевіряється факт надсилання на реєстрацію РК до такої ПН протягом поточної дати. Така ПН може бути зареєстрована в ЄРПН лише після надсилання РК до неї.

В іншому випадку така податкова накладна не приймається до реєстрації в ЄРПН, за результатом обробки у квитанції № 1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «б» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: помилка в полі «Дата складання»».

«Порядковий номер» – містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів, а у клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) та складається з двох частин:

у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер, який не може бути пустим, або дорівнювати/починатися з «0». В іншому випадку ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «а» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: поле «Порядковий номер» обов’язкове для заповнення» та відповідно:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «а» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: поле «Порядковий номер» містить некоректні дані»;

у другій частині (після знака дробу) проставляється код виду діяльності 2 або 5, в якому також допускається пусте поле. Якщо друга частина (після знака дробу) не пуста та містить значення відмінні від 2 або 5, ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «а» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: поле «Порядковий номер» після знаку дробу містить недопустимі значення».

У разі, якщо у другій частині (після знака дробу) проставляється код виду діяльності 2, такий платник податків перевіряється на включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (зазначена перевірка проводиться після створення та введення в експлуатацію зазначеного Реєстру відповідно до алгоритму, що буде надано додатково). У випадку відсутності платника у вказаному Реєстрі така ПН не приймається та за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 6 Порядку заповнення податкової накладної: Лише платники податку на додану вартість, включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16′.3 статті 16і Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» складають окремі податкові накладні, та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2»».

Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою ПН з однаковим порядковим номером в іншому випадку ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги підпункту 3 пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (із змінами та доповненнями), а саме: в ЄРПН вже зареєстрований документ з такими реквізитами».

Блок «Постачальник (продавець)»

«Найменування; прізвище, ім’я, по-батькові – для фізичної особи-підприємця» підлягає обов’язковому заповненню. В іншому випадку така ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «в» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: поле «Найменування постачальника (продавця)» обов’язкове для заповнення».

«Індивідуальний податковий номер» – підлягає обов’язковому заповнешпо та повинен відповідати Реєстру платників податку на додану вартість, та мати діючу безперервну реєстрацію платником ПДВ починаючи з дати складання до дати реєстрації в ЄРПН (день анулювання реєстрації платником ПДВ є останнім днем реєстрації ПН в ЄРПН), в іншому випадку така ПІІ не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п.201.8 ст. 201 ПКУ, а саме: згідно даних Реєстру платників податку на додану вартість продавець не був платником 11ДВ ДД/ММ/РРРР.»

У разі якщо у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» проставлено відмітку “X”, та вказано тип причини «14» – ПН складає отримувач (покупець) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України. В даному випадку, у рядку “Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)” такої накладної проставляється умовний ШН “500000000000”, а у рядку “Постачальник (продавець)” зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані (ІПН покупця повинен відповідати Реєстру платників податку на додану вартість, та мати діючу безперервну реєстрацію платником ПДВ починаючи з дати складання до дати реєстрації в ЄРПН.)

При невиконанні даних умов, така ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 12 Порядку заповнення податкової накладної.»

та відповідно:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.201.8 ст. 201 ПКУ, а саме: згідно даних Реєстру платників податку на додану вартість покупець не був платником ПДВ ДД/ММ/РРРР.»

«Номер філії» – зазначається числовий номер філії (структурпого підрозділу). Допускається пусте значення.

Якщо поле «Номер філії» не пусте та містить значення, відмінні від числових, ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги абзацу третього пункту 7 Порядку заповнення податкової накладної: поле «Номер філії» продавця містить недопустимі значення».

Блок «Отримувач (покупець)»

«Найменування; прізвище, ім’я, по-батькові – для фізичної особи-підприємця» підлягає обов’язковому заповненню, в іншому випадку така ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «д» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме: поле «Найменування отримувача (покупця)» обов’язкове для заповнення».

