Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як правильно складати та хто перевіряє первинні документи?
Консультації

Як правильно складати та хто перевіряє первинні документи?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

В матеріалі розберемо, що таке первинні документи, які вимоги існують до їх складання та яку роль відіграють вони в бухгалтерському обліку підприємства. Бухгалтера іменують такі документи просто первинкою. В процесі роботи створюється значний обсяг такої «первинки», і всю її слід не тільки правильно скласти, але й обліковувати та зберігати.

Пояснення процедури складання первинних документів

Первинним бухгалтерським документом фахівці називають документи, які містять в собі інформацію про здійснені фінансово-господарські операції та відповідні дозволи, директиви або розпорядження керівництва. Такі документи можуть бути створені :

 • «ручним» способом, тобто у паперовому вигляді, на бланку, заповнені звичайною канцелярською ручкою;

 • в електронній формі, тобто оформлені за допомогою комп’ютерної програми.

А під господарською діяльністю розуміють діяльність (включаючи підприємницьку), яка пов’язана з виробництвом, переробкою або обміном матеріальних та нематеріальних благ, які виступають тут у ролі товара. Господарський кодекс дає таке визначення господарській діяльності — дії, що спрямовані на виготовлення і реалізацію продукції, надання послуг чи виконання робіт, які мають вартість. Фінансові операції нерозривно пов’язані з господарськими, адже внаслідок господарських операцій змінюється структура активів підприємства, відбувається погашення зобов’язань або з’являються нові. Отже, змінюється стан капіталу та структура майна.

Що не є первинним документом

Документ не може вважатись первинним документом бухгалтерського обліку у разі, якщо він:

 • не містить в собі інформацію про здійснену господарську операцію;

 • містить часткову (недостатню для кваліфікації операції) інформацію.

Очевидний приклад – платіжне доручення на перерахування грошей. Сама платіжка – це просто намір здійснити платіж, без підтвердження самого факту. Доручення могло не потрапити до банку або гроші могли не списатись з різних причин (збій банківської системи,нестаток коштів на рахунку). Тому, первинним документом, який би підтверджував факт списання коштів вважається банківська виписка, в якій зазначено рух коштів.

Увага! Платіжне доручення – НЕ первинний документ Банківська виписка– первинний документ.

Багато спорів ведеться і з приводу рахунку-фактури. Вважаємо, що його можна віднести до первинних документів, якщо дотримано дві умови:

 • наявна інформація про здійснення операції;

 • рахунок-фактура оплачено.

Отже, рахунок-фактура визнається первинним документом лише разом з банківською випискою, що підтверджує факт його оплати.

Первинні документи юрособи та ФОПа

Закон України про бухгалтерський облік не поширюється на ФОПів або фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності.

В розумінні цього закону бухгалтерський облік ведуть тільки юридичні особи.

Правила ведення обліку для ФОПів встановлено Податковим Кодексом України. Так, підприємці-платникі єдиного податку повинні вести облік доходів та витрат у формі та порядку, який встановлений Центральним податковим органом. ФОП мають право не використовувати бухгалтерські регістри та подвійні записи по рахунках (тобто, проводки не складати). Але вести Книгу обліку доходів та витрат вони зобов’язані, адже це впливає на визначенні бази оподаткування.

Але є і загальні вимоги ПКУ. Так, стаття 44.1 зазначає, що всі платники мають вести облік показників, які впливають на визначення об’єкта оподаткування на підставі, зокрема, первинних документів.

Враховуючи, що підприємці подають податкову звітність (у тому числі, по найманим працівникам та статистичну) їм також рекомендовано користуватись первинними документами.

Записи в Книзі обліку доходів та витрат–це тільки записи, які без відповідного документального підтвердження нічого не значать.

 

Опис органів, які здійснюють перевірку первинних документів

Здійснювати перевірку первинних документів на підприємствах та у ФОПів мають право ті державні та контролюючі органи, на кого згідно з Законом покладено таку функцію. Наведемо інформацію про основні з них.

 1. Першим буде орган, який напевно частіше інших здійснює перевірочну роботу – податковий або фіскальний. Відповідно до статті 19.1. цей контролюючий орган здійснює адміністрування податків, а також проводить документальні перевірки платників податків та платників єдиного податку щодо дотримання повноти нарахування та своєчасності перерахування податків та обов’язкових зборів до бюджету. Але нічого нового податківцям придумувати не слід, адже положення пунктів 44.2- 44.3 ПКУ зазначають, що податкові розрахунки здійснюються на підставі даних бухгалтерського обліку. Це означає, що податківці мають право перевіряти первинні бухгалтерські документи платника податків!

