Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Зміни до Порядку обліку платників податків (наказ 1588)! Наказ МінФіну № 662 від 13.12.2021р
Накази МінФіну

Зміни до Порядку обліку платників податків (наказ 1588)! Наказ МінФіну № 662 від 13.12.2021р

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.12.2021 р. № 662

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2021 р. за № 1693/37315

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 03 червня 2021 року № 1525-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам”, Закону України від 01 липня 2021 року № 1617-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, Закону України від 01 липня 2021 року № 1618-IX “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”, Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення обліку платників податків у контролюючих органах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462), що додаються.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Доповнити наказ Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 “Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048, після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

“3. Установити, що наявні у суб’єктів господарювання книги обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок за формами, встановленими у додатках 1, 2 та 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджених цим наказом, у редакції, що була чинною до набрання чинності цим пунктом, можуть використовуватись суб’єктами господарювання до скасування реєстрації таких книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок або їх закінчення. За зверненням суб’єкта господарювання, а також під час реєстрації чи перереєстрації таких книг контролюючими органами у порядку, встановленому для перереєстрації книг, на титульній сторінці проводяться зміни кодів Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) на відповідні коди територій згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.”.

У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 4 – 6.

4. Державній податковій службі України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом забезпечити ведення обліку платників податків відповідно до підпункту 2 пункту 1 Змін до Порядку обліку платників податків і зборів, затверджених пунктом 1 цього наказу.

5. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 січня 2022 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр
Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Міністр розвитку громад
та територій України

Олексій ЧЕРНИШОВ

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

Іван РУСНАК

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністерство закордонних
справ України

Д. КУЛЕБА

Голова Державної
служби статистики

Ігор ВЕРНЕР

Голова Національного
банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Михайло ТІТАРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2021 року № 662

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів

1. У розділі I:

1) у пункті 1.5:

у першому реченні абзацу першого слова “та постійні представництва нерезидентів” виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія України, що визнана такою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” або Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб з ознакою “податковою адресою є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” або з ознакою “податковою адресою є тимчасово окупована територія у Донецькій та Луганській областях”. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) на (з) тимчасово окуповану(ої) територію(ї) України в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб встановлюється/скасовується така ознака.”;

2) доповнити розділ новим пунктом 1.10 такого змісту:

“1.10. Облік платників податків ведеться з визначенням щодо кожного платника податків:

територіального органу ДПС, визначеного підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 розділу II Податкового кодексу України, який є контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків;

державної податкової інспекції, яка є структурним підрозділом контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (далі – ДПІ обслуговування);

коду території територіальної громади згідно з третім рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – КАТОТТГ), що відповідає місцезнаходженню (місцю проживання) платника податків.

Якщо райони у містах (у разі їх створення) мають власні місцеві бюджети, то код території для відповідних платників податків визначається за п’ятим (додатковим) рівнем КАТОТТГ. Щодо платників податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов’язкового) відселення і на територіях, де не сформовано органи місцевого самоврядування, код території визначається за першим рівнем КАТОТТГ”.

2. У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 2.2 після слів “юридичні особи” доповнити словом “- резиденти”;

2) підпункт 6 пункту 2.4 після слова та цифр “пунктом 3.4” доповнити словами та цифрами “, пунктом 3.14”.

3. У розділі III:

1) у пункті 3.11:

після слів “основним місцем обліку” доповнити словами “/ ДПІ обслуговування”;

слова “видана платнику податків чи” замінити словами “видана платнику податків або представнику,”;

після слів “контролюючому органі” та “контролюючим органом” доповнити словами “за основним місцем обліку / ДПІ обслуговування”;

2) доповнити новим пунктом 3.14 такого змісту:

“3.14. Взяття на облік особи-нерезидента, яка постачає на митній території України фізичним особам електронні послуги і визначена підпунктом “д” підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України здійснюється:

автоматично, одночасно із реєстрацією особи-нерезидента платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України;

з наданням такій особі-нерезиденту податкового номера (реєстраційного (облікового) номера) платника податків відповідно до підпункту 6 пункту 2.4 розділу II цього Порядку.