«Індивідуальний податковий номер» – підлягає обов’язковому заповненню та повинен відповідати Реєстру платників податку на додану вартість (на дату складання ПН), в іншому випадку така ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «г» п. 201.1 статті 201 ПКУ, а саме: згідно даних Реєстру платників податку на додану вартість покупець пе був платником ПДВ ДД/ММ/РРРР.»

У разі якщо у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» проставлено відмітку “X”, та вказано типи причин з «01» по «13», то дані ІПН отримувача (покупця) заповнюються з врахуванням паступних особливостей:

тип причини «12» – у графі “Отримувач (покупець)” зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “200000000000”;

типи причин «01», «02», «II» – у графі “Отримувач (покупець)” зазначається “Неплатник”, а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН

” 100000000000″;

тип причини «07» – у графі “Отримувач (покупець)” зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача  (покупця)” проставляється умовний ІПІ-“300000000000”;

типи причин «03», «05», «06» – у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний НІН “400000000000”, а в рядку “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.);

типи причин «04», «08», «09», «10» «13» – у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “600000000000”, а в рядку “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).-У таких ПН у полі «Зведена податкова накладна» повинна бути проставлена відмітка “X”.

В інших випадках ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не і прийнято. Порушено вимоги Порядку заповнення податкової накладної: невірно заповнено тип причини у полі «Не і підлягає наданню отримувачу (покупщо) з причини» або поле «Індивідуальний податковий номер» покупця».

У разі якщо у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» проставлено відмітку “X”, та вказано типи причин «14», «15» у рядках, відведених для заповнення даних покупця, постачальник вказує власні дані (при зазначені причин «15» ІПН продавця дорівнює ІПН покупця). У таких випадках, контроль поля «Індивідуальний податковий номер» здійснюється відповідно до абзацу другого Блоку «Отримувач (покупець)».

«Номер філії» за наявності зазначається числовий номер філії (структурного підрозділу). Допускається пусте значення.

Якщо поле «Номер філії» не пусте та містить значення, відмінні від числових, ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги абзацу третього пункту 7 Порядку заповнення податкової накладної: поле «Номер філії» покупця містить недопустимі значення».

Таблична частина розділ А

Рядок І розділу А «Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням подачку на додану вартість»

Заповнюється у гривнях з копійками.

Якщо податкові накладні, складені на оподатковувані операції (в полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” відсутня позначка «Без ПДВ» та у графі 8 розділу Б ПН зазначено один або декілька кодів ставок: 20, 7. 901 або 902), значення рядка 1 розділу А у такому випадку повинно дорівнювати сумі значень рядків II та з V по VIII розділу А. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Значення рядка І розділу А не дорівнює сумі значень рядків II, V, VI, VII, VIII розділу А».

Якщо податкові накладні, складені на операції, які звільняються від оподаткування ПДВ (в полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” є позначка «Без ПДВ»), значення рядка І розділу А у даному випадку повинно дорівнювати значенню рядка IX „Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)” розділу А. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. В податкових накладних, складених на операції, які звільняються від оподаткування ПДВ, значення рядка І розділу А повинно дорівнювати значенню рядка IX розділу А».

Якщо у верхній лівій частині податкової накладної в полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” наявна помітка „Без ПДВ”, то у даному випадку заповнюються лише рядки І, IX, та X (рядок X може бути не іаповненим) розділу А та у графі 8 розділу Б не повинио бути інших кодів ставок, відмінних від коду ставки „903″. В іншому випадку (якщо в полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” є позначка «Без ПДВ») ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. В податкових накладних, складених на операції, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II, III, IV, V, VI, VII, VIII розділу А не заповнюються»;

та відповідно:

«Документ не прийнято. В податкових накладних, складених на операції, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі 8 розділу Б не може бути зазначено коду ставки, відмінного від «903»».

Рядок II розділу А «Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі: » заповнюється у і-ривнях з копійками. Значення рядка II розділу А дорівнює сумі рядків III та IV розділу А.

В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Значення рядка II розділу А не дорівнює сумі значень рядків III та IV розділу А».

