Головна » Для відпочинку » Це цікаво » Президент инициировал списание налоговых долгов на сумму до 3 тыс. грн.
Ініціативи законотворців Це цікаво

Президент инициировал списание налоговых долгов на сумму до 3 тыс. грн.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
Президент инициировал списание налоговых долгов на сумму до 3 тыс. грн.
Четырём миллионам украинцев.
Речь идёт о долгах, которые в совокупности (по одному плательщику) не превышают сумму 3 тысячи гривен и существуют как долг на определенную дату до принятия соответствующего закона (не торопитесь, если что, создавать задолженность )
Подобная инициатива (но на сумму до 1020 грн.) есть в законопроекте 4101-д, рекомендованном нашим комитетом к принятию ВР в первом чтении.
Президент предлагает увеличить сумму втрое (до 3060 грн.-прим. ред.).
С одной стороны, конечно это радость 4 млн. наших граждан и уменьшение нагрузки на налоговую в части взыскания долгов, сумма которых меньше затрат на взыскание. Но с другой, – сам факт любой амнистии- это штраф на добросовестного налогоплательщика, своевременно гасящего свои обязательства перед государством.
Однако, с учётом ситуации с COVID-19, инициатива правильная и своевременная.
 
 

Тепер коротко про “чудовий” законопроєкт 4101-Д

 

Законопроектом пропонується, зокрема наступне:

відмінити мораторій на проведення документальних (крім документальних перевірок платників податків з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік) та фактичних перевірок;

– відновлені строки для розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій, направлення контролюючими органами запитів про надання інформації;

– забезпечити надання компанією з управління активами декларацій з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності по кожному інституту спільного інвестування, активами яких така компанія здійснює управління, зокрема тих, що не мають статусу юридичної особи;

обмежити врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток 5-ма роками;

– уточнити положення щодо оподаткування платежів, що отримують організації колективного управління в частині діяльності зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав на підставах та в порядку, визначених Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

– з метою забезпечення прозорості і запровадження чіткого механізму реалізації заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії запроваджуються положення щодо відображення у податковому законодавстві такого погашення заборгованості;

– відстрочити сплату податку на прибуток платниками податку – виробниками «зеленої» електроенергії у частині електричної енергії, що не була оплачена;

– визначити, що з метою оподаткування податком на додану вартість, знищення сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин у зв’язку із форс-мажорними обставинами не є постачанням товарів, і відповідно сільськогосподарські товаровиробники на вартість знищеного у зв’язку із форс-мажорними обставинами врожаю або тварин, не нараховуватимуть податок на додану вартість як на такі, що не використовуються у господарський діяльності.;

визначити, що датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість для операцій з постачання послуг для платників податку, які застосовують електронні документи, є дата складання такого електронного документу незалежно  від  дати накладення  електронного  підпису;

тимчасово з 1 січня 2021 року до 1 січня 2023 року знизити до 14 відсотків ставку податку на додану вартість для операцій з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту, обладнання та комплектуючих за визначеним переліком кодів УКТ ЗЕД;

– уточнити умови для застосування норм щодо особливостей оподаткування операцій, що здійснюються підприємствами, заснованими  громадськими організаціями осіб з інвалідністю;

визначити, що бюджетне відшкодування податку на додану вартість може здійснюватися не тільки в рахунок  погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, а в рахунок  погашення податкового боргу з інших загальнодержавних податків, визначених у статті 9 Податкового кодексу України;

–   приведення у відповідність кодів товарів УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;

– уточнити процедури оскарження платниками рішень контролюючих органів по питанням, пов’язаним із зупинення реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

  • звільнити від оподаткування сум безнадійного податкового боргу та іншого податкового боргу, а також недоїмки з єдиного внеску, які списані контролюючим органом фізичній особі – платнику.
  • усунути дискримінацію по відношенню до учасників АТО та ООС, та надання можливості зазначеною категорією платників отримувати податкову соціальну пільгу на рівні з іншими учасниками бойових дій.
  • зменшити мінімальний розмір площі сільськогосподарських угідь та або/ земель водного фонду з двох гектарів до 1,05 гектарів для фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.

пролонговано строк списання заборгованості із єдиного внеску фізичним особам – підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність, строком до 1 березня 2021 року;

– врегулювати питання списання заборгованості із єдиного внеску фізичним особам – підприємцям, які припинили підприємницьку діяльність до 3 червня 2020 року.

– врегулювання питання сплати єдиного соціального внеску особами, які отримують заробітну плату за основним місцем роботи та одночасно отримують дохід (прибуток) від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності;

– індексація ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати:

  • ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок екологічного податку за викиди двоокису вуглецю та за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти)  та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік збільшені на 11,6%;
  • ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік збільшені на 12,0 %;

– включення, для цілей оподаткування, тютюнових виробів для електричного нагрівання до визначення поняття «тютюнові вироби»;

відновлення введення штрафних санкцій за несвоєчасну передоплату акцизного податку з тютюнових виробів (на 15 день після отримання марок акцизного податку);

– доповнення визначення «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет» словосполученням «з урахуванням всіх податків»;

– запровадження перехідного періоду для включення палив, які залучені до підакцизних з 23.05.2020, до системи  СЕАРП та СЕ, та нових суб’єктів, які здійснюють виробництво та обіг таких товарів; виправлення технічних помилок в системі СЕАРП та СЕ;

– усунення неузгодженості законодавства щодо ліцензування обігу пального із законодавством про працю. Виключення з переліку документів, які подає суб’єкт господарювання для отримання ліцензії на право торгівлі або зберігання пального, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і заміна його на будь – який документ, що надає право на виконання робіт підвищеної небезпеки;

– підвищити з 01 січня 2021 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10,00 грн/т до 30 грн/тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2024 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну);

ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти з 01 січня 2021 року збільшити в 2 рази та передбачити їх підвищення  у 10 разів у 2029 році (поступово).

–  диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод встановити в залежності від районів річкових басейнів замість басейнів річок.

– зменшення ставки акцизного податку на відходи тютюнової сировини;

– посилення контролю за використанням обладнання та сировини для промислового виробництва тютюнових виробів;

– скасування рентної плати за використання лісових ресурсів та перенесення її до складу земельного податку, що значно спрощує адміністрування;

– доповнити  перелік документів необхідних для отримання ліцензій на  пальне декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

  • виокремити в окремий пункт порядок маркування пива, а також сидру і перрі (без додавання спирту), які реалізуються в Україні;
  • не застосовувати до розливу сидру і перрі (без додання спирту), встановлені обмеження щодо використання спеціальної тари для розливу алкогольних напоїв.

– скасування ліцензії у разі несплати або сплати у неповному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

зменшити поріг середньо ринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року;

– врегулювати питання сплати єдиного соціального внеску, частини чистого прибутку, дивідендів  у разі використання єдиного рахунку;

– врегулювати питання сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування суб’єктами, що здійснюють торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів;

– розширити повноваження контролюючих органів щодо отримання інформації щодо банківських рахунків платників податків, тощо.

2 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X