Взяття на облік особи-нерезидента як платника податків підтверджується повідомленням з інформацією про реєстрацію платником податку на додану вартість, яке направляється контролюючим органом після реєстрації особі-нерезиденту відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України.”.

4. У розділі V:

1) доповнити пункт 5.9 новим абзацом такого змісту:

“Після зняття ознаки платника податку на прибуток нерезидент має повторно зареєструватись платником податку на прибуток згідно з цим розділом у разі, якщо нерезидент розпочинає здійснювати господарську діяльність на території України або якщо для реєстрації платником податку на прибуток у нерезидента виникають інші підстави, зазначені у пункті 5.1 цього розділу.”;

2) доповнити новим пунктом 5.11 такого змісту:

“5.11. Постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податку на прибуток підприємств у періодах до 01 січня 2021 року, залишаються платниками цього податку до реєстрації як платниками податку на прибуток підприємств відповідних нерезидентів.

Зняття ознаки платника податку на прибуток стосовно постійного представництва нерезидента проводиться після реєстрації нерезидента платником податку на прибуток. Подання постійним представництвом заяви про зняття такої ознаки не вимагається. Зняття ознаки платника податку на прибуток з постійного представництва проводиться контролюючим органом одночасно із внесенням ознаки платника податку на прибуток щодо відповідної іноземної компанії.

Якщо іноземна компанія і її постійне представництво, зареєстроване платником податку на прибуток, перебувають на обліку в різних контролюючих органах, зняття ознаки платника податку на прибуток для постійного представництва проводиться контролюючим органом після отримання відомостей про реєстрацію іноземної компанії платником податку на прибуток від іншого контролюючого органу (де зареєстрована платником податку на прибуток іноземна компанія), від постійного представництва чи на підставі даних реєстру платників податків – нерезидентів.

Після зняття ознаки платника податку на прибуток постійне представництво нерезидента – відокремлений підрозділ залишається на обліку як платник інших видів податків до його закриття.

Постійне представництво, яке не акредитоване (зареєстроване, легалізоване) на території України як відокремлений підрозділ нерезидента, може бути зняте з обліку як платник податків у порядку, визначеному пунктом 11.13 розділу XI цього Порядку.”.

5. У розділі VI:

1) у підпункті 1 пункту 6.7:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, якщо судовий експерт не є працівником державної спеціалізованої установи;”;

доповнити пункт новим абзацом тринадцятим такого змісту:

“Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг;”;

2) у пункті 6.8:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) про видане реєстраційне посвідчення, анулювання або припинення дії реєстраційного посвідчення територіальний орган Мінюсту протягом п’яти робочих днів повідомляє контролюючий орган за місцем постійного проживання приватного нотаріуса згідно з Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126.”;

доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

“5) про адресу робочого місця особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, така особа надає відомості шляхом подання повідомлення про об’єкти, через які провадиться діяльність, згідно з розділом VIII цього Порядку.”.

6. У пункті 7.6 розділу VII слова “адміністративно-територіальної одиниці” замінити словами “місцезнаходження (місця проживання)”.

7. Абзац другий пункту 8.7 розділу VIII виключити.

8. У розділі IX:

1) доповнити пункт 9.1 новим абзацом такого змісту:

“Для перевірки, уточнення або внесення змін до відомостей про платника податків можуть використовуватись дані, розміщені на офіційних вебпорталах державних органів, торгових та/або комерційних реєстрів компетентних органів держави, резидентом якої є платник податків – іноземна компанія, організація, а також на власних вебпорталах платника податків.”;

2) пункт 9.4 викласти у такій редакції:

“9.4. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за формою № 34-ОПП (найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків тощо) ДПІ обслуговування видає платнику податків нову довідку про взяття на облік у порядку, визначеному пунктами 3.11, 3.12 розділу III цього Порядку.