Рядок III розділу А «Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою» заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі заповнення рядка V розділу А. Значення рядка III розділу А дорівнює значення рядка V розділу А х 0,20. В інших випадках ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок ПІ розділу А не дорівнює рядку V розділу А х 0,20».

Рядок IV розділу А «Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%» заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі заповнення рядка VI. Значення рядка IV розділу А дорівнює значення рядка VI розділу А х 0,07. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок IV розділу А не дорівнює рядку VI розділу А х 0,07».

Рядок V розділу А „Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)” заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою (якщо у хоча б одному з рядків графи 8 розділ)’ Б зазначено код ставки «20»). У випадку, якщо у рядку V розділу А наявне значення, а у рядках графи 8 розділу Б відсутній код ставки «20», або якщо у рядку V розділу А відсутнє значення, а у рядках графи 8 розділу Б зазначено код ставки «20», то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок V розділу А заповнюється у випадку здійснення постачання товарів/послуг за основною ставкою (якщо у графі 8 розділу Б зазначено код ставки «20»)».

Рядок V розділу А дорівнює сумі відповідних рядків графи 10 „Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” розділу Б, в яких у графі 8 розділу Б зазначено код ставки „20″. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок V розділу А не дорівнює сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки „20″».

Рядок VI розділу А „Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)” заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі здійснення операцій з постачання товарів, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7% (якщо у хоча б одному з рядків графи 8 розділу Б зазначено код ставки «7»), У випадку, якщо у рядку VI розділу А наявне значення, а у рядках графи 8 розділу Б відсутній код ставки «7», або якщо у рядку VI розділу А відсутнє значення, а у рядках графи 8 розділу Б зазначено код ставки «7», то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок VI розділу А заповнюється у випадку здійснення постачання товарів за ставкою 7% (якщо у графі 8 розділу Б зазначено код ставки «7»)».

Рядок VI розділу А дорівнює сумі відповідних рядків графи 10 „Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” розділу Б, в яких у графі 8 розділу Б зазначено код ставки „7″. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок VI розділу А не дорівнює сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки „7″».

Рядок VII розділу А „Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)” заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі здійснення експортних операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (якщо у хоча б одному з рядків графи 8 розділу Б зазначено код ставки «901»). У випадку, якщо у рядку VII розділу Л наявне значення, а у рядках графи 8 розділу Б відсутній код ставки «901», або якщо у рядку VII розділу А відсутнє значення, а у рядках графи 8 розділу Б зазначено код ставки «901», то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок VII розділу А заповнюється у випадку здійснення експортних операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою (якщо у графі 8 розділу Б зазначено код ставки «901»)».

Рядок VII розділу А дорівнює сумі відповідних рядків графи 10 „Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” розділу Б, в яких у графі 8 розділу Б зазначено код ставки „901**. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядокрозділу А не дорівнює сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки „901″».

Рядок VIII розділу А „Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)” заповнюється у гривнях з копійками та є обов’язковим для заповнення у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг за нульовою ставкою (якщо у хоча б одному з рядків графи 8 розділу Б зазначено код ставки «902»), У випадку, якщо у рядку VIII розділу А наявне значення, а у рядках графи 8 розділу Б відсутній код ставки «902», або якщо у рядку VIII розділу А відсутнє значення, а у рядках графи 8 розділу Б зазначено код ставки «902», то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок VIII розділу А заповнюється у випадку здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг за нульовою ставкою (якщо у ірафі 8 розділу Б зазначено код ставки «902»)».

Рядок VIII розділу А дорівнює сумі відповідних рядків графи 10 „Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” розділу Б, в яких у графі 8 розділу Б зазначено код ставки „902″. В іншому випадку ПН не приймаєгься, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок розділу А не дорівнює сумі значень рядків графи 10 розділу Б, в яких у графі 8 зазначено код ставки „902″».

