Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО?
Ініціативи законотворців Російська агресія

Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Для того, щоб підтримати роботодавців у такий нелегкий час, Уряд запровадив програму надання грошової компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Порядок її надання регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331 (далі — Порядок).

Компенсація надається за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на облік ВПО після 24 лютого 2022 р. (після введення воєнного стану в Україні), на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на умовах, визначених Порядком, один раз.

Умови отримання компенсації:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат;
 • роботодавець не є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розмір та тривалість компенсації на оплату праці

Компенсація надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Строки звернення

Роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи звертається до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Як подати документи?

Для подання заяви в електронній формі через портал «Дія» необхідно:

 • створити особистий електронний кабінет користувача на порталі «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу «Дія» (Дія — Підприємництво — Послуги — Компенсація за працевлаштування ВПО) і містить такі відомості:
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку (номер та дата наказу про працевлаштування);
 • розрахунковий рахунок роботодавця.

Для подання заяви через центр зайнятості необхідно підготувати пакет документів:

 • заяву, встановленого зразка;
 • копію наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Строки розгляду заяви

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через портал «Дія»).

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат.

Засобами порталу «Дія» подається заявка з позначкою «за другий місяць» та заповнюються раніше зазначені поля (або перевіряються на коректність інформація з попередньої заявки).

Через центр зайнятості роботодавець подає відомість про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка