Головна » Бухгалтеру » Консультації » Травма: Порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС
Консультації

Травма: Порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

   Працюючи в колективі, ми розуміємо, що крім роботи у наших співробітників є життя за його межами, і часом у ньому трапляються непередбачувані події. Працівники отримують травми, потрапляють у ДТП, стають учасниками або призвідниками бійки, а іноді це відбувається в стані алкогольного сп’яніння – усього й не перерахувати. Звичайно, коли у нас усе добре, говорити про такі речі не хочеться. Але бути пильним і дотримуватися чіткого алгоритму дій у будь-якій із перерахованих ситуацій роботодавцеві треба завжди.

 У зв’язку з численними зверненнями від страхувальників управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України у Рівненській області роз’яснює порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд).

Виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,  в тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, проводяться Фондом відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності, за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст. 22 Закону № 1105).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності (далі – ЛН), здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із Фондом (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Відповідно до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189, у разі звернення хворого з приводу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві без направлення підприємства в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого лікуючий лікар вказує дату та час звернення хворого; дату, час, місце та обставини травми; вид травми (виробнича чи побутова) зі слів хворого, які надалі не можуть виправлятись або змінюватись.

Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, чітко визначений порядок заповнення графи «Причина непрацездатності» у ЛН – обов’язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи.

«Причина непрацездатності»:

  1.  пункт 5 – «невиробнича травма»,
  2.  пункт 2 –«професійне захворювання та його наслідки»,
  3. пункт 4 – «нещасний випадок на виробництві та його наслідки».
  4. Пункти 2 та 4 виправленню не підлягають.

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону № 1105.

 Відповідно до Положення «Про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності», затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13, комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

При прийнятті рішення щодо призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі нещасний випадок невиробничого характеру – «невиробнича травма», комісія (уповноважений) із соціального страхування з’ясовує обставини та причини нещасного випадку, що стався з працівником, і приймає рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, що фіксується у протоколі засідання комісії. Крім цього використовує дані Акта форми НТ, який складається відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 ( далі – Порядок № 270).

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти непов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі – нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров’я або смерті потерпілих (п. 2 Порядку № 270).

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії – посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії – керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу. Відповідно до п. 8 Порядку № 270 розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих, нещасних випадків, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасних випадків, які сталися внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або дорожньо-транспортної пригоди, проводиться органом досудового розслідування. Акти за формою НТ, які затверджуються керівником органу (організації), що проводив розслідування, зберігаються в організації разом із матеріалами розслідування протягом 45 років.

Статтею 23 Закону  № 1105 передбачені підстави для відмови в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності, а саме:

  • у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
  • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
  • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
  • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
  • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням;
  • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати.

Під час призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства повинна переконатися у відсутності підстав, що стали б причиною відмови в наданні допомоги по кожному із зазначених вище випадків.

Особливо звертаємо увагу на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням (п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

У разі, коли в ЛН є позначка, що застрахована особа на момент отримання травми була у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, комісія із соціального страхування підприємства з’ясовує обставини травмування і встановлює причинний зв’язок травми з вживанням алкоголю, наркотичних, токсичних речовин. Якщо такий зв’язок встановлено, комісія приймає рішення про відмову в наданні допомоги. У випадку, коли травма не пов’язана з вживанням алкоголю та згаданих вище речовин, допомога надається на загальних підставах.

На практиці також трапляються випадки, коли в ЛН причиною непрацездатності визначено код 4 – «нещасний випадок на виробництві та його наслідки», а фактично нещасний випадок стався не в процесі виконання працівником своїх трудових обов’язків, тобто непов’язаний з виробництвом.

Після отримання такого листка непрацездатності, в якому зазначено «Причина непрацездатності: нещасний випадок на виробництві та його наслідки – 4», відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, на підприємстві створюється комісія для розслідування нещасного випадку. За результатами розслідування при визнанні нещасного випадку таким, що непов’язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-1/НП, який комісія із соціального страхування підприємства бере до уваги при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду і подає заяву-розрахунок з кодом причини непрацездатності 5 – «невиробнича травма».

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування про надання матеріального забезпечення страхувальник подає до Фонду заяву-розрахунок для проведення фінансування листків непрацездатності. Фінансування проводиться відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.

За  2020 рік по управлінню виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області згідно з поданими страхувальниками області заявами-розрахунками на фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду профінансовані витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за кодом «невиробничі травми»  у сумі 44,4 млн грн, що становить 14% від загальної суми витрат по тимчасовій непрацездатності. Травми склали 155938 календарних днів, що становить 15% від загальної кількості днів тимчасової непрацездатності.

З метою контролю за правомірністю використання коштів Фонду щодо надання матеріального забезпечення при поданні заяви-розрахунку, куди включено ЛН по травмах, спеціалістами робочих органів виконавчої дирекції Фонду додатково приймаються копії пояснень застрахованих осіб та акти розслідування травм невиробничого характеру.

ФСС та його відокремлені підрозділи на місцях тісно співпрацюють з комісіями (уповноваженими) із соціального страхування підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців – роботодавців з питання правомірного прийняття рішення щодо надання матеріального забезпечення за ЛН, страхових виплатах за рахунок коштів Фонду. Потрібно відмітити хорошу роботу комісій (уповноважених) із соціального страхування саме в турботі про застрахованих осіб. Разом з тим, при проведенні перевірок правомірного використання страхувальниками коштів Фонду спеціалістами управління неодноразово виявлялись порушення дотримання вимог чинного законодавства України, які були допущені саме внаслідок недосконалої роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування, що несе за собою штрафні санкції.

З метою злагодженої роботи між Фондом та страхувальниками,  звертаємо увагу страхувальників-роботодавців на досконале проведення розслідування травм невиробничого характеру.

За необхідності з викладених вище питань завжди нададуть консультацію:

– страхові експерти з охорони праці;

– спеціалісти відділу експертизи тимчасової непрацездатності (лікарі);

– спеціалісти юридичного відділу;

– спеціалісти відділу страхових виплат та матеріального забезпечення.

 

 

ФСС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X