Головна » Бухгалтеру » Консультації » Щодо заповнення розділу 4 податкової декларації ПДВ з липня 2015 р.
Консультації

Щодо заповнення розділу 4 податкової декларації ПДВ з липня 2015 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Податківці в інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР” (категорія 101.27) зазначили, що  суми переплат з ПДВ, що обліковуються у інтегрованій картці платника податку (далі – ІКПП) станом на 1 липня 2015 року, підлягають відображенню в розділі ІІІ декларації з ПДВ за липень 2015 року.

Якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену у рядку 25.1 декларації за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, то:

  • така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;
  • сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;
  • сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.

 Рядок 20.2 декларації передбачений для відображення суми залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір реєстраційної суми. Рядок 20.2 декларації заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.

Значення рядка 20.2 декларації відповідає значенню рядка 27 декларації.

Формою декларації передбачено, що у разі заповнення рядка 20.2 декларації у її складі подається додаток 2 (Д2).

У додатку 2 (Д2) обліковуються суми залишку від’ємного значення податку попередніх звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли.

Суми від’ємного значення податку попередніх податкових періодів, що обліковуються у додатку 2 (Д2), до розділу III декларацій 0110 за звітні (податкові) періоди, починаючи з лютого 2015 року/I кварталу 2015 року, не переносяться, а відображаються в розділі IV таких декларацій.

При цьому, з урахуванням вимог пп. 4 п. 34 підрозд. 2 розд. XX ПКУ розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

     1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу III декларації за червень 2015 року.

     Якщо платник ПДВ є суб’єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121 – 0123 або 0130, значення рядка 24 розділу III кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121 – 0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу III відповідної декларації за липень 2015 року;

     2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі ”а” перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

     Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ IV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X