 2. Територіальні органи Пенсійного фонду України та представники органу соціального страхування (відтепер, це єдиний державний орган) мають право проводити планові або позапланові документальні перевірки з питань повноти нарахування та своєчасності перерахування до бюджету ЄСВ з заробітної плати. Первинні документи знадобляться і тут, але не тільки бухгалтерського (в частині нарахування зарплати та внесків), а й кадрового обліку.

 3. Органи митного контролю мають право перевіряти достовірність ведення зовнішньоекономічної діяльності в частині ввезення та вивезення ТМЦ за межі митної території України. Із первинних документів тут присутні вантажно-митні декларації, виписки банку, рахунки-фактури та інше.

 4. Органи Держпраці мають право перевіряти законність трудових відносин, порядок працевлаштування та т.і. на підприємстві або у ФОПа. І так, первинні документи (більшою мірою кадрового, але і бухгалтерського обліку також) обов’язково знадобляться.

 5. Органи Держстату мають право перевіряти достовірність складання статистичної звітності. А для цього доведеться пред’являти первинні бухгалтерські документи, якщо мова йде зокрема про фінансові показники роботи підприємства.

Перелік контролюючих органів не є вичерпним, але посилання тут єдине: якщо проводиться документальна перевірка, то в ході її і використовуються саме документи, в тому числі первинні.

Пояснення можливих недоліків, які можуть бути виявлені під час перевірки та їх виправлення

Від недоліків та помилок не застрахований ніхто. І складання первинних бухгалтерських документів винятком не є. Але помилка не носить характер невиправної дії. Якщо корректно підійти до цього питання, то помилку слід виправити та спокійно працювати далі. Головне при цьому – знайти та виправити помилку самостійно, не чекаючи приходу ревізорів.

Недоліки, які можуть встановити контролюючі органи впливають із норм Положення про документальне забезпечення записів в бухобліку № 88 від 24.05.95. Так, пунктом 2.4. зазначені основні вимоги до первинних документів. Вони повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назва підприємства (установи), яка склала документ;

 • назва документа або форми;

 • дата складання;

 • зміст (опис) господарської операції;

 • обсяг господарської операції;

 • одиниця виміру (грошовий або натуральний показник);

 • посада та ПІБ відповідальних посадових осіб;

 • підпис посадової особи.

Допускається також наведення додаткових реквізитів (в залежності від характеру господарської операції, технологічних умов або вимоги сторін).

Отже, недоліки, які може виявити перевіряючий, не бувають надуманими, вони впливають тільки із наведених норм.

Увага! Згідно п. 1.3. Положення 88 буде вважатись помилкою, якщо первинний документ заповнений не українською мовою!

Виправлення в первинних документах

В Положенні № 88 виправленню помилок відведено четвертий розділ. Отже, як пропонують бухгалтерам виправляти помилки в первинних документах розглянемо на практичних прикладах. Пунктами 4.2. та 4.4. статті 4 Положення зазначено, що помилки в первинних документах, що створені вручну, слід виправити коректурним способом. Такий спосіб передбачає наступне:

 • невірний текст, цифрові показники чи дата в документі закреслюються;

 • рядом із закресленим записом робиться напис із правильним текстом, цифрою чи датою;

 • виправлення засвідчується підписом відповідальної особи з наведенням дати такого виправлення.

За правилами, закреслення робиться однією акуратної рискою з тим, аби виправлену інформацію можливо було свободно прочитати. Разом з тим, в первинних документах неприпустимі підчистки, замазування штрихом, маркером або заклеювання фрагментів документу, наведення кульковою ручкою, олівцем або іншими способами тощо.

Заборонено виправляти первинні документи, які підтверджують здійснення касових та банківських операцій чи операцій з цінними паперами.

Податківці інформують, що в разі втрати, пошкодження або дострокового знищення первинних документів платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити орган контролю за місцем обліку в порядку, що встановлює Податковий кодекс України (ПК) для подання податкової звітності. Платник має надати документи, оформлені згідно із законодавством, що підтверджують настання події, яка призвела до втрати, пошкодження або дострокового знищення документів.
 

Приклад НЕправильного виправлення помилки в первинному документі

Витяг накладної

№ п/п

Номенклатура товару

одиниця вимірювання

кількість

Ціна за одиницю, грн

Сумма, грн.

1

Цегла будівельна вогнетривка марки ЦБ- 106У 106-19У

тис. шт

130

1 250,00

162 500,00

Замазування та наведення неприпустимі!

Приклад ПРАВИЛЬНОГО виправлення помилки в первинному документі

Витяг накладної

№ п/п

Номенклатура товару

одиниця вимірювання

кількість

Ціна за одиницю, грн

Сумма, грн.