Рядок IX розділу А „Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)” заповнюється у гривнях з копійками та заповнюється лише у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ (якщо в полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” наявна помітка „Без ПДВ”). У випадку, якщо у рядку IX розділу А наявне значення, а у полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” відсутня помітка „Без ПДВ” або якщо у рядку IX розділ}’ А відсутнє значення, а у полі „Складена на операції, звільнені від оподаткування” є помітка „Без ПДВ”, то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Рядок IX розділу А заповнюється у випадку здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ».

Рядок IX розділу А дорівнює сумі всіх рядків графи 10 „Обсяг постачання (база оподаткування) без зрахування податку на додану вартість” розділу Б. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 назначається заііис: «Документ не прийнято. Рядок IX розділу А не дорівнює сумі значень рядків графи 10 розділу Б».

У разі, якщо в полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» присутнє значення «Без ПДВ», рядки з II по VIII розділу А не заповнюються. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: у разі складання податкової накладної на операції, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки ТІ – VIII розділу А не заповнюються».

Рядок X «Дані щодо зворотної (заставної) тари» – заповнюється в форматі «числовий». Допускається пусте значення.

У разі, якщо в порядковому номері ПН після знаку дробу присутнє значення „5″ (податкова накладна складена в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції відповідно до підпункту „а” пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Кодексу), то рядки з III по X розділу А не заповнюються. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. У випадку складання податкової накладної в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції рядки III, IV, V, VI, VII, VIII, IX та X розділу А не заповнюються».

У разі, якщо в полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин «04», «08», «09», «10» або «13». то рядки з VII по X розділу А не заповнюються. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. У випадку складання зведених податкових накладних у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 рядки VII, VIII, IX та X розділу А не заповнюються».

Таблична частина розділ Б

Кількість рядків табличної частини розділу Б у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій. І В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не ‘ прийнято. Порушено вимогу абзацу сьомого пункт 16 Порядку заповнення податкової накладної».

Графа 2 «Номенклатура товарів/послуг (продавця)» – с обов’язковою для заповнення, в іншому випадку така ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п.п. «е» п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України, а саме поле «Номенклатура товарів/послуг продавця» обов’язкове для заповнення».

Графа 3 «Код» є обов’язковою для заповнення з урахуванням таких особливостей:

  • при заповненні графи 3.1 графа 3.3 не заповнюється,
  • при заповненні графи 3.1 графа 3.2 може не заповнюватись,
  • при заповненні графи 3.2 графа 3.1 обов’язкова до заповнення та має містити 10 знаків, при цьому графа 3.3 повинна бути пустою,
  • при заповненні графи 3.3, графи 3.1 та 3.2 повинні бути пустими.
  • одночасне заповнення граф 3.1, 3.2 та 3.3 для одного рядка ПН не допускається.

В іншому випадку ПН не приймаються за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Поле Код у податковій накладній містить неприпустимі значення».

Графа 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» є обов’язковою для заповнення, крім випадків зазначених вище. Значення заповнюється числами, та проводиться перевірка числового значення (коду) на наявність такого в Довіднику УКТЗЕД, що використовується при митному оформленні товарів або в Довіднику умовних кодів товарів. Код може мати кількість знаків на рівні 4, 6, 8 або 10 знаків для Довідника УКТЗЕД та 5 знаків (що починаються з двох нулів) для Довідника умовних кодів товарів.

При проведенні операцій виключно з імпортними товарами (у Графі 3.2. проставляється позначка «X») та підакцизними товарами код УКТ ЗЕД повинен містити 10 знаків. Проводиться перевірка числового значення (коду) на наявність такого в Довіднику УКТЗЕД на рівні 10 знаків.

За умови відсутності зазначеного коду в Довіднику УКТЗЕД, ПН не приймаються за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Код товару УКТЗЕД зазначений у податковій накладній не відповідає Довіднику кодів товарів згідно з УКТЗЕД».

або у разі заповнення у Графі 3.2 позначки «X» значення Графи 3.1 не відповідає наявності такого коду в Довіднику УКТЗЕД на рівні 10 знаків, такі ПН не приймаються за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Код товару УКТЗЕД зазначений у податковій накладній не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної».

