Головна » Бухгалтеру » Консультації » Власні приміщення підприємства в інших регіонах, ніж його місцезнаходження
Консультації

Власні приміщення підприємства в інших регіонах, ніж його місцезнаходження

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Підприємство (юридична особа) не має відокремлених структурних підрозділів, але має власні (орендовані) приміщення в різних регіонах України, де працюють наймані працівники такого підприємства. До якого бюджету сплачувати ПДФО за найманих працівників?

Для розділу IV ПКУ поняття «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, визначеному ГКУ, ст. 55 якого суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’я­заннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому зазначені суб’єкти мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Порядок організації структури підприємств, відповідно до якої підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо) визначено ст. 64 ГКУ.

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються у порядку, встановленому статутом підприємства або іншими установчими документами.

При цьому підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 

Водночас при створенні підприємством філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів питання про розміщення таких підрозділів підприємства необхідно погоджувати з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ. Це означає, що ПДФО, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюд­жету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Якщо суми ПДФО нараховуються відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб за звітний період, то вони перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 ст. 168 ПКУ).

Читати по темі:  Сплата єдиного податку ФОП 1 гр. під час перебування у відпустці та на лікарняному

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, то всі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаход­женням неуповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаход­женням відокремлених підрозділів, а у випадках, передбачених ПКУ, — за місце­знаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) (пп. 168.4.4 ст. 168 ПКУ).

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Тобто якщо в платника податків крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі (пп. 7.1 Порядку № 1588).

Отже, ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місце­знаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) у різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники підприємства.

ОДНАК

Якщо таке питання стосуватиметься ФОПа, тоді ситуація інша.

Статус податкового агента щодо ПДФО мають, зокрема, самоза­йняті особи. Податковий агент зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм (пп. 14.1.180 ст. 14 ПКУ).

Читати по темі:  Як фізособі отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів?

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ, відповідно до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету за правилами БКУ. Тобто ПДФО, який сплачується (перераховується) податковим агентом — фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи в органах доходів і зборів (ст. 64 БКУ).

ФОП, відповідальна за нарахування та утримання податків, сплачує (перераховує) їх до відповідного бюджету (пп. 168.4.5 ст. 168 ПКУ) у разі:

  • якщо ФОП є податковим агентом, — за місцем реєстрації в контролюючих органах;
  • нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам — за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);
  • у всіх інших випадках — за її податковою адресою.

Тобто податковий агент — ФОП повинен сплачувати утримані з доходів фізичних осіб (найманих працівників) ПДФО і ВЗ за місцем своєї реєстрації незалежно від місця здійснення підприємницької діяльності.

за матеріалами Вісник ДФС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2021

X