Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » Закон України від 20.12.2016 р. №1791 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році"
Закони України

Закон України від 20.12.2016 р. №1791 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році"

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Print Friendly, PDF & Email

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення                збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році

 

 Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є : 
 1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 2. У пункті 14.1 статті 14:
1) у підпункті 14.1.11:у підпункті "ґ" цифри "50" замінити цифрами "25";доповнити абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим такого змісту:"До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб:пов’язаних з таким кредитором;які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки";2) в абзаці третьому підпункту 14.1.212 слова та цифри "а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків" виключити;3) абзац другий підпункту 14.1.226 після слів "приватних нотаріусів" доповнити словами "приватних виконавців".
 1. Пункт 191.1 статті 191 доповнити підпунктом 191.1.91 такого змісту:
"191.1.91. формують та ведуть Реєстр отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".
 1. Підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 викласти в такій редакції:
"1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року - 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву, за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період.Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх податкових (звітних) періодах".
 1. У пункті 164.2 статті 164:
1) у підпункті "в" підпункту 164.2.16 слова "п’яти розмірів" замінити цифрами та словом "2,5 розміру";2) у підпункті "д" підпункту 164.2.17 цифри "50" замінити цифрами "25".
 1. У пункті 165.1 статті 165:
1) в абзацах сьомому та восьмому підпункту 165.1.24 цифри "100" замінити цифрами "50";2) у підпункті 165.1.39 цифри "50" замінити цифрами "25";3) в абзаці першому підпункту 165.1.55 цифри "50" замінити цифрами "25".
 1. У підпункті "б" підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 слова "одну тисячу" замінити цифрами "500".
 2. 7. У пункті 200.11 статті 200:
1) абзац перший після слів "Контролюючий орган має право" доповнити словами і цифрами "протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання";2) абзац третій викласти в такій редакції:"з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу";3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:"Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки".
 1. 8. У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункти 215.3.1-215.3.4 викласти в такій редакції:"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове)гривень за 1 літр2,78
2204(крім 2204 10,2204 21 06 00,2204 21 07 00,2204 21 08 00,2204 21 09 00,2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні-"-0,01
2204(крім 2204 10,2204 21 06 00,2204 21 07 00,2204 21 08 00,2204 21 09 00,2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)-"-8,02
2204 10,2204 21 06 00,2204 21 07 00,2204 21 08 00,2204 21 09 00,2204 29 10 00  Вина ігристі Вина газовані-"-11,65
2205Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів-"-8,02
2206 00(крім 2206 00 31 00,2206 00 51 00,2206 00 81 00 - сидр і перрі (без доданняспирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00,2206 00 89 00 - тільки зброджені напої,одержані виключно в результаті природного(натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсот-кового спирту126,96
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр1,06
2206 00 39 00,2206 00 59 00,2206 00 89 00Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків,  з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць  (без додання спирту) -"-1,06
2207Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентраціїгривень за 1 літр 100-відсот-кового спирту126,96
2208Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт-"-126,96
2103 90 30 00,2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше-"-169,27;
 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару(продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
одиниця виміруставкаодиниці вимірустав-ка
2401Тютюнова сировинаТютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто) *559,78    
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто) *559,78    
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук445,56відсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-445,56-"-12
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто) *559,78    
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції);215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук596,05
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-596,05;
  215.3.4. пальне:
  Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД   Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15° C)ставка
2707 50 10 002707 50 90 00суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 відсотків об’ємних одиниць або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86євро за 1000 літрів213,50
Легкі дистиляти:
2710 12 11 102710 12 11 20для специфічних процесів переробки- " -213,50