У разі потреби платник податків може отримати дублікат або копію довідки за формою № 34-ОПП, подавши запит:

за формою № 34-ОПН (додаток 11);

до будь-якого контролюючого органу або державної податкової інспекції;

в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; через електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” та Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

У запиті зазначається один із зазначених способів отримання довідки за формою № 34-ОПП. Якщо обрано спосіб отримання довідки платником податків особисто або представником, уповноваженою на це особою, у запиті зазначається контролюючий орган / державна податкова інспекція, в якому / якій платник бажає отримати довідку. Якщо контролюючий орган або державна податкова інспекція не зазначена, то такою вважається ДПІ обслуговування.

До Центрального контролюючого органу запит може бути поданий виключно в електронній формі.

Якщо платник податків із зазначеними у запиті даними, не перебуває на обліку в контролюючому органі (за основним місцем обліку), дані про платника податків, його представника, контролюючі органи / ДПІ обслуговування, зазначені у запиті, не відповідають даним Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, запит про видачу довідки за формою № 34-ОПП залишається без розгляду. В інших випадках запит про видачу довідки за формою № 34-ОПП контролюючий орган / державна податкова інспекція, до якого/якої надійшов запит, за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків реєструє такий запит у день його отримання та направляє інформацію про запит до ДПІ обслуговування.

ДПІ обслуговування протягом двох робочих днів після надходження запиту формує довідку за формою № 34-ОПП в електронній формі та залежно від вказаного у запиті способу отримання такої довідки:

за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків направляє довідку до контролюючого органу / державної податкової інспекції, в якому / якій платник бажає отримати довідку згідно із запитом, крім випадку, коли у запиті зазначено, що платник бажає отримати довідку в ДПІ обслуговування;

надсилає довідку поштою за місцезнаходженням / місцем проживання платника податків, за яким він обліковується в контролюючому органі згідно з цим Порядком;

направляє довідку до електронного кабінету в електронній формі з дотриманням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” та Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Якщо у запиті було обрано спосіб отримання довідки за формою № 34-ОПП особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, то контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків / ДПІ обслуговування видають дублікат такої довідки, інші контролюючі органи та державні податкові інспекції видають засвідчену копію довідки.

Про видачу кожної довідки за формою № 34-ОПП робиться запис у журналі за формою № 14-ОПП.”.

9. У розділі X:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

X. Зміна контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування“;

2) пункти 10.1, 10.2 викласти у такій редакції:

“10.1. Процедури, передбачені цим розділом, проводяться у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, включення / не включення до Реєстру великих платників податків, реорганізації чи ліквідації контролюючих органів, внаслідок чого відбувається зміна:

1) контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У такому випадку контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків згідно з пунктами 10.6 – 10.21 цього розділу;

2) ДПІ обслуговування, яка виконує реєстрацію та облік платників податків (без зміни контролюючого органу) згідно з цим Порядком.

У такому випадку контролюючий орган вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб згідно з пунктом 10.25 цього розділу;

3) коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає податковій адресі платника податків.

У цьому випадку платник податків обліковується в контролюючих органах з урахуванням особливостей, визначених пунктом 10.2 цього розділу.

10.2. У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року).