Графа 3.3 «Код послуги згідно з ДКГІП» є обов’язковою для заповнення, крім випадків зазначених для заповнення Графи 3. Значення заповнюється в форматі, що відповідає Довіднику, та проводиться перевірка числового значення (коду) на наявність такого в Довіднику ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг), або зазначається не повністю, але не менше ніж 4 перші цифри відповідного коду. За умови відсутності зазначеного коду в Довіднику ДКПП, ПН не приймаються за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Код послуги згідно з ДКПП зазначений у податковій накладній не відповідає Державному класифікатору продукції та послуг.».

Графи 4-5 «Одиниця виміру товарів/послуги» заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної та є обов’язковим до заповнення, крім випадків, що зазначені нижче.

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.

У графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.      |

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах (наприклад слово «послуга»), в такому випадку графа 5 не заповнюється

У разі, якщо в полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин «04», «08», «09», «10» або «13», то в графі 4 зазначається «грн.».

Графа 6 «Кількість (об’єм, обсяг)» є обов’язковою до заповнення, окрім випадків описаних в цій Заявці. Може мати значення відмінне від цілого.

Графа 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість» є обов’язковою до заповнення, окрім випадків описаних в цій Заявці. Заповнюється у гривнях з копійками. Може мати значення «0» та значення з більшою ніж 2 кількістю знаків після коми.

Графа 8 «Код ставки» зазначається відповідний код ставки (20, 7, 901, 902 ,903). У випадку якщо в графі 8 відсутнє значення (окрім випадків описаних в цій Заявці), або воно відмінне від «20», «7», «901», «902» або «903», то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги підпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: І графа 8 розділу Б є обов’язковою для заповнення» та відповідно:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги нідпункту 6) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа 8 розділу Б містить недопустимі значення».

В одній ПН допускається одночасно заповнення рядків графи 8, що мають значення: «20», «7», «901» та «902». Для значення «903» графи 8 складається окрема ПН. У випадку якщо в рядках ірафи 8 розділу Б наявне значення «903» та ішпі значення («20», «7», «901» та «902») то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 201.5 ст. 201 ПКУ: для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, складаються окремі податкові накладні».

Графа 9 «Код пільги» заповнюється за наявності у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» відмітки “Без ПДВ”, а також в графі 8 присутнє значення «903». У випадку якщо у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» присутнє значення «Без ПДВ», а хоча б в одному з заповнених рядків розділу Б графа 9 не заповнена, то ГІН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги підпункту 7) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: графа 9 розділу Б є обов’язковою для заповнення у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ».

У графі 9 розділу Б зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з розділом «Пільги по ПДВ» Довідників податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної (крім випадків, передбачених цією заявкою).

У разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв’язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 проставляється умовний код “99999999”, а у відведеному полі (R003G10S) зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість. У випадку, якщо у графі 9 розділу Б зазначено умовний код “99999999”, а поле  R003G10S не заповнено, то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги абзацу четвертого підпункту 7) пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: якщо у графі 9 розділу Б зазначено умовний код “99999999”, поле у виносці 3 повинно бути заповнено».

У випадку відсутності у Довідниках податкових пільг значення, зазначеного у графі 9 розділу Б, і в цій графі не зазначено умовний код “99999999”, то ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Код пільги, зазначений у податковій накладній, не відповідає Довідникам податкових пільг».

Графа 10 «Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ» є обов’язковою до заповнення, окрім випадків описаних у цій Заявці. Заповнюється у гривнях з копійками. Значення графи 10 дорівнює: значення графи 6 х значення графи 7 з урахуванням арифметичного округлення до 2 знаків після коми. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Значення графи 10 не дорівнює: значення графи б х значення графи 7».

У разі, якщо в полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин «04», «08», «09», «10» або «13», то ірафи 3.1,3.2, 3.3, 5 – 9,11 розділу Б не заповнюється. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: у випадку складання зведених податкових накладних у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 графи 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11 розділу Б не заповнюються».

