Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Законопроект, який запроваджує виплату пені за затримку виплати заробітної плати
Ініціативи законотворців

Законопроект, який запроваджує виплату пені за затримку виплати заробітної плати

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На сайті Мінекономіки оприлюднили законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати».

Законопроект містить наступні ключові положення.

1) Із КЗпП, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», виключають необхідність індексації заробітної плати.

2) Ініціатори законопроекту також пропонують позбавитися компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати.

3) Замість компенсації Мінекономіки пропонує встановити пеню за затримку виплати зарплати.

У разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, роботодавець буде зобов’язаний сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

У разі відшкодування роботодавцем всієї суми пені, а також несвоєчасно виплаченої заробітної плати, до дня виявлення такого порушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, роботодавець звільняється від фінансових санкцій, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України за зазначене порушення.

(Нагадаємо, що цією нормою за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – штрафують у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці накладається штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення).

4) Із статті 121 КЗпП виключається важливе застереження про те, що розмір оплати праці працівникам, які направлені у службове відрядження не може бути нижчим середнього заробітку.

Крім того, якщо сьогодні заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки, то в Мінекономіки пропонують встановити, що заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором.

5) В КЗпП вносять статтю 115-1 «Додатковий захист права працівника на своєчасне отримання заробітної плати».

У разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, працівник отримає право тимчасово припинити виконання роботи на весь період затримки, попередивши про свої дії власника або уповноважений ним орган в письмовій формі не пізніше ніж за два дні. В цьому разі працівник звільняється від обов’язку виконувати свої трудові обов’язки та має право у свій робочий час бути відсутнім на робочому місці.

Виконання працівником роботи поновлюється наступного дня після дня повного виконання власником або уповноваженим ним органом своїх зобов’язань із виплати заробітної плати та інформування про це працівника в письмовій формі або повідомлення працівником власника або уповноважений ним орган про скасування тимчасового припинення роботи у письмовій формі.

У разі припинення працівником виконання роботи внаслідок затримки виплати заробітної плати, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові компенсацію у розмірі, визначеному колективним договором, колективною угодою, але з розрахунку не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) пропорційно до тривалості припинення працівником виконання роботи.

Тимчасове припинення працівником виконання роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Не допускається тимчасове припинення працівником виконання роботи за умов, якщо це створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків, а також у разі оголошення надзвичайного або військового стану.

Забороняється також тимчасове припинення виконання роботи працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, судів, Збройних Сил України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, безпеки та правопорядку.

Затримкою виплати заробітної плати буде вважатися виплата менше 50 % нарахованої за календарний місяць заробітної плати.

Аналогічними нормами доповнюється Закон «Про оплату праці».

6) Судовий наказ буде видаватися якщо заявлено вимогу про стягнення пені у разі порушення строків виплати заробітної плати (стаття 161 ЦПК).

7) Кримінальна відповідальність буде встановлена, в тому числі, за невиплату частини заробітної плати. За каратимуть штрафом від чотирьохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Виключать із КК можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Необхідність виключення із законодавства індексації заробітної плати Мінекономіки пояснює тим, що цей механізм був запроваджений в умовах складного соціально-економічного становища країни при гіперінфляційних процесах та значного знецінення грошових доходів населення, яке не могло бути компенсоване іншими механізмами державного регулювання. Водночас, в діючих умовах контрольованої помірної інфляції він створює складнощі та є джерелом помилок і конфліктів, які не сприяють лояльності роботодавців до норм трудового законодавства. А той факт, що індексується лише частина зарплати, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних громадян, посилює аргументи на користь скасування цієї застарілої регуляції. Тому в умовах стабільного та поступового зростання заробітної плати та підвищення рівня мінімальної заробітної плати темпами, що випереджають інфляцію, доцільно відмовитись від механізму індексації.

31 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X