Головна » Бухгалтеру » Консультації » Порядок повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів
Консультації

Порядок повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

     Згідно із п. 43.1 ст. 43 ПКУ помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ та ст. 301 МКУ, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
     У разі наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 ст. 43 ПКУ).
         Відповідно до п. 1 розд. ІІІ Порядку № 643 повернення з державного бюджету помилково та/або надміру сплаченої суми митних, інших платежів та пені здійснюється за заявою платника податків протягом 1095 днів від дня її виникнення.
     Повернення сум відповідних митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою ст. 301 МКУ, здійснюється за умови, що заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів, а саме:
   

 1.   при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розд. V МКУ, а також в інших випадках, визначених МКУ;
      
 2.  у випадках та в порядку, визначених МКУ, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим;
     
 3.   відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;
       
 4. митну декларацію змінено або визнано недійсною;
 5. у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (крім операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності) і повертаються протягом строку, визначеного п.п. «а» п. 3 частини другої ст. 78 МКУ;
     
 6.   платником податків подано органу доходів і зборів документи, які підтверджують наявність у нього на день подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів.  

 У заяві платника зазначаються:
     

 • сума коштів до повернення за видами митних, інших платежів та пені;
       
 • причини виникнення такої суми коштів;
      
 •  найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України платника – юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платника – фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
      напрям(и) перерахування суми коштів:
 1. на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;
       
 2. для виплати готівкою (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);
       для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:
       на депозитний рахунок 3734;
       на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;
       на банківський рахунок 2603 (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);
       для погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів незалежно від виду бюджету;
      
 3.  реквізити митної декларації (іншого документа, що її замінює) або уніфікованої митної квитанції, за якими помилково та/або надміру сплачені суми митних платежів.
     

  До заяви додаються:

 1.      документи, що підтверджують суму помилково та/або надміру сплачених митних, інших платежів та пені;
       
 2. виконавчий лист суду та/або рішення суду, що набрало законної сили 
  (за наявності), щодо повернення сум відповідних митних платежів;
      
 3.  документи, що підтверджують право на перенесення граничних строків для подання заяви щодо повернення надміру сплачених митних платежів (за наявності).
      

  Митниця ДФС у строк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки про повернення з державного бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені згідно з реєстром таких висновків за відповідними платежами для виконання відповідному органу Державної казначейської служби України відповідно до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1679/28124.

ЗІР


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X