У разі, якщо в порядковому номері ПН після знаку дробу вказано значення „5″ (податкова накладна складена в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції відповідно до підпункту „а” пункту 337.4 статті 337 : розділу XVIII Кодексу), то графи 3.1, 3.2, 3.3, 4-11 розділу Б не заповнюються. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: у випадку складання податкової накладної в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції графи 3.1, 3.2,3.3, 4-11 розділу Б не заповнюються».

Показники розділу А (графи з І по X) та вартісні показники розділу Б (графи 6, 7 та 10) податкових накладних не можуть мати від’ємне (зі знаком „-“) значення.

У разі складання ПІІ, в яких у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» проставлено відмітку “X”, та вказано тип причини 15, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються. В іншому випадку ПН не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: у разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, графи 3.1,3.2, 3.3,4, 5,11 не заповнюються.

Графа 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» є обов’язковою до заповнення у випадку, якщо у другій частині порядкового номеру ПН (після знака дробу) проставляється код виду діяльності 2, та такого платника податків включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та може приймати значення: 701, 702, 703, 704, 705, 706. 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716. В іншому випадку ГІН не приймається, за результатом

обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги підпункту 9 пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної для • платника податків включеного до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а саме: поле «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» містить неприпустимі значення».

При розрахунку сум, вказаних в графі 10 розділу Б та в рядках з І по ГХ розділу Л, допускається відхилення на 1грн.

 Підписання податкової накладної

Після складання ПН в електронній формі, на неї накладається електронний цифровий підпис посадової (уповноваженої) особи платника податку, та ЕЦП, що є аналогом печатки (за наявності).

Після надходження ПН в електронній формі до ДФС здійснюється її розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, та у разі відсутності причин для відмови проводиться її реєстрації.

При розшифрування ПН, перевіряється поле РНОКПП особи, яка склала ПН на відповідність коду з сертифікату ЕЦП яким підписано таку ПН. У іншому випадку, ПН не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Відомості про особу, яка склала податкову накладну не відповідають ЕЦП особи, що підписала даний документ».

Перевірка розрахунку коригування

Порядок складання РК та реєстрації його в ЄРПН аналогічний порядку передбаченому для ПН.

Дата складання РК не може бути меншою дати складання ПН, що коригується. При цьому, для РК перевіряється дата складання ПН (дата складання ПН не може бути меншою ніж 1095 календарних днів від дати складання РК), номер ПН та наявність такої ПІІ в ЄРПН. У випадку якщо така ПН, що коригується не зареєстрована в ЄРПН, перевіряється факт надсилання на реєстрацію зазначеної ПН протягом поточної дати. Такий РК реєструється після реєстрації в ЄРПН такої надісланої ПН. В іншому випадку такий РК не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги підпункту 2 пункту 9 порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, а саме: відсутня податкова накладна для продавця/покупця з ІПН від DD/ММ/YY №   _що коригується».

Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.

Реєстрація РК в ЄРПН здійснюється з урахуванням наступних особливостей:

Розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) (за умови наявності у верхній лівій частині такого розрахунку помітки „X” у графі „Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)”) якщо:

передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації (якщо рядок І розділу А >0)

розрахунки коригування не видаються отримувачу (покупцю) – платнику податку (за умови наявності у верхній лівій частині такого розрахунку помітки „X” у графі „Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)” з відповідним зазначенням типу причини).

В іншому випадку РК не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ».

У полях розрахунку коригування «Тип причини» та «Індивідуальний податковий номер» постачальника (продавця) повинні бути вказані значення, які відповідають значенням відповідних полів податкової накладної, до якої він складений.

Розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) (за умови наявності у верхній лівій частині такого розрахунку помітки -X” у графі „Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)”) якщо:

передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю) (якщо рядок І розділу А < 0 (від’ємне значення)) в т.ч. дата складання ПН, що корегується < 01.07.2015;

розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України (за умови зазначення в полі „Індивідуальний податковий номер” постачальника (продавця) умовного ІПН „500000000000″);

В іншому випадку РК не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ».

