Головна » Бухгалтеру » Консультації » Які документи потрібно надати в разі блокування податкової накладної і в який строк їх розглядають?
Консультації

Які документи потрібно надати в разі блокування податкової накладної і в який строк їх розглядають?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Про зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН свідчитиме квитанція, яку платник ПДВ отримає в автоматичному режимі протягом операційного дня (п. 8, 10 Порядку №1165). У квитанції зазначать:

 • номер і дату складення ПН/РК;
 • перелік критеріїв ризиковості платника ПДВ та/або операції, на підставі яких зупинили реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
 • розрахунок показника за кожним критерієм;
 • пропозицію платнику ПДВ надати пояснення і копії документів, щоб ухвалити рішення про реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН чи відмову в такій реєстрації.

Кожна податкова накладна, яка надсилається на реєстрацію в ЄРПН, проходить чотири етапи перевірки у системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків. Податкову накладну можуть зареєструвати, якщо вона:

 • відповідає хоча б одній з ознак безумовної реєстрації (п. 5 Порядку №1165);
 • не відповідає критеріям безумовної реєстрації, але платник має позитивну податкову історію (п. 7 Порядку №1165);
 • не відповідає критеріям безумовної реєстрації і платник без позитивної історії, але операція не має ознак ризиковості (п. 7 Порядку №1165).

Податкову накладну заблокують, якщо одночасно:

 • податкова накладна не відповідає ознакам безумовної реєстрації;
 • платник податку  або операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості (п. 6 Порядку №1165).

Критерії ризиковості платника податку на додану вартість

Платника податку на додану вартість (далі — платник податку) зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.

Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах.

Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження, згідно з інформацією, наданою такими особами.

Платника податку зареєстровано (перереєстровано) та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками.

Платник податку — юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Казначейства (крім бюджетних установ).

Платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останні звітні (податкові) періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України.

Платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України.

У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

Додаток 1 до Порядку №1165

Критерії ризиковості здійснення операцій наведено в додатку 3 до Порядку №1165. Наприклад, якщо це критерій №1, то податкову накладну заблокували через відсутність такої податкової накладної в таблиці даних платника податку. Тому можна спершу спробувати подати податковій таблицю даних. Про особливості складання і подання такої таблиці ми розповіли в статті «Складання таблиці даних платника ПДВ».

І після того як таблицю приймуть, можна подавати пояснення і документи на розблокування.

Відповідно до п. 5 Порядку №520 перелік документів на розблокування може включати:

 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Як бачимо, перелік документів орієнтовний. Суть у тому, щоб були подані всі документи, які складалися у межах відповідної операції, — документи на придбання відповідного товару (накладні, договір постачання, платіжні доручення на оплату, документи на перевезення, якщо були, тощо). Так само аналогічні документи на продаж цього товару. Якщо товари зберігалися на складі, то документи про наявність складського приміщення тощо.

Тобто мають бути всі документи, дотичні до відповідної операції, які найповніше її описують.

Якщо у повідомленні податкової зазначено, що немає даних про трудові ресурси, варто надати документи, які підтверджують наявність трудових ресурсів: трудові договори з працівниками, штатний розпис, документи з нарахування, виплати зарплати тощо.

Зазначені документи можна подати протягом 365 к. д., наступних за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній (п. 6 Порядку №520).

Комісія розглядає отримані документи протягом 5 р. д., наступних за днем отримання пояснень та копій документів (п. 3 Порядку №520).

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної в ЄРПН можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку (п. 13 Порядку №520). Повторне подання документів на розблокування податкової накладної не передбачено.

Оскаржити рішення комісії можна в адміністративному або судовому порядку протягом 10 к. д., наступних за днем отримання такого рішення від ДПС. В адміністративному порядку розгляд скарг здійснює спеціальна комісія ДПС з питань розгляду скарг. Скарга повинна бути розглянута протягом 10 календарних днів з дня її отримання. У разі позитивного рішення комісії або порушення цього терміну податкова накладна має бути зареєстрована.

Але якщо закінчення наведених вище строків припадає на період воєнного стану, то перебіг таких строків зупиняється

30 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X