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження щодо юридичної особи (крім юридичних осіб, які включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи – підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується з відповідною ознакою та визначенням коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає:

попередньому місцезнаходженню платника податків – до закінчення бюджетного періоду;

новому місцезнаходженню платника податків – з наступного бюджетного періоду”;

3) у пункті 10.3:

у абзаці першому слова “пов’язаної із зміною адміністративного району,” виключити;

абзац третій після слів “в контролюючому органі” доповнити словами “або ДПІ обслуговування”, після слів “до іншого контролюючого органу” доповнити словами “або зміни ДПІ обслуговування”;

4) пункт 10.4 викласти у такій редакції:

“10.4. У зв’язку із зміною місцезнаходження / місця проживання платника податків, процедури, передбачені цим розділом, розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків;

заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із відповідною позначкою, поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);

заяви за формою № 1-ОПН, поданої згідно з підпунктом 2 пункту 5.3 розділу V цього Порядку або абзацами другим, третім пункту 10.1 цього розділу.”;

5) у пункті 10.5 слова “адміністративного району” замінити словами “контролюючого органу”, а слова “(місця проживання)”, “про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу”, “(місцем проживання)” виключити;

6) пункт 10.6 після слів “зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків” доповнити словами “, пов’язану із зміною контролюючого органу,”;

7) пункт 10.12 слова “контролюючий орган” замінити словами “контролюючий орган / ДПІ обслуговування”;

8) пункт 10.13 викласти у такій редакції:

“10.13. Суб’єкт господарювання після зняття з обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням продовжує обліковуватись та сплачувати податки з урахуванням пункту 10.2 цього розділу.”;

9) у пункті 10.22:

в абзаці першому слова “або його територіальних підрозділів” виключити;

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків, здійснюється взяття на облік великого платника податків згідно з Порядком формування Реєстру великих платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;”;

10) пункт 10.23 викласти у такій редакції:

“10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, територій територіальних громад, населених пунктів) чи інших, незалежних від платника податків об’єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, або ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі або зміна ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу з урахуванням таких особливостей:

1) переведення платників податків / зміна ДПІ обслуговування здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого Центральним контролюючим органом (у разі зміни контролюючого органу) або контролюючим органом (у разі зміни ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу);

2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:

реєстраційні частини облікових справ платників податків;

звітні частини облікових справ платників податків.

Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у двох примірниках – по одному для контролюючих органів.

У разі зміни ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу проводяться заходи, передбачені пунктом 10.25 цього розділу.

3) інформація про зміну місця обліку платників податків / зміну ДПІ обслуговування доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому чи зміні ДПІ обслуговування.

Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом / ДПІ обслуговування, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податків, що вказуються у таких документах.

Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.”;

11) у пункті 10.24:

абзац перший після слів “зняття з обліку” доповнити словами “/ зміна ДПІ обслуговування”, після слів “зміна місця обліку” доповнити словами “/ ДПІ обслуговування”;

абзац другій після слів “у контролюючому органі” доповнити словами “/ ДПІ обслуговування”, після слова “оператора” доповнити словами та цифрами “або зміна ДПІ обслуговування за правилами, визначеним у пункті 10.25 цього розділу.”;

12) доповнити новим пунктом 10.25 такого змісту:

“10.25. У разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків або іншої зміни, внаслідок якої змінюється ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу, до ДПІ обслуговування за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків переходять обов’язки ведення обліку платника податків у день внесення даних про такі зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Протягом 10 робочих днів ДПІ обслуговування за попереднім місцезнаходженням / місцем проживання платника податків направляє реєстраційну частину облікової справи платника податків до ДПІ обслуговування за новим місцезнаходженням / місцем проживання платника податків.

Замість реєстраційної частини облікової справи направляється інформаційний лист – повідомлення, якщо стосовно платника податків не формувалась реєстраційна частина облікової справи у період його діяльності за останні три роки з причини того, що документи, які включаються до такої частини, у відповідному періоді були отримані ДПІ обслуговування в електронній формі з Єдиного державного реєстру або від платника податків.”.

