Головна » Бухгалтеру » Консультації » Все про добові витрати
Консультації

Все про добові витрати

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Добові витрати — витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб працівника у відрядженні. КЗпП їх визначено як один із видів гарантій та компенсацій при відрядженні. Що потрібно знати про виплату та оподаткування добових при направленні працівників у відрядження як у межах України, так і за кордон, — далі у статті.

Розмір добових

Суми витрат на відрядження державних службовців та інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, встановлено у додатку 1 до постанови № 98.

ПІДПРИЄМСТВА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ДОБОВІ У РОЗМІРІ:

 • 60 грн — у разі відряджень по Україні
 • в конкретних сумах (виражених у доларах США) залежно від країни відрядження — для закордонних відряджень

Підприємства недержавної сфери мають право встановлювати довільний розмір добових витрат із прив’язкою до посад підлеглих, структурних підрозділів та інших критеріїв. Проте це потрібно зафіксувати у внутрішньому документі на підприємстві — трудовому чи колективному договорі, наказі чи Положенні про відрядження.

Водночас необхідно врахувати, що:

 • нижня межа добових визначається госпрозрахунковим підприємством самостійно. Втім їх не варто затверджувати у розмірі, меншому ніж для підприємств бюджетної сфери (тобто для відряджень по Україні — 60 грн, для закордонних відряджень — у сумах, визначених додатком 1 до постанови № 98);
 • верхню межу добових також не встановлено. Проте на практиці максимальний розмір добових визначається переважно на рівні неоподатковуваного розміру таких витрат згідно з пп. «а» пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу (таблиця).

НОРМИ ДОБОВИХ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ У 2018 Р. (КРІМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА БЮДЖЕТНИКІВ), ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ ПЛАТНИКА ПДФО

Витрати

У межах України

За кордон

Розмір

Розмір

Витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати)

372, 30 грн 
(0,1 розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) в розрахунку за кожен календарний день

80 євро 
(за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим Нацбанком України) у розрахунку за кожен календарний день

Якщо роботодавець приймає рішення про виплату добових у сумі більшій, ніж це встановлено пп. «а» пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу, то в такому разі сума перевищення оподатковується ПДФО і військовим збором.

Постановою № 73 визначено граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або сум, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):

 • провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;
 • виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;
 • використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.

Виплата наднормативних добових

Наднормативні добові для цілей оподаткування ПДФО є оподатковуваним доходом працівника. Відповідно з такої суми утримується ПДФО за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %. Наднормативні добові вважаються сумою надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження, і оподатковуються ПДФО на підставі пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу із застосуванням натурального коефіцієнта (п. 164.5 цієї статті) та у порядку, встановленому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 зазначеного Кодексу.

Зауважимо, що нормами п. 161 підрозділу 10 розділу  XX Податкового кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу. Отже, об’єктом оподаткування військовим збором є вся сума добових витрат, яка перевищує встановлені пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу норми, без застосування коефіцієнта.

Наднормативні добові в податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаються за ознакою доходу «118» (як кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, які надміру витрачені та не повернуті в установлені законодавством строки). Крім того, зазначені суми наднормативних добових та утриманого військового збору відображаються в розділі ІІ податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Щодо строків сплати (утримання і перерахування) ПДФО і військового збору із наднормативних добових, то це необхідно зробити в день затвердження авансового звіту. Виняток — відрядження без видачі авансу. В такому разі в день затвердження звіту утримуються ПДФО і військовий збір та перераховуються до бюджету не пізніше 30 числа місяця, що настає за останнім днем місяця, в якому нараховано дохід.

Оскільки сума добових (у тому числі наднормативних) не входить до фонду оплати праці, то на цю суму ЄСВ не нараховується.

Документальне підтвердження

Сума добових визначається в разі відрядження:

 • у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
 • до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

Якщо такі підтвердні документи відсутні, то сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.

Слід також зазначити, що будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця, зокрема:

 • запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що відряджає;
 • укладеного договору чи контракту;
 • інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
 • документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю підприємства, що відряджає.

Такий перелік не є вичерпним, а отже, може бути доповнений і іншими підтвердними документами.

Закордонні добові

Аванс на закордонне відрядження має видаватися у національній валюті тієї держави, до якої відряджають працівника, або у вільно конвертованій валюті. У листі № 31-07250-06-29/1218, зокрема, зазначено, що відряджений за кордон працівник має забезпечуватися авансом відповідно до наведених у кошторисі витрат: у гривнях — для здійснення видатків за час проїзду по території України, в іноземній валюті — для здійснення необхідних витрат за кордоном. Добові у межах виданого авансу перераховуються у гривні за курсом Нацбанку України, що діяв на день видачі авансу (п. 5 ПБО 21). Ця сума фіксується в обліку та впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Подальші валютні коливання вже не призведуть до перерахунку витрат в обліку.

Максимальний неоподатковуваний розмір добових — 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим Нацбанком України, в розрахунку за кожен такий день. Така вимога міститься у пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу. За базу порівняння беруть курс Нацбанку України, що діяв на дату видачі авансу. Розглянемо це на умовному прикладі.

Приклад

Працівника направлено у відрядження до Польщі для налагодження партнерських відносин. Із Києва він вилетів 24 квітня та повернувся на наступний день. Розмір закордонних добових, установлених на підприємстві згідно з Положенням про відрядження, — 80 євро (тобто максимальний розмір). Аванс на відрядження видано 23 квітня, в частині закордонних добових — 160 євро.

Курс Нацбанку України на дату видачі — 32,2231 грн/євро. За дні відрядження:

24.04.2018 р. — 31,9725 грн/євро;

25.04.2018 р. — 31,9703 грн/євро.

Для розрахунку береться курс Нацбанку України, що діяв на день видачі авансу. Тобто станом на 23 квітня — 32,2231 грн/євро. У гривневому еквіваленті — 2 577,85 грн (80 євро × 32,2231 грн).

Дата відрядження

Курс Нацбанку України на дату відрядження

Неоподатковувана гранична сума добових, грн 
(гр. 2 × 80 євро)

Сума добових на дату видачі авансу, грн

Оподатковуваний дохід, грн
(гр. 4 – гр. 3)

Оподатковуваний дохід, збільшений на натуральний коефіцієнт1

Сума ПДФО, грн 
(гр. 6 × 0,18)

Сума військового збору
(гр. 5 × 0,015)2

1

2

3

4

5

6

7

8

24.04.2018

31,9725

2 557,80

2 577,85

20,05

24,45

4,40

0,30

25.04.2018

31,9703

2 557,62

20,23

24,67

4,44

0,30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8,84

0,60

1Коефіцієнт розраховується таким чином: 100 : (100 – 18).
2При розрахунку військового збору натуральний коефіцієнт не застосовується.

Як видно з таблиці, оподатковуваний дохід виникає в ситуації, якщо порівняно з датою видачі авансу в подальшому відбувається зниження курсу валюти. Якщо ж курс Нацбанку України на дату видачі авансу був нижче ніж у дні відрядження, то дохід у працівника не виникає. Відсутній дохід і у випадку якщо курс залишався незмінним.

Зауважимо, що такий перерахунок необхідний тільки для визначення оподатковуваного доходу ПДФО і військовим збором. У бухобліку сума добових у межах виданого авансу на закордонне відрядження не перераховується.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Постанова № 73 — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 73 «Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат» . Постанова № 98 — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. Лист № 31-07250-06-29/12181 — лист Мінфіну України від 21.05.2014 р. № 31-07250-06-29/12181 «Щодо відшкодування працівнику підприємства витрат на відрядження за кордон»


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X