2710 12 11 90 2710 12 15 102710 12 15 202710 12 15 90для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях2710 12 11 10,2710 12 11 20,2710 12 11 90- " -213,50
Бензини спеціальні:
2710 12 21 00уайт-спірит- " -213,50
2710 12 25 00інші спеціальні бензини- " -213,50
Бензини моторні:
2710 12 31 00бензини авіаційні- " -27
  бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:        
2710 12 41 112710 12 41 122710 12 41 132710 12 41 312710 12 41 322710 12 41 332710 12 41 912710 12 41 922710 12 41 932710 12 45 012710 12 45 022710 12 45 092710 12 49 012710 12 49 022710 12 49 09із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішієвро за 1000 літрів213,50
2710 12 41 142710 12 41 152710 12 41 192710 12 41 342710 12 41 352710 12 41 392710 12 41 942710 12 41 952710 12 41 992710 12 45 122710 12 45 132710 12 45 992710 12 49 122710 12 49 132710 12 49 99інші бензини- " -213,50
2710 20 90 00іншінафтопродукти- " -213,50
2710 12 51 102710 12 51 202710 12 51 902710 12 59 102710 12 59 202710 12 59 90із вмістом свинцю більш як 0,013 г/лєвро за 1000 літрів213,50
2710 12 70 00Паливо для реактивних двигунів-"-27
2710 12 90 00   Інші легкі дистиляти-"-213,50
Середні дистиляти:
2710 19 11 102710 19 11 202710 19 11 90для специфічних процесів переробки-"-213,50
2710 19 15 102710 19 15 202710 19 15 90для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11-"-213,50
Гас:
2710 19 21 00паливо для реактивних двигунів-"-21
2710 19 25 00інший гас-"-183
2710 19 29 00Інші середні дистиляти-"-183
2710 19 31 01 2710 19 31 102710 19 31 20 2710 19 31 30 2710 19 31 40 2710 19 35 01 2710 19 35 10 2710 19 35 20 2710 19 35 30 2710 19 35 40 2710 19 43 00 2710 19 46 00 2710 19 47 10 2710 19 47 90 2710 19 48 00 2710 20 11 00 2710 20 15 00 2710 20 17 00 2710 20 19 00Важкі дистиляти (газойль)євро за 1000 літрів139,50
2710 19 62 002710 19 64 002710 19 68 102710 19 68 202710 19 68 902710 20 31 002710 20 35 002710 20 39 00   Тільки паливо пічне побутове-"-139,50
2710 19 51 00Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки-"-139,50
2710 19 55 00Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00-"-139,50
2711 11 00 00Скраплений газ природний-"-3,67
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші газиєвро за 1000 літрів52
2707 10 10 002707 10 90 00Бензол-"-195
2707 20 10 002707 20 90 00Толуол-"-195
2707 30 10 002707 30 90 00Ксилол-"-195
2901 10 00 90Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану)-"-213,50
2901 10 00 10Бутан, ізобутан-"-52
2905 11 00 00Метанол технічний (метиловий спирт)-"-245
2909 19 10 002909 19 90 102909 19 90 202909 19 90 90Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простихефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:-"-213,50
3811 11 10 003811 11 90 003811 19 00 00антидетонаториєвро за 1000 літрів213,50
3811 90 00 00Інші-"-245
3826 00 10 003826 00 90 00Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот-"-106
3824 90 97 10Паливо моторне альтернативне-"- 162";
    2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.
 1. 9. У пункті 216.9 статті 216 слова "відвантаження, фізичного відпуску" виключити.
 2. 10. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.
 3. 11. У пункті 229.3 статті 229:
у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 слова і цифри "важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД)" у всіх відмінках замінити словами і цифрами "важкі дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)" у відповідному відмінку;підпункти 229.3.11-229.3.13, 229.3.15-229.3.18 після слів "важкі дистиляти" у всіх відмінках доповнити словами "а також скраплений газ та бутан, ізобутан" у відповідному відмінку.
 1. 12. Пункти 243.1-4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди2204,89
Аміак413,53
Ангідрид сірчистий2204,89
Ацетон827,06
Бенз(о)пірен2806850,49
Бутилацетат496,61
Ванадію п’ятиокис8270,62
Водень хлористий83,07
Вуглецю окис83,07
Вуглеводні124,61  
Газоподібні фтористі сполуки5458,98
Тверді речовини83,07
Кадмію сполуки17451,37
Марганець та його сполуки17451,37
Нікель та його сполуки88914,54
Озон2204,89
Ртуть та її сполуки93463,38
Свинець та його сполуки93463,38
Сірководень7086,02
Сірковуглець4604,82
Спирт н-бутиловий2204,89
Стирол16100,62
Фенол10007,8
Формальдегід5458,98
Хром та його сполуки59192,69.
 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку, гривень за 1 тонну
I15770,16
II3611,61
III538,13
IV124,61.
 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно відустановлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку, гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001663838
0,0001-0,001 (включно)56877,65
Понад 0,001-0,01 (включно)7857,08
Понад 0,01-0,1 (включно)2204,89
Понад 0,183,07.
Читати по темі:  ЗАКОН УКРАЇНИ № 643-VIII від 16.07.15 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування ПДВ"
 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,37 гривні за 1 тонну".
 1. 13. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний1448,27
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)579,68
Завислі речовини41,54
Нафтопродукти8519,83
Нітрати124,61
Нітрити7113,1
Сульфати41,54
Фосфати1157,54
Хлориди41,54.
 245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літрСтавка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно)151747,75
Понад 0,001-0,1 (включно)110024,49
Понад 0,1-1 (включно)18968,25
Понад 1-10 (включно)1930,42
Понад 10386,44".
 
