Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як заповнити інвентарну картку форми №ОЗ-6?
Консультації

Як заповнити інвентарну картку форми №ОЗ-6?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації ОЗ кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер. Інвентарний номер закріплюється за об’єктом ОЗ на весь час його знаходження на даному підприємстві. Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об’єктів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об’єктів).

Типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів затверджені наказом Мінстату від 29.12.1995 р. №352 “Про затвердження типових форм первинного обліку”.

Для обліку всіх видів ОЗ, а також для групового обліку однотипних об’єктів ОЗ, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість застосовується Інвентарна картка обліку основних засобів (форма №ОЗ-6). Заповнюється форма в одному примірнику на основі “Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма №ОЗ-1), технічної та іншої документації при введені ОЗ в експлуатацію і ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів. У випадку групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів окремих об’єктів ОЗ. Фактично всі дані про кожний інвентарний об’єкт ОЗ заносяться до інвентарної картки.

В результаті поліпшення ОЗ дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо) заносяться в технічні паспорти, інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку. Також до цієї картки слід заносити дані про переоцінку (зміна вартості і зносу) ОЗ. До документів, якими оформлені факти вибуття ОЗ додаються інвентарні картки.

До речі, для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, які включаються до складу основних засобів, підприємствам рекомендується застосовувати типові форми обліку основних засобів.

Приклад. Підприємство “Дебет” придбало машину модель SK-700 вартістю 7000 грн (без ПДВ), який введено в експлуатацію у листопаді 2015 року. Верстат буде використовуватись в кондитерськму цеху №1.

ПП “Дебет” 

______________________________
(підприємство, організація)

 

Типова форма N ОЗ-6

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.12.95 р. N 352

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

11111111

 

Код за УКУД

 

 

Бухгалтерський запис

(акт, накладна)

Первісна вартість всіх об’єктів

дата

номер

16

17

18

23.11.2015

25

7000

100

ІНВЕНТАРНА КАРТКА

обліку основних засобів

_________________________________Машина для пакування та загортання цукерок________________________________________________
повне найменування та призначення об’єкта

____________________________ТОВ Машинобудівний завод_____________________________________________________

найменування заводу-виготовлювача

______________________________________модель SK- 700____________________________________________

модель, тип, марка

 

Цех, відділ, діль-
ниця, лінія

Рахунок,
суб-
рахунок

Код аналі-
тич-
ного обліку

Первісна (балансова) вартість

Код

Норма амортиза-
ційних відраху-
вань

Попра-вочний коефі-цієнт

Устатку-
вання

Акт про введення в експлуата-цію

Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік)

Номер

Сума зносу за даними переоцінки на 199_ р. або за документа-ми придбання

Рік випус-
ку (побу-
дови)

Дорогоцінні метали

Вибуло (передано)

рахунка і об’єкта аналі-
тичного обліку (для віднесення аморти-
зацій-
них відраху-
вань

норма амортиза-
ційних відраху-
вань на

на повну відбудову

на капітальний ремонт

вид

код

дата

номер

ін-
вен-
тар-
ний

завод-
ський

пас-
пор-
та

най-
мену-
вання

вид

маса

бухгалтер-
ський запис (акт, накладна)

причина вибуття (перемі-
щення)

повне

капітальний ремонт

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цех № 1

104

2

7000,00

 

23

23.11.2015

25

10401

555

СС55

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело придбання (фінансування) ___________________-___________________

(для державних підприємств) ___________________________________________

 

Формат А5

Зворотна сторона форми N ОЗ-6

 

 

Добування, доустаткування, модернізація, індексація

РЕМОНТ
(бухгалтерський облік)

дата

номер

інвентар-
ний номер

сума

дата

номер

інвентар-
ний номер

сума

дата

номер

інвентар-
ний номер

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта

 

Найменування конструктивних елементів та інших ознак, що характеризують об’єкт

Матеріали, розміри та інша відомість

основний об’єкт

найменування найважливіших прибудов обладнань та приладдя, що відносяться до основного об’єкта

1

2

3

4

5

6

Габаритні розміри довжинвХвисотаХ ширина (см)

500 х 120 х 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д. до кінця

 

 

 

Картку заповнив       ___бухгалтер____                 _______________                 ____Іванова Т.Т._________

                                                           посада                                                   підпис                                         прізвище, ім’я, по батькові

 

“__23_” __листопада_____ 2015__ р.

 

 

 

За даним зразком друкувати всі сторінки зошита

 

_________машини та обладнання__________
найменування класифікаційної групи

 

Номер

Найменування об’єкта

Відмітка про вибуття

картки

інвентарний

100

10401

машина модель SK- 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д. до кінця


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X