10. У розділі XI:

1) в абзаці сьомому пункту 11.5 слова “адміністративного району” замінити словами “контролюючого органу”;

2) абзац перший пункту 11.10 та абзац перший пункту 11.13 після слів “для заявлення кредиторами своїх вимог” доповнити словами “(у разі наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів)”;

3) абзац третій підпункту 6 пункту 11.18 слова “тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції” замінити словами “тимчасово окупована територія України, що визнана такою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” або Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”;

4) доповнити новим пунктом 11.25 такого змісту:

“11.25. Зняття з обліку особи-нерезидента, яка постачає на митній території України фізичним особам електронні послуги і визначена підпунктом “д” підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, здійснюється автоматично у разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника податку на додану вартість відповідно до пункту 208 1.3 статті 208 1 розділу V Податкового кодексу України.

Якщо в особи-нерезидента на дату анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість податковий борг або не виконані податкові зобов’язання:

відсутні, то зняття з обліку здійснюється одночасно з анулюванням реєстрації;

наявні, то зняття з обліку здійснюється після погашення боргу та виконання зобов’язань, визначених Податковим кодексом України.”.

11. У розділі XII:

1) абзац дев’ятий пункту 12.2 виключити;

2) доповнити розділ новим пунктом 12.4 такого змісту:

“12.4. Дані реєстру платників податків – нерезидентів Центральний контролюючий орган оприлюднює в електронному кабінеті, а також у формі відкритих даних на власному офіційному вебпорталі та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.”.

12. У розділі XIII:

1) пункт 13.1 викласти у такій редакції:

“13.1. Податкові органи (Центральний контролюючий орган та його територіальні органи), визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 розділу II Податкового кодексу України, виконують передбачені цим Порядком процедури, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій, зокрема:

1) реєструють та ведуть облік платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

2) забезпечують достовірність та повноту обліку платників, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

3) формують та ведуть Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, реєстр платників податків – нерезидентів, реєстр договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, Реєстр самозайнятих осіб;

4) надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, у тому числі видачу платникам податків документів, передбачених цим Порядком;

5) здійснюють адміністрування податків, зборів, яке включає організацію ідентифікації, облік платників податків та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків;

6) забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня щодо обліку платників податків у встановленому законодавством порядку;

7) забезпечують автоматизацію процедур обліку платників податків, зокрема організацію впровадження електронних сервісів для платників податків щодо подання та отримання в електронній формі документів, передбачених цим Порядком;

8) забезпечують інформаційну взаємодію з Єдиним державним реєстром, ЄДРПОУ та іншим реєстрами у передбачених цим Порядком випадках;

9) організовують збір податкової інформації, передбаченої цим Порядком, та вносять її до інформаційних баз даних Центрального контролюючого органу;

10) надають індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань обліку платників податків;

11) складають звіт про стан обліку платників;

12) розробляють та надають пропозиції до цього Порядку.

Державні податкові інспекції:

1) здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

2) формують та ведуть Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, реєстр платників податків – нерезидентів, реєстр договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, Реєстр самозайнятих осіб;

3) здійснюють сервісне обслуговування платників податків;

4) приймають і опрацьовують документи та відомості, отримані згідно з цим Порядком, формують та видають документи, передбачені цим Порядком, ведуть реєстраційні частини облікових справ платників податків.

Податкові органи та державні податкові інспекції здійснюють інші функції, визначені статтями 19 1, 19 3 розділу I, статтями 63 – 68 розділу II Податкового кодексу України, Законом та цим Порядком.

У разі якщо у складі контролюючого органу не утворено державні податкові інспекції, процедури обліку платників податків і зборів, що здійснюють ДПІ обслуговування згідно з цим Порядком, виконує такий контролюючий орган.”;

2) доповнити пункт 13.2 новим абзацом такого змісту:

“За результатами перевірки щодо нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 розділу II Податкового кодексу України, та якими не були виконані вимоги абзацу першого пункту 60 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, та щодо їх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, контролюючий орган вживає заходів щодо зняття з обліку відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва, нерезидента, якщо за результатами перевірки підтверджено припинення здійснення нерезидентом діяльності на території України, відсутність на території України об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням у такого нерезидента, та відокремленим підрозділом або постійним представництвом нерезидента виконані обов’язки платника податків, визначені статтею 16 розділу I Податкового кодексу України.”;

3) доповнити пункт 13.6 новим абзацом такого змісту:

“Між Єдиним банком даних про платників податків – юридичних осіб / Реєстром самозайнятих осіб та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Портал Дія) здійснюється інформаційна взаємодія під час надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 808 “Про реалізацію експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності.”.

