Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » «Прописку» скасують остаточно, а реєстрація місця проживання буде онлайн: Рада прийняла законопроект за основу.
Ініціативи законотворців

«Прописку» скасують остаточно, а реєстрація місця проживання буде онлайн: Рада прийняла законопроект за основу.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

15 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект 5463 про скасування штампа в паспорті і додатки з реєстрацією до ID-картки. 

В цілому, законопроект передбачає створення певної бази громадян в електронному вигляді з коректними адресами їх проживання.

Безумовно, такий закон дуже стане в нагоді, якщо на наступних виборах Президента українці будуть голосувати онлайн. Адже зараз Мінціфра активно працює над тим, як «ціфровізованнимі» населення України.

Так, за словами доповідача проекту – народного депутата Михайла Крячко, законопроект передбачає:

  1. впровадження електронної реєстрації місця проживання,
  2. скасування штампа про «прописку» в паспорті громадянина України,
  3. закріплення реєстру територіальних громад в електронній формі та їх інтеграція з інформаційною системою Державної міграційної служби;
  4. ліквідацію прив’язки звернення за пенсією за місцем проживання.

З цією метою впроваджуються норми про декларування місця проживання онлайн за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія».

«Замість необхідності відвідувати 3 установи, громадяни будуть витрачати 10 хвилин на заповнення самого заяви і одну добу на його обробку.
Після прийняття закону всі дані про місце проживання громадян будуть перевірені і стануть коректними.І саме завдяки цим нормам реєстрація місця проживання онлайн без відвідування будь-якого органу стане можливою для всіх », – сказав Крячко.

В той же час ГНЕУ ВР попереджає про ризики такого законопроекту для громадян:

«Реєстрація місця проживання (на відміну від декларування місця проживання) пов’язана з певними майновими правами людини на відповідне житло, включаючи право постійного проживання в ньому.

Після приватизації державного житлового фонду виникла категорія осіб, які проживають в приватизованій житло, але які не є його власниками, а право на постійне користування таким житлом осіб, з урахуванням частки яких це житло свого часу надавалося, фіксувалося пропискою в такому житлі (нині реєстрація).

Закон повинен враховувати такі соціальні обставини і захищати права такої категорії осіб.

Однак в ч. 3 ст. 22 проекту, навпаки, передбачається, що «зняття з реєстрації місця проживання здійснюється також на підставі заяви власника житла про зняття з реєстрації місця проживання осіб, зареєстрованих в такому житлі до його вступу в права власності на це житло, поданої до органу реєстрації за місцем знаходження цього житла », що, по суті, прямо скасовує існуючі нині житлові права зазначених вище осіб.

Прийняття та реалізація зазначених норм може, на наш погляд, мати вкрай негативні соціальні наслідки, оскільки дозволяє, наприклад , використання цієї норми власником приватизованого житла проти інших або колишніх членів своєї сім’ї, позбавляючи їх житлових прав ».

Також в статті 22 законопроекту прописано, що внесення в реєстр територіальної громади інформації про зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день отримання органом реєстрації заяви особи або не пізніше наступного робочого дня, в разі його отримання в неробочий час.

У разі, якщо особа не досягла 14-річного віку або визнано судом обмежено дієздатним або недієздатним, – подача заяви про зняття з реєстрації місця проживання здійснюється одним із законних представників за згодою другого законного представника. Зняття з реєстрації місця проживання особи у віці від 14 до 18 років здійснюється за згодою законних представників цієї особи або одного з них.

Про факт зняття з реєстрації місця проживання орган реєстрації в день внесення інформації до реєстру територіальної громади направляє повідомлення заявнику засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку. Стаття 28 законопроекту регулює особливості зміни інформації, внесеної до реєстру територіальної громади про зареєстроване або задекларованому місці проживання.

Нижче наводимо її дослівно.

«Стаття 28. Особливості зміни інформації, що внесена до реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого або задекларованого місця проживання

  1. Орган реєстрації виключає з реєстру територіальної громади інформацію про зареєстроване (знімає з реєстрації місце проживання) або задеклароване місце проживання (перебування) особи також на підставі:

1) повідомлення територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, про:

реєстрацію смерті особи, сформованого на підставі повідомлення, що надійшло з органу державної реєстрації актів цивільного стану;

смерть особи із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа  померлої особи, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

2) заяви власника (співвласників) житла, інших осіб про смерть особи. До заяви додається свідоцтво про смерть особи; 

3) припинення особою громадянства України або скасування рішення про набуття громадянства України;

4) припинення підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

5) повідомлення відповідної спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту про втрату підстав для отримання особами соціальних послуг, які надаються їм відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”;

6) судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

7) припинення підстав на право користування житлом (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житла, закінчення / припинення навчання в навчальному закладі (у разі декларування місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів;

8) заяви власника (співвласників) житла, уповноважених осіб інших житлових приміщень, у разі якщо місце проживання особи було задеклароване;

9) повідомлення уповноваженої особи навчального закладу про втрату підстав для проживання осіб у гуртожитку, що належить до сфери управління цього навчального закладу.

У разі, якщо місце проживання особи було задеклароване на підставі договору оренди, виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване місце проживання особи за заявою власника (співвласників), уповноважених осіб інших житлових приміщень здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди або його дострокового розірвання чи визнання його нікчемним.

Положення підпункту 8 частини 1 цієї статті не поширюється на виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване місця проживання неповнолітніх осіб, місце проживання яких задеклароване за адресою задекларованого місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників, крім декларування місця проживання на підставі договору оренди, а також щодо інформації про задеклароване місце проживання співвласника (співвласників) житла.

  1. Орган реєстрації у разі виявлення в реєстрі територіальної громади помилкових відомостей про особу повідомляє їй про це протягом семи робочих днів з дня виявлення такого факту, засобами телефонного, електронного або поштового зв’язків, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (перебування). Орган реєстрації передає відповідну інформацію в установленому Кабінетом Міністрів України порядку для внесення змін до Єдиного державного демографічного реєстру.
  2. У разі виявлення особою внесених помилкових відомостей про себе до реєстру відповідної територіальної громади із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно місця проживання особи, звертається до органу реєстрації, який зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення особи внести необхідні відповідні зміни в установленому Кабінетом Міністрів України порядку до реєстру територіальної громади.
  3. Про факт внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади про місце проживання особи, за декларацією, поданою в електронній формі, орган реєстрації у день внесення надсилає повідомлення заявнику за допомогою засобів телефонного, поштового або електронного засобів.
  4. У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів, вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних про дату реєстрації або декларування місця проживання / перебування, із подальшим внесенням цієї інформації до ВІС центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, з подальшим внесенням до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».

 

СЮГ


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X