Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » РОЗ’ЯСНЕННЯ від 24.11.2014 р. N 17.4-12/52 Держстату відносно заповнення форми 1-опт
Нормативна база бухгалтера

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 24.11.2014 р. N 17.4-12/52 Держстату відносно заповнення форми 1-опт

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-опт (квартальна, річна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”

 І. Загальні положення

 1.1. Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-опт (квартальна, річна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” (далі – форма).

1.2. Форма містить дані щодо діяльності юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля (далі – підприємств), за  І, ІІ, ІІІ квартали і в цілому за рік.

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396, критерієм віднесення торгівлі до оптової виступає тип покупця і характер використання товару (з підприємницькою метою, тобто у виробництві або для перепродажу), а не кількість товарів, що закуповується.

Зміст форми відображає дані первинної облікової документації: актів приймання-передачі основних засобів, товаро-транспортних накладних, бухгалтерських документів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку нафтопродуктів, які надійшли на АЗС та інших документів.

ІІ. Зміст форми

 2.1. У рядку 106 форми розділу 1 містяться дані щодо середньої кількості працівників (штатних та позаштатних, працюючих за цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників) у цілому за рік. Основні методологічні положення щодо визначення показника форми “кількість працівників” містить Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286 (зі змінами) та зареєстрована в Мін’юсті України 30.11.2005 за № 1442/11722.

2.2. У рядку 200 розділу 2 форми містяться дані щодо обсягів перепродажу (продаж без перероблення) підприємствами від свого імені нових або вживаних товарів (готових виробів) без ПДВ і акцизу на момент їх відпуску, придбаних за власний рахунок без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій: фасування, сортування крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл, складання, перемішування тощо), роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам (крім населення) для їх використання або подальшого продажу як у межах України, так і на експорт. Обсяги перепродажу також можуть уключати інформацію про відшкодування покупної вартості товарів та отримання доходу (торгової націнки) у випадку передачі підприємством партії товару на умовах консигнації іншому підприємству або фізичній особі-підприємцю, які безпосередньо здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі.

Дані форми щодо перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі (графа 3) та товарів виробництва України (товари, які вироблені підприємствами на території України) (графа 4) містять інформацію, сформовану на підставі власної оцінки підприємств.

2.3. У графах 5 і 6 розділу 2 містяться дані, які враховують запаси товарів на кінець звітного періоду в кількісному та вартісному вимірах, які призначені для перепродажу.

2.10. У рядку 401 розділу 3  відображається оптовий товарооборот за рік, у рядках з 402 по 405 – оптовий товарооборот за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал і ІV квартал відповідно, у тисячах гривень, з одним десятковим знаком.

2.11. Розділи 1, 3 заповнюються у звіті за рік.

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі ” від 29 листопада 2013 року № 18.1-12/32 є недійсними.

 

 

Директор департаменту

статистики торгівлі                                                                    А. О. Фризоренко

 

14 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X