13. У додатках до Порядку:

1) у додатку 2:

доповнити довідку:

після слів “(місцезнаходження, місце проживання)” знаками “***”;

після слова “керівник” (щодо платника податків) словом “(представник)”;

після виноски “**” новою виноскою “***” такого змісту:

“___________
*** Для іноземних компаній, організацій залежно від першої події чи підстав взяття на облік зазначаються дані про місцезнаходження відокремленого підрозділу, постійного представництва, нерухомого майна нерезидента, установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок, місцезнаходження української юридичної особи, інвестиційні активи якої придбаваються.”;

у пам’ятці для заповнення полів довідки:

доповнити пункт 2:

після слова “Керівник” словом “(представник)”;

новими абзацами такого змісту:

“Для іноземних компаній, організацій у рядку “Керівник (представник)” зазначаються дані про керівника або представника нерезидента, наданих у заяві за формою № 1-ОПН.

Для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, рядок “Керівник (представник)” не заповнюється.”;

підпункти 2, 3 пункту 3 викласти у такій редакції:

“2) для відокремленого підрозділу нерезидента, що обліковується як постійне представництво нерезидента – “відокремлений підрозділ, який є постійним представництвом нерезидента”;

3) для іноземної компанії, організації – “як нерезидент, що придбаває нерухоме майно або отримує майнові права на таке майно в Україні”, “як нерезидент, що відкриває рахунки в банках України”, “як нерезидент, який здійснює в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, що не є постійними представництвами”, “як нерезидент – платник податку на прибуток, який здійснює в Україні діяльність через постійне представництво”, “як нерезидент – платник податку на прибуток, що набуває право власності на інвестиційний актив”.”.

2) у додатку 5:

позицію

  Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП

“;

замінити позиціями:

  Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною контролюючого органу, території територіальної громади або ДПІ обслуговування (необхідне підкреслити)
  Включення/не включення до Реєстру ВПП (необхідне підкреслити)

“;

у тексті заяви слова “Код КОАТУУ” замінити словом “Код КАТОТТГ”;

3) у додатку 6:

у тексті заяви слова “Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною контролюючого органу” замінити словами “Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною контролюючого органу, території територіальної громади або ДПІ обслуговування (необхідне підкреслити)”, слова та цифру “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку 1” замінити словами та цифрою “Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку 1 (необхідне підкреслити)”;

доповнити розділ I заяви позицією:

Найменування контролюючого органу, з якого вибув платник  

“;

у розділі V заяви слово “України” замінити словом і цифрою “України 5“, слова “Код КОАТУУ” замінити словом “Код КАТОТТГ”;

у розділі VII заяви слово “представник” замінити словом і цифрою “представник 6“, слово і цифру “паспорта 5” замінити словом і цифрою “паспорта 7“;

у розділі VIII заяви слово і цифру “паспорта 5” замінити словом і цифрою “паспорта 7“;

виноску 1 до заяви викласти у такій редакції:

“___________
1 Під час подання заяви за формою № 1-ОПН з позначкою “Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку” заповнюються розділи 1, 3, 4, 7 та/або 8 цієї заяви”;

після виноски 4 доповнити заяву новими виносками 5, 6 такого змісту:

“___________
5 У розділі 5 цієї заяви зазначаються дані про місцезнаходження нерезидента на території України залежно від підстав взяття на облік нерезидента, а саме:

місцезнаходження відокремленого підрозділу нерезидента або постійного представництва нерезидента;

місцезнаходження нерухомого майна, що придбачається або на яке отримуються майнові права;

місцезнаходження установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

місцезнаходження української юридичної особи, інвестиційні активи якої придбаваються;

місцезнаходження об’єкта ефективного управління.

