Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » УВАГА ПРОЕКТ ДЕРЖАРАЦІ ПЕРЕВІРКИ!
Держоргани інформують

УВАГА ПРОЕКТ ДЕРЖАРАЦІ ПЕРЕВІРКИ!

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Не встигли скасувати в суді 295 Постанову КМУ, так вони нову запускають і знову інспекційні перевірки, як ось, будь ласка, на сайті Мінсоцполітики з’явився новий проект постанови. Пропонуємо його для ознайомлення.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2019 р. №

Київ

 

Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю

 

Відповідно до частини першої статті 259 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 „Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013, № 60, ст. 2151) зміни, що додаються. 

3. Рекомендувати міським радам міст обласного значення та сільським, селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад під час здійснення повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуватися цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                         В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів              України

від_____________2019 р. №______

 

 ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 липня 2013 р. № 509

 

У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому зазначеною постановою:

 

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

„2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами 3-7 цього пункту), керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами 4-6 цього пункту) (далі − уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

  • рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
  • акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, проведеного у зв’язку з невиконанням вимог припису;
  • акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників;
  • акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїздного інспектування;
  • акта перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю”.

 

2. Пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

„3. Справа про накладення штрафу (далі – справа) розглядається у сорокап’ятиденний строк з дня одержання уповноваженою особою документів, зазначених в абзацах третьому-сьомому пункту 2 цього Порядку.

Про дату одержання документів, зазначених в абзацах третьому-сьомому пункту 2 цього Порядку, уповноважена посадова особа письмово повідомляє суб’єкта господарювання та роботодавця не пізніше ніж через п’ять днів після їх отримання рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

3. Під час розгляду справи, досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі документів, зазначених в абзацах третьому-сьомому пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий – надсилається протягом трьох днів з дня складання суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. У разі надсилання примірника постанови засобами поштового зв’язку у матеріалах справи робиться відповідна позначка.

У разі відсутності підстав для складання постанови про накладення штрафу уповноважена посадова особа письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання чи роботодавця у строки, визначені абзацом першим пункту 3 цього Порядку.”.

4. Пункти 5-8 виключити.

Додаткові матеріали

Мінсоцполітики

36 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X