Головна » Бухгалтеру » Консультації » Бюро економічної безпеки отримало власну підслідність
Ініціативи законотворців Консультації

Бюро економічної безпеки отримало власну підслідність

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України».

Без цього закону  Бюро економічної безпеки України не могло б розпочати свою роботу, оскільки саме ним визначається, що саме БЕБ повинно розслідувати.

Нагадаємо, що БЕБ повинно розпочати роботу не пізніше 25 листопада, а СБУ – позбавитися функцій у сфері економіки.

Одразу необхідно зазначити, що ті кримінальні провадження, по яких НАБУ вже проводиться досудове розслідування на момент набрання чинності цим законом, дозволять залишити в НАБУ.

Законопроектом пропонуються такі зміни до законодавства.

У Кодексі про адміністративні порушення:

а) визначається відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання, за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами;

б) передбачається адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України;

в) за ненадання інформації Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань на запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог посадових осіб Бюро потягне за собою грошові штрафи.

У Кримінальному кодексі України посиляться санкції за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (стаття 212 УК).

Зокрема, за дії, передбачені частиною першою статті 212 УК, карати будуть штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Щодо частини другої цієї ж статті, то покарання буде полягати у штрафі від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Проте особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

У Кримінальному процесуальному кодексі України:

а) визначається основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки України;

б) вносяться необхідні зміни щодо виключення такого суб’єкта кримінального провадження, як «орган, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» та введення нового суб’єкта – Бюро економічної безпеки України;

в) закріплюються повноваження для здійснення оперативними підрозділами Бюро економічної безпеки України негласних слідчих (розшукових) дій, а також пропонуються інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Детективи органів Бюро економічної безпеки України будуть здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених:

– статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України;

– статтями 191 (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України;

– статтями 191 (крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини третьої цієї статті) та 364 Кримінального кодексу України, за умови, якщо розмір предмета таких кримінальних правопорушень або завданої ними шкоди становить від п’ятисот до двох тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, та їх вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, та досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.

Якщо під час розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень, будуть встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 216, 358, 366, 369 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, такі правопорушення можуть розслідуватися детективами органів Бюро економічної безпеки України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.

У провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209), а також про умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (супутня до попередньої стаття 209-1 КК) досудове розслідування, як і раніше, буде здійснюватися слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, що передував легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Абзац перший частини п’ятої статті 36 викладається в такій редакції:

«5. Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування. Право доручати у разі неефективного досудового розслідування іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також доручати Бюро економічної безпеки України розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності інших органів досудового розслідування, мають: Генеральний прокурор, особа, яка виконує його обов’язки, його перший заступник та заступники. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування».

Крім того, зазнають змін і інші норми КПК.

Зокрема, стаття 218 Кодексу.

Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов’язаний протягом п’яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Прокурор розглядає письмове повідомлення слідчого протягом десяти днів з дня його отримання та в разі підтвердження наведених у ньому обставин зобов’язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов’язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Змінюється і частина 7 статті 214 КПК.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня внесення таких відомостей з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

 

СЮГ

36 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X