Які штрафи передбачена за порушення строків реєстрації  податкових накладних в 2017 р?

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» від 21.12.2016 р. № 1797-VІІІ (далі — Закон № 1797) оновлено порядок застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, передбачений у ст. 1201ПКУ.

Відповідно до змін, визначених п. 61 Закону № 1797, якщо платник ПДВ, на якого покладено відповідний обов’язок (ст.ст. 192 та 201 ПКУ), порушує граничний строк, передбачений ст. 201 ПКУ, для реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування, то до нього застосовуються такі штрафні санкції:

Порушення строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

Розмір штрафу

База нарахування штрафу

до 15 календарних днів

10%

сума ПДВ, зазначена в податковій накладній/розрахунку коригування,

або

сума ПДВ, нарахована за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено

від 16 до 30 календарних днів

20%

від 31 до 60 календарних днів

30%

61 до 365 календарних днів

40%

Окрім того, оновлений п. 1201.2 ПКУ передбачає нарахування 50-відсоткового штрафу за відсутності реєстрації в ЄРПН протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, податкової накладної та/або розрахунку коригування, що зазначена в податковому повідомленні — рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу.

Такий 50-відсотковий штраф не застосовується в разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності реєстрації таких документів у ЄРПН.

При цьому якщо після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення (виявлення під час податкової перевірки), так і не будуть зареєстровані на платника чекає накладення додаткового штрафу в розмірі 50%.

Відмітимо, що:

1) зазначені штрафи не поширюються на податкові накладні, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на операції звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою;

2) у разі призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з нововведеним п. 201.16 ПКУ такі штрафні санкції не застосовуються на період призупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.

Якщо в податковій накладній допущена помилка?

П. 120-1.3 ПКУ передбачено відповідальність за допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН виявлених податківцями за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця. Таке допущення тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу в розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.

Невиконання податкового повідомлення-рішення з попередженням про необхідність виправлення платником податків-продавцем допущених помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника ПДВ штрафу в розмірі:

 • 10% суми ПДВ, зазначеної в такій ПН, – у разі невиправлення помилок протягом 15 к.д.;
 • 20 % суми ПДВ – від 16 до 30 к.д.;
 • 30 % суми ПДВ – від 31 до 60 к.д.;
 • 40 % суми ПДВ – від 61 до 90 к.д.
 • 50 % суми ПДВ – від 91 до 120 к.д.;
 • 60 % суми ПДВ – від 121 до 150 к.д.;
 • 70 в% суми ПДВ – від 151 до 180 к.д.;
 • 100 % суми ПДВ – після спливу 181 к.д.

Зупинення реєстрації ПН та РК

Законом № 1797 вводиться зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН у разі їх відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, встановлених п. 74.2 ПКУ. Пункт 74.2 ПКУ, своєю чергою, говорить, що такі критерії має встановити Мінфін  (і, звісно, їх ще немає). А як же бути зараз?

Порядок зупинення міститися у новому п. 201.16 ПКУ. Але звертаємо увагу: ця норма (а отже, сама процедура зупинення) набирає чинності з 1 квітня 2017 року.

При цьому п. 57 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлюється, що період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура блокування реєстрації ПН та РК у ЄРПН  здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН та РК у ЄРПН. Що це означатиме?

Що реєстрація ПН та РК відбуватиметься, але (щоправда, поки що у невідомих випадках) із попередженням платників ПДВ про зупинення реєстрації цих документів. По суті, без фактичного зупинення такої реєстрації отримання такого попередження буде, на нашу думку, сигналом для платника про ризик невизнання збільшення податкового кредиту або зменшення податкового зобов’язання при наступних перевірках.

Так, з 01.04.2017 року у разі зупинення реєстрації платнику податку протягом операційного дня податковий орган в автоматичному режимі надсилатиме відповідну квитанцію. У квитанції про зупинення реєстрації зазначатимуться:

 • порядковий номер та дата складення ПН/РК;
 • визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації;
 • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за виключним переліком) достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК у ЄРПН.

Зазначимо, що виключний перелік таких документів теж має бути визначено Мінфіном. І протягом січня-червня 2017 р. подавати їх в ДПІ буде не обов’язково. А ось з 01.07.2017 р. – так. І зробити це можна буде лише протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК. Інакше – зареєструвати таку ПН чи РК стане неможливо. А це означатиме і відповідальність за непроведену реєстрацію для винної особи, і неможливість скористатися ПК або зменшити ПЗ за такими документами. При цьому обов’язок продавця своєчасно визнати ПЗ навіть при зупиненні реєстрації ПН – ніхто не відміняв, його потрібно відобразити в декларації з ПДВ за відповідний звітний період.

За пп. 201.16.3 ПКУ письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ, розглядаються податковою комісією. Порядок роботи комісії визначатиметься Мінфіном, а підстави для прийняття нею рішень – КМУ (на що у нього є ще 3 місяці).

Зазначена комісія приймає рішення про:

 • реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;
 • відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Таке рішення надсилатиметься платнику ПДВ протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів. І таке рішення може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Також наведена інформація є в Категорія 101.30 ЗІР