6 У розділі 7 цієї заяви відповідно до документів, які додаються до заяви, нерезидентами (іноземними компаніями, організаціями) зазначаються дані про:

керівника – згідно з витягом із відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії;

представника – згідно з документом, яким підтверджуються повноваження представника, якщо таким документом представнику делегований повний обсяг прав та обов’язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених Податковим кодексом України”.

У зв’язку з цим виноску 5 вважати виноскою 7;

4) у тексті додатку 8:

слова “адміністративного району” замінити словами “контролюючого органу, території територіальної громади або ДПІ обслуговування (необхідне підкреслити)”;

слова “Код КОАТУУ” замінити словом “Код КАТОТТГ”;

5) у додатку 9:

у розділі 3 заяви слова “Адміністративно-територіальна одиниця” замінити словами “Територія територіальної громади”, слова “Код КОАТУУ” замінити словом “Код КАТОТТГ”;

у виносках до заяви слова “адміністративно-територіальні одиниці” замінити словами “території територіальних громад”;

6) у додатку 10:

у розділі 3 повідомлення слова “Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ” замінити словами “Територія територіальної громади”, слова “Код за КОАТУУ” замінити словами “Код КАТОТТГ”;

абзац другий пункту 5 додатка до Повідомлення за формою № 20-ОПП викласти у такій редакції:

“Графи 6 – 7 “Територія територіальної громади, де знаходиться об’єкт оподаткування” заповнюється відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ), що розміщений на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України.”;

7) доповнити Порядок новим додатком 11 (додається).

У зв’язку з цим додатки 11 – 16 вважати відповідно додатками 12 – 17.

У тексті Порядку посилання на додатки 11 – 16 замінити посиланнями відповідно на додатки 12 – 17.

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2021 року № 662
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2021 р. за № 1694/37316

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У додатках до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048:

1) у додатку 1:

позицію:

“КОАТУУ                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”;

2) у додатках 2 – 6:

позицію:

“КОАТУУ господарської одиниці                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”.

2. У додатках 1, 3 – 6 до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 919/29049:

позицію:

“КОАТУУ                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”.

3. У додатках до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 920/29050:

1) у додатку 1:

слова “КОАТУУ господарської одиниці” замінити словами та знаками “Код території***”;

виноски доповнити новою виноскою “***” у такій редакції:

“___________
*** Згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад”;

2) у додатку 2:

слова “КОАТУУ господарської одиниці” замінити словами та знаками “Код території**”;

виноски доповнити новою виноскою “**” у такій редакції:

“___________
** Згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад”;

3) у додатках 3, 5, 6 до Порядку

позицію:

“КОАТУУ господарської одиниці                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”.

4. У додатку 2 до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 921/29051:

позицію:

“КОАТУУ господарської одиниці                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”.

5. У додатку 1 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року № 317, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 року за № 635/34918:

слова “(у разі відсутності господарської одиниці ФОП – платники єдиного податку проставляють у всі комірки “0” та нижче зазначають адресу місцезнаходження)” виключити;

позицію:

“КОАТУУ                    

замінити позиціями:

“Код території                                      
  згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад”.

6. У додатках до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 березня 2019 року за № 308/33279:

1) у додатку 1:

у розділі 5 слово та цифру “КОАТУУ 4 замінити словами та цифрою “Код території 4

виноску 4 викласти у такій редакції:

“___________
4 Згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад”.

2) у додатку 3:

у розділі 3 слово “КОАТУУ” замінити словами та знаками “Код території**”;

виноски доповнити виноскою “**” у такій редакції:

“___________
** Згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад”.

Директор Департаменту
податкової політики
Лариса МАКСИМЕНКО


Поділіться з друзями - підтримайте проект