 1. 14. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 778,3 гривні за одиницю;246.1.2. люмінесцентних ламп - 13,54 гривні за одиницю.246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку, гривень за 1 тонну
Iнадзвичайно небезпечні1264,07
IIвисоконебезпечні46,04
IIIпомірно небезпечні11,55
IVмалонебезпечні4,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості0,44".
 
 1. 15. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,010136" замінити цифрами "0,0114".
  
 1. 16. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні541743,4518058,12
Середньоактивні та низькоактивні10112,543611,61".
 
 1. 17. У пункті 252.20 статті 252:
слова і цифри:
"нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають   на глибині до 5000 метрів45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів21,00"
замінити словами і цифрами:
"нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 14,00".
 
 1. 18. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:  
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,42
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктівкуб. метрів0,42
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів1,19
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин-"-0,68
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів-"-0,51
провадження іншої господарської діяльності-"-1,67".
 1. 19. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій редакції:
"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:
Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби0,03-300 ГГц1,06
2.Радіозв’язок:
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб0,03-470 МГц1037,5
морської радіослужби0,03-470 МГц518,75
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації30-470 МГц1037,5
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів30-470 МГц520,37
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів1427-2400 МГц2400-2483,5 МГц5150-5850 МГц26,211
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT30-3000 МГц52,36
7.Транкінговий радіозв’язок30-470 МГц3217,19
8.Пошуковий радіозв’язок30-960 МГц41499,7
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби30-3000 МГц3-30 ГГц104,71
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб30-3000 МГц3-30 ГГц68,73
11.Стільниковий радіозв’язок300-791 МГц821-832 МГц862-880 МГц915-925 МГц960-1710 МГц1785-1805 МГц1880-1920 МГц1980-2110 МГц2170-2200 МГц23085,251
791-821 МГц832-862 МГц880-915 МГц925-960 МГц23085,252, 3, 4
1710-1785 МГц1805-1880 МГц1920-1980 МГц2110-2170 МГц23085,252, 5, 6
2300-2400 МГц2500-2690 МГц3000,002, 7, 8
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації2-7  ГГц45,831
10-42,5 ГГц16,371
13.Передавання звуку залежно від потужності:30 кГц-30 МГц
до 1 кВт включно1243,67
від 1,1 до 10 кВт включно1868,81
від 10,1 до 100 кВт включно2644,49
від 101 до 500 кВт включно3112,48
від 501 кВт і вище5171,08
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:30-300 МГц
від 1 до 10 Вт включно52,36
від 10,1 до 100 Вт включно157,11
від 101 Вт до 1 кВт включно258,55
від 1,1 до 5 кВт включно415,67
від 5,1 до 20 кВт включно778,95
від 20,1 кВт і вище1037,5
15.Передавання звуку залежно від потужності:66-74 МГц 87,5-108 МГц
до 100 Вт включно389,47
від 101 Вт до 1 кВт включно778,95
від 1,1 до 10 кВт включно1243,67
від 10,1 кВт і вище1557,85
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:300-880 МГц
до 10 Вт включно36,01
від 10,1 до 100 Вт включно72
від 101 Вт до 1 кВт включно157,11
від 1,1 до 5 кВт включно310,96
від 5,1 до 20 кВт включно621,84
від 20,1 кВт і вище778,95
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті9 кГц-400 ГГц1557,85
 1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. 2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт".
 1. 20. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:
"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ49,8
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)47,37
Інгульця72,25
Сіверського Дінця97,13
Південного Бугу (без Інгулу)54,77
Інгулу67,2
Дністра29,84
Вісли та Західного Бугу29,84
Пруту та Сірету22,41
Тиси22,41
Дунаю19,97
Річок Криму99,59
Річок Приазов’я119,57
Інших водних об’єктів54,77;
    255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіонуСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)92,11
м. Севастополь92,11
Області:
Вінницька79,61
Волинська82,23
Дніпропетровська69,76
Донецька94,66
Житомирська79,61
Закарпатська52,3
