Головна » Бухгалтеру » Консультації » Що робити при зупинці реєстрації ПН/РК та коли платники вважаються ризиковими: на актуальні запитання відповідають податківці.
Консультації

Що робити при зупинці реєстрації ПН/РК та коли платники вважаються ризиковими: на актуальні запитання відповідають податківці.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
 

 В яких випадках призупиняється реєстрація податкових накладних

 
Зупинення реєстрації податкових накладних платникам ПДВ в Єдиному реєстрі податкових накладних відбувається у випадку, коли підприємство включено в Журнал ризикових платників або по відображеній в поданій на реєстрацію податковій накладній операції спрацьовують критерії ризиковості господарської операції.
У першому випадку включення в перелік ризикових платників податків здійснюється Комісією регіонального органу ДПС шляхом прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості. Дане рішення виноситься на підставі розгляду Комісією відповідних матеріалів, які свідчать про здійснення суб’єктом господарювання ризикових операцій, шляхом поіменного голосування членами Комісії.
У другому випадку призупинення реєстрації податкової накладної відбувається в автоматизованому порядку системою моніторингу ризикових операцій, яка представляє собою програмне забезпечення із відповідним алгоритмом визначення операції як ризикової за критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019.
 

Що робити у випадку блокування податкових накладних

 
Адже це зайві проблеми в розрахунках з контрагентами.
 
Для уникнення призупинення реєстрації податкових накладних передбачений такий механізм як подання платником ПДВ Таблиці даних платника податку, в якому зазначаються коди УКТЗЕД товарів або ДКПП послуг, які підприємством на постійній основі придбаваються/постачаються, з обов’язковим долученням відповідного пояснення з посиланням на податкову та іншу звітність щодо реальності здійснення своєї господарської діяльності, забезпеченості необхідними обсягами майнових, трудових ресурсів, технологічним обладнанням і т.д. Після розгляду такої Таблиці даних платника і відсутності податкових ризиків Комісією податкового органу приймається рішення про її врахування, і в подальшому реєстрація податкових накладних щодо реалізації товарів/послуг по зазначеих у Таблиці даних кодах УКТЗЕД товарів або ДКПП послуг не призупиняється.
 

 Як подати Таблицю даних

 
Таблиця даних платника податку подається платником податку виключно в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.
 
Податкова служба постійно розміщує на своєму офіційному вебпорталі відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися таблиця даних платника податку.
 

Скільки часу треба комісії, щоб розглянути Таблицю даних платника

 
Таблиця даних платника податку з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання.
Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку.
У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування.
 

 Чи має право платник податку оскаржити рішення Комісії ГУ ДПС про неврахування Таблиці даних

 
Так, має. Таблиця даних платника податку враховується у разі надходження до контролюючого органу рішення суду про скасування рішення про неврахування таблиці даних платника податку, яке набрало законної сили.
 

Коли підприємство може бути віднесене до Журналу ризикових платників ПДВ

 
Є 8 основних критеріїв ризиковості платника податку, які є підставами для включення в Журнал ризикових. Перш за все, зрозуміло, це наявність ризикових операцій в діяльності суб’єкта господарювання, пов’язаних з формуванням та розповсюдженням «схемного» податкового кредиту з ПДВ, мінімізацією податкових зобов’язань.
 
Серед інших критеріїв є, зокрема:
 
– юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ);
– платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних періоди;
– платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період.
 

 Який механізм виключення платника ПДВ з переліку ризикових

 
Основна передумова – усунення попередньо встановлених податкових ризиків, які стали підставою для включення в перелік ризикових, або їх спростування шляхом направлення копій первинних документів для підтвердження реальності господарських операцій.
 
Комісією ГУ ДПС розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
 
При виявленні таких обставин та/або отримання інформації, та прийняття комісією рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку платник отримує таке рішення в електронному кабінеті в день його прийняття.
 
Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.
 
 
43 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X