Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ МінФіну №64 ПОРЯДОК ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій
Накази МінФіну

Наказ МінФіну №64 ПОРЯДОК ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2019  № 64

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2019 р.
за № 307/33278

Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», пунктів 39-42, 58, 59 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (далі – Порядок).

2. Установити, що:

1) не пізніше двох місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим наказом, ДФС формує реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр) та включає до Реєстру всі екземпляри реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), які зареєстровані в органах ДФС і перебувають в експлуатації (крім тих РРО, що зареєстровані для господарських одиниць чи суб’єктів господарювання із місцезнаходженням на тимчасово окупованих територіях) або перебували в експлуатації на дату набрання чинності цим наказом, із присвоєнням їм реєстраційних номерів;

2) протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим наказом, виробники (постачальники) подають заяви про включення до Реєстру всіх екземплярів РРО, поставка яких була здійснена до набрання чинності цим наказом, строк служби яких не сплив та які не включені до Реєстру.

Якщо на момент отримання заяви про включення моделі (модифікації) РРО до Реєстру такий РРО вже включений до Реєстру згідно з підпунктом 1 цього пункту, заява виробника (постачальника) вважається заявою про внесення змін до Реєстру;

3) протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим наказом, у разі подання заяви до органу ДФС про реєстрацію РРО, який не включений до Реєстру на дату подання такої заяви, суб’єкт господарювання – користувач РРО додає до заяви копії документів, які підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема). На підставі зазначених документів орган ДФС включає РРО до Реєстру;

4) включення екземплярів РРО до Реєстру, які були зняті з реєстрації в органах ДФС (шляхом скасування реєстрації) до набрання чинності цим наказом, які не включені до Реєстру та щодо яких не сплив строк служби, може бути здійснене органом ДФС у загальному порядку, в тому числі на підставі заяви виробника (постачальника) або звернення суб’єкта господарювання – користувача РРО та доданих до неї копій документів, що підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

5) первинне наповнення реєстру центрів сервісного обслуговування РРО інформацією про центри сервісного обслуговування РРО здійснюється на підставі заяв виробників (постачальників) протягом двох місяців після набрання чинності цим наказом відповідно до вимог Порядку.

3. Затвердити Зміни до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 921/29051, що додаються.

4. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Заступник Голови Національного банку України

В. Загородній

О. Власов

Л.О. Євдоченко

С.В. Холод


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13 лютого 2019 року № 64

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2019 р.
за № 307/33278

ПОРЯДОК
ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон), пунктів 58, 59 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 (зі змінами) (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає механізм включення/внесення змін / виключення до/з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою узагальнення, зберігання та надання достовірної інформації щодо моделей (модифікацій), конструкторсько-технологічної та програмної документації екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), які дозволені для застосування у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (далі – Державний реєстр РРО).

Створення і обробка документів в електронній формі здійснюються з додержанням вимог законодавства в сферах електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

ДФС є розпорядником даних Реєстру та інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.

3. Терміни у цьому Порядку використовуються у таких значеннях:

заявник – суб’єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО;

поставка РРО – передання виробником (постачальником) РРО, модель (модифікація) якого включена до Державного реєстру РРО, іншому суб’єкту господарювання для самостійного застосування, застосування іншими особами або подальшої реалізації, а також будь-які інші операції, що передбачають відвантаження РРО виробником (постачальником) за відповідним договором, з переданням прав власності або без нього, за плату (компенсацію) або без неї незалежно від строків її надання;

Реєстр – єдина інформаційна система збору, накопичення та обробки інформації про екземпляри РРО, моделі (модифікації) яких включені до Державного реєстру РРО, що поставлені для введення в обіг або експлуатуються, та строк служби яких не сплив.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі, Положенні про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1315 (далі – Положення), та Порядку.

4. До Реєстру включаються дані про:

1) назву моделі (модифікації) екземпляра РРО (згідно з Державним реєстром РРО);

2) версію внутрішнього програмного забезпечення екземпляра РРО (згідно з Державним реєстром РРО);

3) сферу застосування екземпляра РРО (згідно з Державним реєстром РРО);

4) унікальний (серійний) номер екземпляра РРО;

5) податковий номер (серію (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) виробника (постачальника) екземпляра РРО;

6) дату виготовлення екземпляра РРО;

7) строк служби екземпляра РРО;

8) гарантійний строк зберігання екземпляра РРО;

9) гарантійний строк експлуатації екземпляра РРО;

10) складові частини екземпляра РРО згідно із сертифікатом відповідності та конструкторсько-технологічною документацією виробника;

