Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”
Держоргани інформують

Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 12.08.2020 р. N 19.1.2-12/23-20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
________________ Ігор Вернер
12 серпня 2020 року

Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”

I. Загальні положення

1. Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці” (далі – форма N 3-борг) державного статистичного спостереження “Стан виплати заробітної плати”.

2. Показники форми N 3-борг включають дані щодо юридичних осіб  (далі – підприємства) про суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, про суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності.

3. Показники форми N 3-борг ґрунтуються на даних первинної облікової документації, документів бухгалтерського обліку (особові рахунки працівників, Головна книга, Касова книга) та фінансової звітності, передбачених нормами чинного законодавства.

4. Не є заборгованістю з виплати заробітної плати не виплачені до кінця місяця суми по розрахунках з оплати праці та суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності, якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві встановлено у тому самому місяці, за який проведені нарахування.

5. Невиплачена сума нарахованої заробітної плати працівникам упродовж наступного місяця після встановленої на підприємстві дати її виплати є заборгованістю з виплати заробітної плати, інформація щодо якої міститься у рядках 2010 – 2030 та 2050 форми.

6. Правильність даних, наведених у формі N 3-борг, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

рядок 2010 > або = рядок 2020;

рядок 2010 (у звіті на 1 лютого) = рядок 2020;

рядок 2010 > або = рядок 2050;

якщо рядок 2010 > 0, то рядок 2030 > 0;

якщо рядок 2010 > 0 або 2040 > 0, то рядок 2000=0;

якщо розділ 1 рядок 2000 не заповнений, то обов’язково заповнюється розділ 2.

7. Форма N 3-борг складається із двох розділів:

Розділ 1. Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці;

Розділ 2. Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації).

Також форма N 3-борг містить пояснення щодо основної причини відхилення суми заборгованості за розрахунками з оплати праці більше чи менше 25 % порівняно з попереднім періодом.

ІІ. Показники форми N 3-борг (місячна)

1. У разі відсутності на підприємстві, установі, організації заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у розділі 1 рядок 2000 містить позначку “V”, а всі інші рядки форми не містять даних.

2. Рядок 2010 розділу 2 вміщує дані щодо загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати (тис. грн з одним десятковим знаком), строк виплати яких минув до 1 числа місяця, наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків з працівниками.

3. Наприклад, якщо звіт за формою N 3-борг складений на 1 травня, то показники форми містять інформацію про суму повністю або частково не виплачених нарахувань з оплати праці за січень – березень звітного року та попередні періоди (звітного та попередніх років).

4. У рядку 2010 показник “Сума заборгованості з виплати заробітної плати” містить інформацію щодо нарахованих, але не виплачених нарахувань з оплати праці всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам; працівникам, які працюють за сумісництвом; особам, які працюють за цивільно-правовими договорами; звільненим працівникам, поновленим на посаді за рішенням суду та іншим особам, яким було здійснено нарахування з оплати праці та з якими не здійснено своєчасні розрахунки.

5. Рядок 2010 містить не виплачені працівникам нарахування: заробітна плата (основна та додаткова), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду (рахунки 47, 66, 81, або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків – рахунки 47, 66; для бюджетних установ – рахунки 66, 67, 65).

6. Відображена в рядку 2010 інформація не враховує:

суми обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати згідно з чинним законодавством (наприклад: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір);

суми заборгованої заробітної плати, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата).

7. Відображена в рядку 2010 сума узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

8. Рядок 2020 розділу 2 містить дані про суми не виплаченої заробітної плати працівникам за попередні роки (тис. грн з одним десятковим знаком).

9. У звіт за формою N 3-борг станом на 1 лютого інформація, яку містить рядок 2020, дорівнює інформації, яку містить рядок 2010 цієї форми, унаслідок того, що строк розрахунків із працівниками з оплати праці за січень ще не настав.

10. У звітах наступних звітних періодів дані, що містить рядок 2020, менше даних, що містить рядок 2010, на суму, що була виплачена в поточному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.

11. Рядок 2030 розділу 2 уміщує дані щодо кількості всіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників, поновлених на посаді за рішенням суду та інших осіб, яким нараховано заробітну плату) (осіб), яким своєчасно не виплачено заробітну плату, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду.

12. Рядок 2040 розділу 2 містить інформацію про суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (тис. грн з одним десятковим знаком), строк виплати якої минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому у пункті 2 цього розділу роз’яснень. Цей рядок уміщує інформацію щодо заборгованості як за рахунок коштів Фонду соціального страхування (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання), так і за рахунок коштів підприємства, з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

13. У рядку 2050 розділу 2 показник “Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів” містить дані від установ та організацій, оплата праці в яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації “2111 – заробітна плата”) та які своєчасно не розрахувалися з працівниками (тис. грн з одним десятковим знаком).

Також рядок 2050 уміщує інформацію щодо суми не виплачених компенсаційних виплат працівникам, передбачених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (код статті бюджетної класифікації “2710 – виплата пенсій і допомоги”).

Директор департаменту
соціальної статистики Держстату

Інеса Сеник

71 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X