Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Проект змін до Порядку електронного адміністрування ПДВ
Держоргани інформують

Проект змін до Порядку електронного адміністрування ПДВ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Повідомлення

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість” розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (далі – Закон № 466-ІХ).

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, установлено, що під час розрахунку показника ∑ПопРах враховується, зокрема, сума коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у системі електронного адміністрування податку відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях за періоди починаючи з 01 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку.

Разом з тим Законом № 466-ІХ врегульовано питання щодо перерахунку реєстраційної суми платника у випадку відновлення за рішенням контролюючого органу його реєстрації платником податку на додану вартість, анульованої за рішенням контролюючого органу.

Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації, особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 Кодексу.

З огляду на зазначене виникає необхідність у внесенні змін у діючий Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 (зі змінами).

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника:

поштову – 04053, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Департамент правової роботи;

електронну – l.kolianovska@tax.gov.ua

Крім не суттєвих узгоджень, основними змінами є:

1.Дії із електронним рахунком в системі СЕА ПДВ

Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який перераховуються кошти:

таким платником (з поточного рахунку) у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку;

посадовою особою контролюючого органу у сумі готівкових коштів, стягнутих відповідно до вимог статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку;

Казначейством у сумі коштів, повернутих як надміру сплачені податкові зобов’язання з податку на додану вартість відповідно до пункту 43.4 1 статті 43 Кодексу.

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі

2. Перерахунок суми (Σ Накл)

ДПС протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника податку за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили, здійснює перерахунок суми (∑Накл) такого платника за звітний (податковий) період, у якому відбулося анулювання реєстрації платника податку, яке скасоване (відмінене). Такий перерахунок здійснюється ДПС шляхом перерахунку суми (∑Накл) окремо по кожному її показнику. При цьому перерахунок суми (å Накл) такого платника не здійснюється контролюючим органом у випадку, коли: на момент скасування рішення про анулювання реєстрації, особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку,або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 Кодексу.

3. Розрахунок показника Σ ПопРах

Під час розрахунку показника Σ ПопРах також враховується сума коштів:

вилучених контролюючим органом відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди починаючи
з 01 липня 2015 р., визначеними платником податків у податковій декларації з податку або уточнюючому розрахунку;

у разі проведення органами Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зі спрямуванням коштів надалі відповідно до Закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку.

При цьому для поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.

4. Визначення суми перевищення (ΣПеревищ

Загальна сума перевищення (ΣПеревищ) визначається за кожний звітний (податковий) період наростаючим підсумком

ДПС

24 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X