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони79,61
інші адміністративно-територіальні одиниці області72,25
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони124,5
інші адміністративно-територіальні одиниці області69,76
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони57,87
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,28
Кіровоградська92,11
Львівська72,25
Луганська104,56
Миколаївська104,56
Одеська87,16
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони53,85
інші адміністративно-територіальні одиниці області60,02
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони64,24
інші адміністративно-територіальні одиниці області74,62
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони60,02
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,35
Тернопільська97,13
Харківська74,67
Херсонська74,67
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони62,28
інші адміністративно-територіальні одиниці області94,66
Черкаська53,85
Чернівецька87,16
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони74,67
інші адміністративно-територіальні одиниці області58,38
м. Київ74,4;
 255.5.3. для потреб гідроенергетики - 9,68 гривні за 10  тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1659 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0184 гривні за 1 місце-добу експлуатації;255.5.5. для потреб рибництва:50,82 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;61,1 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:47,27 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;55,13 гривні за 1 куб. метр підземної води;255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 10,95 гривні за 100 куб. метрів води".   
 1. У статті 256:
1) пункт 256.3 викласти в такій редакції:"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиРозряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
дров’яної (з корою)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1264,73169,3165,16,71
2188,13120,9347,025,13
3151,8497,837,714,11
4114,1972,5827,913,09
575,2448,3418,612,08
Модрина
1118,92100,7739,268,74
285,6672,5827,916,71
367,5858,4222,225,13
450,3943,3716,543,62
534,2529,2411,372,59
Ялина, ялиця
1234,71200,1376,758,88
2174,21148,3357,585,87
3139,72119,5445,755,17
4105,1489,2933,963,71
570,5759,0422,922,96
Дуб (крім дуба коркового)
1694,56333,76111,1311,37
2498,21239,5379,578,28
3398,99190,6664,086,71
4299,72144,248,074,67
5196,3895,3332,033,62
Ясен, клен (крім явора)
1260,47222,48111,1311,37
2186,8159,6979,578,28
3149,61127,1464,086,71
4112,3796,1448,074,67
573,6663,5932,033,62
Бук
1500,74322,1107,519,8
2356,60229,1276,516,71
3286,80183,7461,515,69
4215,49137,1845,994,11
5144,2091,8730,512,59
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
138,7633,3524,88,74
227,1123,2717,866,71
321,719,3914,725,13
416,2613,9810,853,62
510,859,316,962,59
Осика, вільха сіра, тополя
122,4419,3914,726,22
216,2613,9810,084,11
313,210,858,573,62
410,088,576,222,59
56,225,413,91,02
Другий пояс лісів
Сосна
1225,72144,1455,35,69
2159,88102,8239,794,11
3127,6382,6232,033,62
496,7261,5123,772,59
564,5241,3316,041,55
Модрина
1101,8287,733,578,28
273,662,5123,775,69
358,4249,3919,14,67
443,3737,3214,443,62
529,2425,239,82,08
Ялина, ялиця
1207,29177,1367,927,33
2148,33126,6548,715,17
3118,04100,7739,134,42
489,2976,3529,53,71
558,9550,4319,172,21
Дуб (крім дуба коркового)
1591,19284,8995,059,31
2423,77203,5267,76,71
3336,97162,8253,725,13
4252,18120,9340,874,11
5169,4981,3627,392,59
Ясен, клен (крім явора)
1221,71189,9295,059,31
2158,92135,6467,76,71
3126,34108,5353,725,13
494,5980,6140,874,11
563,5954,2827,392,59
Бук
1426,34273,2690,958,28
2303,86194,2265,15,69
3243,43155,8352,214,67
4182,91116,2639,263,62
5122,4877,9325,882,59
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
131,7527,1120,937,76
223,2720,1314,725,69
318,6115,5212,44,11
413,9812,48,573,62
59,317,766,222,08
Осика, вільха сіра, тополя
119,3917,0312,45,13
213,9812,48,573,62
310,8510,087,763,09
48,576,965,412,59
55,415,413,91,55;
 256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
11221,711044,14521,9511,37
2872,83745,72373,118,28
3698,42596,88298,186,71
4524,02447,26223,774,67
5348,84298,46149,343,62
Бархат, горіх
1761,21651,16325,5711,37
2544,21465,1232,558,28
3434,9372,09186,066,71
4326,34279,07140,034,67
5217,81186,0693,013,62
Груша, кизил, явір
1610,85522,48260,9911,37
2436,41372,83186,598,28
3348,84298,46149,346,71
4262,01224,05112,144,67
5174,43149,6174,933,62
   