11) комплект поставки екземпляра РРО;

12) дати включення, внесення змін або виключення екземпляра РРО до/із Реєстру;

13) стан екземпляра РРО (не вводився в експлуатацію, зарезервований фіскальний номер, введений в експлуатацію, знятий з реєстрації (скасована реєстрація), закінчився строк служби, викрадений, входить до складу арештованого майна, судом заборонена реєстрація тощо) із зазначенням видів, дати та номерів відповідних документів;

14) зарезервований або діючий фіскальний номер екземпляра РРО;

15) податковий номер (серію (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та найменування (прізвище, ім’я, по батькові), суб’єкта господарювання, у користуванні якого перебуває екземпляр РРО (у разі перебування в експлуатації);

16) реєстраційний номер екземпляра РРО;

17) підстави включення, внесення змін або виключення екземпляра до/з Реєстру, дати та номери відповідних документів.

Внесення інформації, зазначеної у підпунктах 5, 12-17 цього пункту, здійснюється ДФС у разі проведення відповідних реєстраційних дій.

II. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (далі – ДФС).

2. Внесення даних до Реєстру здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

3. Реєстр ведеться з дотриманням пункту 63.6 статті 63 Податкового кодексу України – за податковими номерами або серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

4. Дані з Реєстру не є інформацією з обмеженим доступом (крім реєстраційних номерів облікових карток або серії (за наявності) та номерів паспортів фізичних осіб – підприємців). Актуальна інформація про екземпляри РРО, визначені у підпунктах 1-16 (крім підпунктів 5 та 15) пункту 4 розділу I цього Порядку, щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюднюється в електронному кабінеті, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України.

Захист державних інформаційних ресурсів та інформації з обмеженим доступом, що міститься у Реєстрі, забезпечується відповідно до законодавства в сфері захисту інформації.

5. Рішення ДФС щодо відмови у включенні / внесенні змін / виключенні до/з Реєстру може бути оскаржено у порядку, визначеному статтями 55, 56 Податкового кодексу України.

III. Включення екземпляра РРО до Реєстру

1. До Реєстру вносяться відомості про екземпляри РРО, моделі (модифікації) яких включені до Державного реєстру РРО, що поставлені для введення в обіг або експлуатуються, та строк служби яких не сплив.

Кожен екземпляр РРО включається до Реєстру один раз.

Кожному екземпляру РРО, включеному до Реєстру, присвоюється унікальний реєстраційний номер, який не змінюється протягом всього строку застосування РРО.

2. Інформація про екземпляри РРО для включення до Реєстру подається до ДФС заявниками не пізніше дня поставки РРО у вигляді заяви про включення/виключення до/з Реєстру екземплярів РРО або внесення змін за формою № 1-ЕРРО (додаток 1) (далі – заява) з ознакою надання інформації «включення до Реєстру».

Заява складається та подається заявником до ДФС електронними засобами зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації і вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів.

На заяву накладається кваліфікований електронний підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, фізичної особи – підприємця або його представника.

Датою та часом подання заяви до ДФС є дата та час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція).

3. Підставами для відмови у включенні екземпляра РРО до Реєстру є:

1) модель (модифікація) РРО не включена / виключена до/з Державного реєстру РРО або внесена до другої частини Державного реєстру РРО;

2) наявність щодо заявника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3) невідповідність даних у заяві про заявника або екземпляр РРО даним із Державного реєстру РРО про виробника (постачальника) або модель (модифікацію) РРО;

4) екземпляр вже включений до Реєстру, крім випадку, визначеного абзацом другим підпункту 2 пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року № 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій».

4. Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС за відсутності підстав для відмови у включенні екземпляра РРО до Реєстру екземпляр РРО включається до Реєстру з присвоєнням унікального реєстраційного номера.

У разі виявлення порушень вимог законодавства в сфері електронних довірчих послуг, дотримання встановленої форми, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком заявнику надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається заявнику електронними засобами зв’язку в електронній формі у другій квитанції.

5. Датою включення екземпляра РРО до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

6. У день включення екземпляра РРО до Реєстру ДФС автоматично формує та надсилає заявнику безкоштовно електронними засобами зв’язку в електронній формі витяг з Реєстру за формою № 2-ЕРРО, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (далі – витяг з Реєстру).

Витяг з Реєстру є дійсним до внесення змін до Реєстру.

7. Заявник може надіслати до ДФС електронними засобами зв’язку в електронній формі запит про надання витягу з Реєстру за формою № 3-ЕРРО, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

8. ДФС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту автоматично формує та надсилає заявнику електронними засобами зв’язку в електронній формі витяг з Реєстру.

