Головна » Бухгалтеру » Консультації » Відповідальність за порушення в сфері готівкового обігу
Консультації

Відповідальність за порушення в сфері готівкового обігу

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Відповідальність за порушення касової дисципліни в чинному законодавстві представлена у вигляді адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання та фінансової відповідальності суб’єктів господарювання. Ця відповідальність визначена за порушення граничної суми розрахунків готівкою, встановлених постановою КМУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі – Постанова № 210), – згідно із ст. 16315 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» КпАП та за порушення норм з регулювання обігу готівки – згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436).

Постановою № 210 встановлена гранична сума розрахунків готівкою:

• підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 тис. гривень;

• фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 тис. гривень;

• фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 тис. гривень.

Відповідальність за порушення наведених вище норм передбачена ст. 16315 КпАП та тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи (керівника та головного бухгалтера) – від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн.). Дія, скоєна особою, яка протягом року піддавалась адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне накладення штрафу від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн.).

Слід зауважити, що фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, до адміністративної відповідальності за ст. 16315 КпАП не притягуються. Крім того, у разі, коли таке правопорушення було разовим, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення (ст. 38 КпАП).

Статею 1 Указу № 436 передбачені такі види порушень норм з регулювання обігу готівки та штрафні санкції за них:

– перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день;\

– неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) готівки в касах – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

– витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім грошових коштів, що отримані з кас установ банків) на виплати, пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – в розмірі здійснених виплат;

– перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – в розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

– проведення готівкових розрахунків без надання отримувачем грошових коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених грошових коштів.

Ольга Буркун,

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2015 г.

64 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X