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1456,57389,92194,8311,37
2326,34278,33138,988,28
3260,47222,48111,136,71
4196,14166,6583,224,67
5130,23111,6355,833,62
Каштан, дуб корковий
1380,62325,57162,8211,37
2272,09232,55116,268,28
3217,81186,0693,016,71
4163,59139,5369,794,67
5108,5393,0147,023,62
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1305,41260,47130,7611,37
2217,81186,0693,018,28
3173,64148,8474,416,71
4130,23111,6355,834,67
587,5775,237,713,62
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1228,72195,3397,6511,37
2163,59139,5369,798,28
3130,23111,6355,836,71
498,4983,7142,384,67
565,9155,8327,913,62
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
175,9665,132,586,22
254,2846,5223,274,11
343,437,2218,613,62
432,5827,9113,982,59
521,718,619,312,08
Другий пояс лісів
Самшит
11034,85884,46442,389,31
2738,73631,78315,776,71
3591,47505,41253,245,13
4443,37379,07189,654,11
5296,1252,71126,622,59
Бархат, горіх
1648,04554,252779,31
2462,75396,1197,936,71
3370,51316,3158,155,13
4277,5238,76118,334,11
5185,25158,9279,072,59
Груша, кизил, явір
1517,04441,85221,189,31
2369,77315,49158,156,71
3296,1252,71126,625,13
4221,71189,9295,054,11
5148,1126,3463,032,59
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1389,15331,77166,439,31
2277,5237,18118,336,71
3221,71189,9295,055,13
4166,65142,5971,324,11
5110,8594,5947,542,59
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1194,56165,8883,229,31
2138,79118,6159,426,71
3110,8594,5947,545,13
482,9771,3235,644,11
555,8347,2623,772,59
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
164,3355,0227,395,13
246,5239,5319,663,62
337,2231,7516,043,09
427,9124,0211,92,59
518,6115,528,281,55";
Читати по темі:  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
 2) в абзаці третьому підпункту "а" підпункту 256.11.6 пункту 256.11 цифри "50" замінити цифрами "25".
 1. 22. У підпункті 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 слова "три відсотки" замінити цифрами та словом "1,5 відсотка".
 2. 23. В абзаці першому підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 цифри "750" замінити цифрами "375".
 3. У підпункті 2681.3.1 пункту 2681.3 статті 2681 слова і цифри "від 0,03 до 0,15" замінити словом і цифрами "до 0,075".
 4. 25. Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції:
"274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки".
 1. Пункт 277.1 статті 277 доповнити словами та цифрами "а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області".
 2. Підпункт 282.1.4 пункту 282.1 статті 282 після слова "науки" доповнити словами "(крім національних та державних дендрологічних парків)".
 3. 28. Пункт 288.5 статті 288 доповнити підпунктом 288.5.4 такого змісту:
"288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку".
 1. 29. У статті 2921:
1) в абзацах першому та другому пункту 2921.2 слова та цифри "розділом XII цього Кодексу" замінити словами "цим Кодексом";2) пункт 2921.3 виключити.
 1. 30. У статті 293:
1) пункт 293.1 викласти в такій редакції:"293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)";2) у підпункті 1 пункту 293.2 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму";3) у пункті 293.9:підпункт 293.9.1 викласти в такій редакції:"293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95";у підпунктах 293.9.2 та 293.9.3 цифри "0,49" замінити цифрами "0,57";у підпункті 293.9.4 цифри "0,16" замінити цифрами "0,19";у підпункті 293.9.6:абзац перший викласти в такій редакції:"293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33";абзац другий виключити.
 1. 31. Пункт 296.10 статті 296 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту".
 1. 32. Абзац сьомий пункту 4 розділу XIX "Прикінцеві положення" виключити.
 2. 33. У розділі ХХ "Перехідні положення":
1) у підрозділі 2:в абзаці другому пункту 37 слова і цифри "З 1 липня 2015 року" замінити словами і цифрами "З 1 липня 2015 року до 1 січня 2017 року";доповнити пунктами 48-51 такого змісту:"48. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, - за четвертий квартал 2016 року.Для закриття таких рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
 1. 49. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.
Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
 1. 50. Сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, сформована платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року/четвертий квартал 2016 року, переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом.
 2. 51. Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Реєстр отримувачів бюджетної дотації), у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).
Форма додатка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.Для здійснення у порядку, встановленому статтею 2001 цього Кодексу, розрахунків з бюджетом платників - сільськогосподарських товаровиробників, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, окремий реєстр, в якому зазначаються назва платника - сільськогосподарського товаровиробника, його податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, сплачена до бюджету";2) у підрозділі 5:абзац дев’ятий пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:"105,8 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року (включно);з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";у пункті 12 цифри "2017" замінити цифрами "2018";доповнити пунктом 16 такого змісту:"16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі виключно у четвертому кварталі кожного року) продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів цим підприємством - виробником або імпортером за попередні три календарні місяці.Положення, передбачене абзацом першим цього пункту, поширюється лише на підприємства, які провадять діяльність із виробництва та/або імпорту тютюнових виробів більше 12 місяців та обсяг придбання марок акцизного податку якими протягом поточного місяця перевищує 1 мільйон штук".3) підрозділ 6 доповнити пунктом 8 такого змісту:"8. Установити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 відсотків;для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків";4) пункт 5 підрозділу 8 викласти в такій редакції:"5. Установити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків". 
 1. Прикінцеві та перехідні положення
 