У разі, якщо показники граф 7 та 9 розділу Б РК мають від’ємне значення, такі показники повинні бути менше або дорівнювати показникам граф б та 7 розділу Б відповідного порядкового номера рядка ПН (зареєстрованої або яка і реєструється одночасно з розрахунком коригування), зазначеного у графі 1 розділу Б розрахунку коригування № з/п І рядка податкової накладної, що коригується” (з урахуванням усіх зареєстрованих розрахунків коригування до такої | податкової накладної).

Зазначене правило щодо відповідності порядкового номеру рядка, зазначеного у графі 1 розділу Б розрахунку | коригування, засовується лише до податкових накладних, складених за формою, затвердженою наказом № 1307. Якщо, умова не виконується, такий РК не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ не прийнято. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник «коригування кількості/коригування вартості» в розрахунку коригування не може бути більшим показника «кількість/ціна», що зазначений в податковій накладній, яка коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків коригування до такої податкової накладної)».

Показники у рядках І – VIII розділу А РК контролюються у порядку, передбаченому цією заявкою для рядків П – IX розділу А ПІІ відповід но.

Показники у графах 3-6 розділу Б РК контролюються у порядку, передбаченому цією заявкою для граф 2-5 розділу Б ГІН відповідно;

Показник у графі 8 розділу Б РК контролюються у порядку, передбаченому цією заявкою для графи 7 розділу Б ПН відповідно;

Показники у графах 10-13 розділу Б РК контролюються у порядку, передбаченому цією заявкою для граф б, 8- – 10 розділу Б1Ш відповідно.

У графі 7 розділу Б РК вказується різниця між кількістю домовленості та фактичною кількістю поставлених товарів/послуг.

У графі 8 розділу Б РК вказується фактична ціна без врахування ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання.

У графі 9 розділу Б РК вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

Графа 13 розділу Б РК дорівнює: (значення графи 7 х значення графи 8) + (значення графи 9 х значення графи 10). В іншому випадку РК не приймається, за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис:

«Документ пе прийнято. Порушено порядок обрахунки графи 13 розділу Б (гр. 13 = (гр.7 х гр.8) + (гр. 9 х гр.Ю))».

Допускається реєстрація РК без заповнення Розділу Б табличної частини.

Підписання розрахунку коригування розрахунку

Після складання РК в електронній формі, на нього накладається електронний цифровий підпис посадової (уповноваженої) особи платника податку, та ЕЦП, що є аналогом печатки (за наявності).

Після надходження РК в електронній формі до ДФС здійснюється його розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, та у разі відсутності причин для відмови проводиться його реєстрації.

При розшифрування РК, перевіряється поле РНОКПП особи, яка склала РК на відповідність коду з сертифікату ЕЦП яким підписано таку РК. У іншому випадку, РІ< не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Відомості про особу, яка склала розрахунок коригування не відповідають ЕЦП особи, що підписала даний документ».

Якщо реєстрація РК у ЄРПН здійснюється отримувачем (покупцем), то накладання ЕЦП здійснюється у такому порядку:

Після складання РК постачальник (продавець) накладає на нього ЕЦП посадової (уповноваженої) особи платника податку, та ЕЦП, що є аналогом печатки (за наявності), та надсилає його отримувачу (покупцю), після чого отримувач (покупець) накладає на нього ЕЦП посадової (уповноваженої”) особи платника податку, та ЕЦП, що є аналогом печатки (за наявності) та надсилає на реєстрацію в ЄРПН. В іншому випадку такий РК не приймається за результатом обробки у квитанції №1 зазначається запис: «Документ не прийнято. Порушено вимоги ст.102 ПКУ, а саме: реєстрація розрахунку коригування повинна здійснюватись отримувачем (покупцем)».

даній Заявці вимоги (перевірки) застосовуються у випадку реєстрації ПН/РК за рішенням суду. За рішенням суду допускається реєстрація ПН/РК в яких у другій частині порядкового номеру ПН (після знака дробу) проставляється код виду діяльності 2 або 3 та дата складання таких ПН/РК до 01.01.2017.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X