1

Цегла будівельна вогнетривка марки ЦБ- 106У ЦБ-106-19У

Виправлено підпис 20.02.2023

тис. шт

130

1 250,00

162 500,00

Зверніть увагу і на наступне: не слід плутати звичайну помилку з іншими обставинами, які змінили інформацію, зазначену в бухгалтерських документах.

Приклад: В накладній на отримання товару (будівельна суміш для наружних робіт) було вказано кількість одиниць-185 (умовно). Первинний документ, накладна із зазначеною кількістю, підписана сторонами та принята до обліку. Через два тижні покупець з продавцем домовились про повернення частки товару, в результаті чого залишок будівельної суміші на складі отримувача-покупця зменшився до 115 одиниць. В цьому випадку ніякого виправлення в отриманій накладній робити не слід, адже це не помилка! Сталася зовсім інша подія – повернення товару, в результаті чого змінилися фінансові показники взаєморозрахунків між сторонами та відомості щодо руху товару на складі або в виробництві. Це посвідчується додатковою угодою, новою накладною чи іншим документом, складеним пізнішою датою. Отже, відображати таку подію слід у регістрах бухгалтерського обліку за новим первинним документом, а НЕ виправляти помилку в старому.

Відповідальність за несвоєчасне та недостовірне оформлення первинних документів

Щоб встановити ступінь відповідальності посадових осіб за несвоєчасне або недостовірне оформлення первинних документів, слід оцінити рівень наслідків такого порушення.

Приклад 1. Під час перевірки на підприємстві встановлено невірне заповнення накладних на переміщення товару, а саме: неправильно вказано номенклатуру та кількість. Ця помилка спричинила недостовірність складського обліку протягом певного часу, що є прямим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку.
Приклад 2. На підприємстві була встановлена помилка в первинному документі. Накладна на отримання товару була прийнята без перевірки, втім вона мала арифметичну помилку. В одній із позицій невірно вирахували (завищили) загальну суму. Накладна була прийнята в облік. Наслідки такої помилки полягають у завищенні витрат підприємства та податкового кредиту (якщо мова йде про платника ПДВ). Як результат – зниження прибутку, що підлягає оподаткуванню, заниження податку на прибуток та заниження ПДВ до сплати.

В першому прикладі на посадових осіб (директора та головного бухгалтера) можуть бути складені протоколи про адміністративну відповідальність. Штраф складатиме до 340 грн.

А помилка в первинному документі на другому прикладі тягне за собою додаткові нарахування податків до бюджету із застосуванням штрафних (фінансових) санкцій згідно статті 123 ПКУ. Сума фінансових санкцій складає від 10 до 25% додатково нарахованої суми. До речі, адмінпротокол на посадових осіб у цьому випадку також складається.

 

Види первинних документів

Первинні бухгалтерські документи можно умовно розділити на декілька груп, в залежності від призначення та виду господарської операції. Перелічимо основні з них:

Документи на отримання чи відвантаження ТМЦ:

 • видаткова накладна ;

 • товарно-транспортна накладна ;

 • інвойс ;

 • акт приймання-передачі.

Документи на виконання робіт:

 • акт виконаних робіт ;

 • акт списання матеріалів .

Документи по розрахунках:

 • платіжне доручення ;

 • акт звірки;

 • банківська виписка по руху коштів ;

 • прибутковий касовий ордер.

Перелік документів далеко не вичерпний, адже кожний вид діяльності та конкретна господарська операція передбачають свій документообіг. Крім того, в наказі про облікову політику підприємства може встановлюватись і обов’язковість складання та введення додаткових первинних документів.

Резюме інформації, наведеної в статті, і рекомендації щодо складання та перевірки первинних документів

Первинні документи є тими початковими елементами бухгалтерського обліку, які так чи інакше впливають на кінцевий результат фінансово-господарської діяльності. Дрібниць тут бути не може, адже навіть неохайно складені документи, не кажучи вже про постійні виправлення та помилки, ніяк не покращують імідж підприємства. А що вже казати про прямі фінансові збитки у разі заниження податкових зобов’язань через недостовірне оформлення документів.

Розвиток електронних цифрових систем впроваджує нові можливості, але якщо бухгалтер відноситься халатно до своїх обов’язків або він не має професійної підготовки – то майбутнього у такого підприємства попросту немає.

Отже, рекомендуємо усвідомити всю відповідальність та з належною увагою відноситись до складання, перевірки та обліку всіх первинних документів бухгалтерського обліку.


Поділіться з друзями - підтримайте проект