 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 8 розділу I цього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом.
 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) в абзаці першому  частини першої статті 1729-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):а) у примітці до статті 160 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";б) в абзаці першому частини третьої статті 3693 слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):а) в абзаці сьомому частини шостої статті 100 і абзацах другому та третьому частини першої статті 139 слова "мінімальної заробітної плати" замінити  словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";б) частину другу статті 179 викласти в такій редакції:"2. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов’язки та роз’яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб";в) у пунктах 1-4 частини п’ятої статті 180, пункті 2 частини п’ятої статті 216 та другому реченні частини п’ятої статті 493 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";4) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):а) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:"Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту" для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів". Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України";б) пункт 11 статті 3 після слова "найменування" доповнити словами "(для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД)";в) у статті 9:пункт 1 після слів "при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва" доповнити словами "(крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)";пункт 6 після слів "при продажу товарів" доповнити словами "(крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)";у пункті 8  слова "(крім підакцизних)" замінити словами "(крім підакцизних та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)";пункт 9 після слів "або промисловими товарами" доповнити словами "(крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)";у пункті 10 слова "алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів" замінити словами "алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту";г) пункт 6 статті 17 після слова "найменування" доповнити словами "(для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД)";5) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із  змінами, внесеними Законом України від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII):а) статтю 1 доповнити пунктом 251 такого змісту:"251) технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк";б) частину п’яту статті 6 доповнити абзацом третім такого змісту:"Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України";в) абзац перший частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:"11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу";6) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):а) частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту: "Виробництво спирту коньячного також здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, здійснюють переробку винограду та виробництво виноматеріалів виноградних, забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного";б) у частинах першій - третій статті 10 слова "алкогольні напої та" в усіх відмінках виключити;в) у статті 11:в абзаці чотирнадцятому частини першої цифри та слова "0,1 л, 0,2 л" замінити цифрами та словами "0,1 л, 0,18 л, 0,2 л";абзаци перший, другий, двадцятий та двадцять перший частини другої після слів "сидру і перрі (без додання спирту)" доповнити словами та цифрами "зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)";
Читати по темі:  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про зайнятість населення"
г) частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Оптова  торгівля спиртом  коньячним  власного виробництва (включаючи  дистиляти  у  вигляді  головної  і хвостової    фракцій)    може    здійснюватися   суб’єктом господарювання  на  підставі  ліцензії  на  виробництво спирту коньячного та  за умови реалізації його суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією";ґ) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:"виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік - 30 000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу";д) у частині третій статті 16 слова "які отримали передбачені цим Законом ліцензії" замінити словами "які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції";е) у частині другій статті 17:після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:"оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30 000 гривень, - 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень".У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять другим;абзац шістнадцятий після слів "або з підробленими марками акцизного податку" доповнити словами та цифрами "або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону";є) статтю 18 доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту:"Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту";7) у Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):а) статтю 2 доповнити пунктом 2.25 такого змісту:"2.25. Термін "контролюючий орган" для цілей розділу V1 цього Закону вживається у значенні, визначеному в Податковому кодексі України"; б) доповнити розділом V1 такого змісту:"Розділ V1ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Стаття 161. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.161.1. Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 161.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація) після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.Ця норма діє з урахуванням того, що:а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду;б) з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;в) сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 51 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - додаток до податкової декларації).161.2. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 161.1 цієї статті, та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 161.1 цієї статті, або якщо сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість, або щодо такого товаровиробника прийнято рішення про припинення.У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, якщо:а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цієї статті;в) щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.Виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації з підстави, визначеної у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою товаровиробника, а з підстав, визначених підпунктами "б" - "г" цього пункту, - за заявою товаровиробника або за рішенням контролюючого органу.161.