Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як продовжити строк корисного використання повністю замортизованих ОЗ?
Консультації

Як продовжити строк корисного використання повністю замортизованих ОЗ?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Ситуація, коли основні засоби повністю замортизовані, але фактично використовуються надалі за призначенням, не спричиняє для підприємства негативних наслідків.

Так, згідно з п. 16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Таким чином, дооцінка ОЗ — справа винятково добровільна.

З огляду на те що дооцінка ОЗ здійснюється на добровільних засадах і пов’язана з додатковим обсягом роботи та додатковими витратами (на професійну оцінку), а також має наслідком переоцінку всієї групи ОЗ, можна і далі обліковувати об’єкти ОЗ з нульовою залишковою вартістю лише за кількістю, тобто вести їх кількісний облік. Дані кількісного обліку підтверджуватимуться інвентарними картками обліку основних засобів. Списання таких об’єктів ОЗ проводиться в загальному порядку.

Потім, якщо строк корисного використання ОЗ минув, а об’єкт і надалі приносить економічні вигоди, то відповідно до п. 25 П(С)БО 7 такий строк може бути переглянуто.

З урахуванням нового строку корисного використання амортизація нараховується з місяця, наступного за місяцем зміни строку (п. 25 П(С)БО 7 та п. 26 Методрекомендацій №561). У ситуації з повністю замортизованими об’єктами нова амортизація і надалі не нараховуватиметься, а раніше нарахована амортизація перерахунку не підлягає. А все тому, що такі корективи — це зміна облікових оцінок, що впливають на фінрезультат у тому періоді, в якому відбулася зміна, та в наступних періодах, якщо така зміна впливає на ці періоди (п. 8 П(С)БО 6).

Якщо облік замортизованих ОЗ проводиться без їх дооцінки, такий підхід ще називають кількісним обліком, адже фактично об’єкти не впливають на визначення фінрезультату від господарської діяльності, проте надалі приносять підприємству економічні вигоди.

Кількісний облік не порушує вимог національних стандартів з бухобліку, а його застосування — право, а не обов’язок платників податків.

Оскільки форми первинних документів з обліку ОЗ, які затверджено в установленому порядку (зокрема, наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352), не містять реквізитів для відображення строків корисного використання (експлуатації), то їх має бути встановлено у розпорядчому акті (наказі, розпорядженні) (лист Мінфіну від 08.08.2012 р. №31-08410-07-10/19584). Тобто строки продовження корисного використання ОЗ має бути зафіксовано у розпорядчому документі на підприємстві.


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

вересень, 2021

X