Головна » Бухгалтеру » Консультації » База оподаткування ПДФО та ВЗ ФОП на загальній системі в 2017 р.
Консультації

База оподаткування ПДФО та ВЗ ФОП на загальній системі в 2017 р.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Ставка ПДФО та військового збору (далі – ВЗ) у 2017 році не зміниться і становитиме відповідно 18% та 1,5%.

А ось база оподаткування зміниться про що більш детальніше нижче

Нагадаємо, що для підприємців на загальній системі оподаткування базою для нарахування ПДФО та ВЗ є чистий дохід, тобто різниця між отриманим доходом та понесеними витратами.

Отриманий дохід.  За п. 177.2 ПКУ під ним розуміється виручка у грошовій та негрошовій формі (хоча визначення терміну «виручка» в ПКУ і в 2017 році не буде). Однак з 01.01.2017 р. цю виручку з метою оподаткування можна буде зменшити:

 • якщо ФОП є платником ПДВ – на суму ПЗ з ПДВ (п. 177.3 ПКУ);
 • якщо ФОП – роздрібний торговець підакцизними товарами,  – на суму акцизного податку з реалізованих ним  підакцизних товарів (за новим пп. 177.3.1 ПКУ).

Понесені витрати.  Перелік цих витрат, як і раніше, встановлюватиме п. 177.4 ПКУ.

Але з 2017 р. підприємець зможе враховувати у складі витрат не тільки сплачений ЄСВ, а й:

 •  суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи – підприємця (крім ПДВ, якщо ФОП-платник ПДВ, та акцизного податку, ПДФО та податку на майно);
 • платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем;
 • витрати на одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця;

Не включатимуться до витрат підприємця витрати:

 • не пов’язані з провадженням господарської діяльності;
 • на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
 • на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення;
 • документально не підтверджені.

При цьому ФОП на загальній системі оподаткування отримали право за власним бажанням включати до витрат амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. Якщо таке рішення буде підприємцем прийняте, то:

1) Амортизації підлягатимуть витрати на:

 • придбання основних засобів та нематеріальних активів;
 • самостійне виготовлення основних засобів.

2) Не підлягатимуть амортизації такі основні засоби подвійного призначення:

 • земельні ділянки;
 • об’єкти житлової нерухомості;
 • легкові та вантажні автомобілі.

3) Не підлягатимуть амортизації та повністю включатимуться до складу витрат звітного періоду витрати на:

 • проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;
 • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюватиметься підприємцем лише одним методом – прямолінійним, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів.

При цьому те, які активи підприємця можуть бути визнані ним основними засобами, встановлено пп. 14.1.138 ПКУ, а нематеріальними активами – пп. 14.1.120 ПКУ. І їх первісна вартість (тобто,  витрати на придбання чи самостійне виготовлення) мають бути  підтверджені підприємцем документально.

Строк корисного використання таких необоротних активів підприємець визначатиме сам, але він не може бути меншим за мінімальний, встановлений новим пп. 177.4.9 ПКУ.

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1— Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

2 — Будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

3 — Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше

5

4 — Нематеріальні активи

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки

 

Увага, податкові агенти!

За новим п. 38.9 ПКУ, під час нарахування (виплати) ФОП, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати ПДФО.

При цьому на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 ПКУ (який звільняє від обов’язку такого утримання в решта випадках виплати підприємницького доходу).

15 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X