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:161.3.1. вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:вирощування листкових і стеблових овочів, таких як:артишоки;аспарагус;капуста;цвітна капуста та броколі;салат-латук і цикорій;шпинат;вирощування баштанних культур, таких як:огірки та корнішони;баклажани;помідори;кавуни;мускусні дині;інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо);вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:морква;турнепс;часник;цибуля (у тому числі шалот);цибуля-порей та інші види цибулинних;інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо);вирощування грибів і трюфелів;вирощування цукрового буряку;вирощування інших овочів;вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:картопля;солодка картопля;маніок;ямс;інші коренеплідні та бульбоплідні культури;161.3.2. вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках;161.3.3. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:вирощування зерняткових і кісточкових фруктів:яблук;абрикосів;вишень і черешень;персиків і нектаринів;груш і айви;слив і терну;інших видів зерняткових і кісточкових фруктів;161.3.4. вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:вирощування ягід:чорниці;смородини;аґрусу;ківі;малини;суниці та полуниці;інших видів ягід;вирощування їстівних горіхів:мигдалю;кеш’ю;каштанів;фундука (ліщини);фісташок;волоських горіхів;інших видів їстівних горіхів;161.3.5. розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;одержування сирого молока корів, у тому числі м’ясних порід, і буйволиць;161.3.6. розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м’яса;одержування сперми бугаїв для запліднення;161.3.7. розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків;одержування сирого молока кобил і ослиць;161.3.8. розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:вирощування та розведення овець і кіз;одержування сирого молока овець і кіз;одержування вовни овець і кіз;161.3.9. розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:відтворювання поголів’я свиней;вирощування свиней;одержування сперми кнурів;161.3.10. розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:розведення та вирощування свійської птиц (курей, індиків, качок, гусей, цесарок);одержування яєць свійської птиці;діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці;161.3.11. розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:страусів;інших видів птиці, наприклад перепелів;комах;кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;діяльності ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо;розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;бджільництва, одержування меду та бджолиного воску;161.3.12. вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну - сушіння, сортування тощо);161.3.13. виробництво м’яса 10.11 КВЕД у частині:забою худоби, оброблення та фасування м’яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса в тушах;виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса у відрубах;одержування щипаної вовни;одержування щетини свиней;161.3.14. виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці;виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок);161.3.15. перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:виробництва незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;виробництва напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо);виробництва вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;виробництва сметани;161.3.16. виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:виробництва яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку.161.4. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:1) назва сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий номер та індивідуальний податковий номер;2) дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;3) перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;4) реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;5) дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.Взаємодія та обмін даними між відповідними державними органами щодо реалізації положень цієї статті здійснюються з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без подання заяви.У разі зміни інших даних про отримувача, що містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 161.2 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.161.5. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 161.4 цієї статті, крім підпунктів 4 та 5 в частині реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.161.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл такої дотації між отримувачами.З 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України";8) у Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):у статті 1:пункт 5 частини першої виключити;друге речення частини другої виключити;пункт 4 статті 2 виключити;у частині третій статті 3 слова та цифри "пунктами 5-7, 9 і 10" замінити словами та цифрами "пунктами 6, 7, 9 і 10"; пункт 6 статті 4 виключити;9) у розділі VI Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:
"2901 10 00 00- насичені-"
 замінити цифрами та словами: 
"2901 10 00- насичені :
2901 10 00 10- - бутан, ізобутан-
2901 10 00 90- - інші  -";
 10) у частині четвертій статті 61 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";11) у статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 23, ст. 158, № 28, ст. 236) слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";12) у Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282):у статті 10:частину четверту викласти в такій редакції:"4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. При цьому внесок розподіляється таким чином:70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України";доповнити частиною дев’ятою такого змісту:"9. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування";у частині другій статті 58:у абзаці першому слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";абзац другий після слів "ведення Єдиного реєстру адвокатів України" доповнити словами та цифрою "та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року";13) в абзаці другому частини третьої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) слова "мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених станом".
 1. Установити, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
 2. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 3. 5. Норми підпункту "в" підпункту 5 пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього Закону (щодо змін до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів") не застосовуються до розгляду вимог споживачів щодо технічно складних побутових товарів, придбаних до набрання чинності цим Законом.
 4. 6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо скасування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, передбачивши для забезпечення збалансованості місцевих бюджетів відповідне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в абсолютних значеннях;прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ 20 грудня 2016 року № 1791-VIII
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

Клікніть, щоб прокоментувати

семнадцать − один =

Наша розсилка

Випадкова цитата

Когда долго не убирают урожай, он гниет. Но если все время откладывать дела, их становится только больше

Закон України від 20.12.2016 р. №1791 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”

Час читання: 87 min
0

Поділитися з другом