Головна » Бухгалтеру » Консультації » Про надомну роботу
Консультації

Про надомну роботу

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Серед основних сфер діяльності, де може ефективно застосовуватися надомна праця, можна виокремити такі:

 1.  складання й ремонт різних видів техніки (побутової, автомобільних приладів, комп’ютерів) та меблів;
 2. дизайнерські послуги;
 3. догляд за хворими і людьми похилого віку;
 4. навчання дорослих (мова, комп’ютер, спорт, танці, музика тощо);
 5. консультативна допомога (юридична, психологічна, бізнес-консультування, астрологія);
 6. медична допомога;
 7. бухгалтерський облік та аудит;
 8. робота на телефоні;
 9. розроблення програмного забезпечення і різних мультимедійних продуктів;
 10. редагування, переклад, коректура та мала поліграфія;
 11. приготування обідів, виготовлення окремих видів кулінарної продукції для реалізації; виготовлення різних швейних і в’язаних виробів, взуття, прикрас, деталей інтер’єру, ікебана;
 12. розведення домашніх тварин і догляд за ними; відеозйомка та виготовлення відеофільмів; музичний супровід свят тощо.

Положенням № 275, передбачено переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому, а саме:

—   жінки, що мають дітей віком до 15 років;

—    інваліди й пенсіонери (незалежно від виду призначеної пенсії);

—    особи зі зниженою працездатністю, яким в установленому порядку рекомендовано роботу в надомних умовах;

—    особи, що доглядають за інвалідами або членами сім’ї, які тривалий час хворіють і за станом здоров’я потребують догляду;

—   особи, зайняті на сезонних роботах (у міжсезонний період), а також які навчаються в навчальних закладах з очною формою навчання;

—   особи, які з об’єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в цій місцевості (наприклад, у районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси).

Пунктом 3 Положення № 275 передбачено можливість залучення до виконання завдань надомника і членів його сім’ї.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний визначити працівникові робоче місце та забезпечити його потрібними для роботи засобами. Робочим місцем надомника може бути його квартира або інші підходящі приміщення, які йому належать, у т. ч. і не за місцезнаходженням (юридичною адресою) підприємства, тобто в іншій місцевості (населеному пункті). Квартира надомника має відповідати певним вимогам. Зокрема, у пункті 9 Положення № 275 зазначено, що організація трудових процесів удома допускається лише для осіб, які мають потрібні житлово-побутові умови. Обстежують житлово-побутові умови надомника представник робо­тодавця за участю представника профспілкового органу, а також у потрібних випадках — представники органів санітарного та/або пожежного нагляду. Якщо на підприємстві профспілковий орган відсутній, до обстеження доцільно долучити членів представницького органу трудового колективу, наприклад ради трудового колективу. Під час обстеження слід звернути увагу на те, чи не створить виконання надомником дорученої роботи незручностей сусідам, адже згідно з пунктом 12 Положення № 275 доручати надомникам такі роботи забороняється.Результати обстеження оформлюють актом.

Обмеження, встановлені законодавством про сумісництво, на надомників не поширюються.

Під час оформлення на роботу надомник, так само як й інші категорії працівників підприємства, згідно зі статтею 24 КЗпП зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Згідно з вимогами КЗпП трудовий договір із працівниками укладається, як правило, у письмовій формі. Відповідна норма передбачена і Положенням № 275 для надомників. Разом із тим на сьогодні законодавством про працю не передбачено будь-яких юридичних наслідків для сторін договору у разі недотримання його письмової форми, у т. ч. визнання договору в такому випадку недійсним.
У письмовому трудовому договорі (додаток 2) слід чітко визначити основні й додаткові зобов’язання сторін, зокрема й ті, що передбачені законодавством для надомників, а також:

 •  найменування підприємства-роботодавця;
 • конкретні умови праці працівника;
 • умови оплати праці; види робіт, що підлягають виконанню;
 • адресу робочого місця надомника тощо.

Крім цього, у трудовому договорі слід зазначити його вид.

Відповідно до статті 23 КЗпП із надомником, як і з іншими працівниками, може бути укладено: 

 • безстроковий трудовий договір, що укладається на невизначений строк;
 • трудовий договір на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
 •  трудовий договір на час виконання певної роботи.

Надомну роботу за трудовим договором працівників підприємства не слід плутати із роботою вдома фізичних осіб — підприємців за цивільно-правовими договорами. У разі укладення цивільно-правових договорів оплачується не процес праці, а її результат, який визначається після закінчення робіт і оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і провадиться оплата.

Укладення трудового договору оформляють наказом чи розпорядженням роботодавця про прийняття працівника на роботу. 
Слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під час оформлення на роботу надомника слід ознайомити під розписку і з відповідними локальними нормативними актами підприємства, зокрема, з:

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • колективним договором;
 • посадовою (робочою) інструкцією.

за матеріалами Управління праці

20 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X