IV. Внесення змін до Реєстру

1. Заявник подає заяву про внесення змін до Реєстру у разі, якщо згідно з Положенням щодо екземпляра РРО проведено:

розширення версії внутрішнього програмного забезпечення;

зміну сфери застосування РРО.

Заява надсилається та приймається у тому самому порядку, що й заява про включення екземпляра РРО до Реєстру.

У такому разі в заяві інформація про екземпляр РРО подається з ознакою надання інформації «зміни» та обов’язковим зазначенням реєстраційного номера екземпляра РРО.

Інформація про екземпляр РРО з ознакою надання інформації «зміни» є підставою для внесення змін до Реєстру щодо даних, зазначених у підпунктах 2, 3, 7 пункту 4 розділу I цього Порядку.

2. У разі виявлення помилок у Реєстрі заявник подає заяву, в якій інформація про екземпляр РРО, щодо якого виявлені помилки, подається з ознакою надання інформації «виправлення помилок» та обов’язковим зазначенням реєстраційного номера екземпляра РРО.

Дані, зазначені в підпунктах 1, 4, 6, 8-11 пункту 4 розділу I цього Порядку, можуть бути виправлені заявником лише стосовно тих екземплярів РРО, які не вводились в експлуатацію і для яких не зарезервований фіскальний номер.

3. У разі неможливості усунення помилок шляхом подання заяви про внесення змін заявник або користувач РРО можуть звернутися до ДФС щодо внесення відповідних змін із описом ситуації та наданням підтвердних документів.

За результатами розгляду заяви ДФС може внести зміни до Реєстру або обґрунтовано відмовити у внесенні змін до Реєстру.

4. ДФС відмовляє у внесенні змін до Реєстру, якщо:

відсутній у заяві реєстраційний номер екземпляра РРО або Реєстр не містить екземпляр РРО за реєстраційним номером, зазначеним у заяві;

екземпляр РРО виключений із Реєстру, щодо нього закінчився строк служби, екземпляр значиться у Реєстрі як викрадений, входить до складу арештованого майна або щодо нього наявні судові рішення чи рішення компетентних органів про заборону реєстрації чи обмеження його використання;

модель (модифікація) РРО виключена з Державного реєстру РРО або внесена до другої частини Державного реєстру РРО;

стосовно заявника до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

зміни, які пропонується внести до Реєстру, не відповідають даним про виробника (постачальника) або даним про модель (модифікацію) РРО з Державного реєстру РРО.

5. Зміни до Реєстру щодо даних, зазначених у підпунктах 13-15 пункту 4 розділу I цього Порядку, вносяться автоматично з використанням відомостей щодо реєстрації РРО, яка проводиться згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048 (зі змінами).

6. У разі внесення змін до Державного реєстру РРО щодо виробника (постачальника) моделі (модифікації) РРО до Реєстру зміни не вносяться.

V. Виключення екземпляра РРО з Реєстру

1. Заявник може подати до ДФС заяву про виключення екземпляра РРО з Реєстру стосовно тих екземплярів РРО, які не вводились в експлуатацію, для яких не зарезервований фіскальний номер або які зняті з реєстрації в органах ДФС шляхом скасування реєстрації.

У такому разі в заяві інформація про екземпляр РРО подається із ознакою надання інформації «виключення з Реєстру» з зазначенням реєстраційного номера екземпляра РРО та даних, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 пункту 4 розділу I цього Порядку.

2. Виключення екземпляра РРО з Реєстру здійснюється автоматично засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС у разі:

1) закінчення строку служби екземпляра РРО;

2) виключення моделі (модифікації) РРО з Державного реєстру РРО.

У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо заборони експлуатації екземпляра РРО виключення екземпляра РРО з Реєстру здійснюється контролюючим органом.

3. У день виключення екземпляра РРО з Реєстру ДФС автоматично формує та надсилає заявнику витяг з Реєстру електронними засобами зв’язку в електронній формі із зазначенням причини виключення з Реєстру та реєстраційного номеpа екземпляра РРО.

4. Датою виключення з Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л.П. Максименко

 

Додаток 1

ЗАЯВА
про включення/виключення до/з Реєстру екземплярів РРО або внесення змін
(Форма № 1-ЕРРО)

 

Додаток 2

ВИТЯГ
з Реєстру екземплярів РРО
(Форма № 2-ЕРРО)

 

Додаток 3

ЗАПИТ
про надання витягу з Реєстру екземплярів РРО
(Форма № 3-ЕРРО)


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X